sigla nasul tv

S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A.

România, Mun. Bucureşti, Sector 2, str. Paleologu, nr.2,

et.2, ap. 10, Camera Nr. 10.

Cod Unic de Inregistrare 30151536

Nr. de ordine in registrul comertului: J40/5102/04.05.2012

 

 CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A.  înmatriculată sub nr.  J 40/5102/2012  avand C.U.I. 30151536, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 forma republicata si modificata si ale Actului Constitutiv al Societatii, convoaca in data de 30 mai 2015, la adresa din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 21-23 etaj 1, Sector 3, Adunarea Generala Ordinara la ora 12:00 precum si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii la ora 14:00.

Adunarea se convoacă pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.05.2015.

Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate începând cu data de 29.04.2015 la sediul  de pe Calea Victorie, nr. 21-23, Sector 3, Bucuresti.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar la prima convocare, Adunare Generală Ordinara se convoacă pentru data de 31.05.2015  la ora 12:00, iar Adunarea Generala Extraordinara se convoaca in aceeasi zi pentru ora 14:00.

 

 

Radu Moraru

Presedintele Consiliului de Administratie

 

1 COMENTARIU

Comments are closed.