04. aprilie
Născută din considerente politice, teoria romanizării a avut de la bun început probleme cu lipsa dovezilor științifice și cu invențiile fanteziste (imigraționismul lui Roesler, purismul Școlii Ardelene, teoria revizionistă a lui Alföldi). Ele au fost combătute chiar de adepții romanizării. Hadrian Daicoviciu critica ușurința cu care erau eliminați dacii din istorie și scotea în evidență absurditatea ideii de a nimici o populație ce putea fi folosită spre folosul romanilor. El arăta că în aceste teorii predominau motive de ordin politic și nu științific: ,,Cu astfel de jonglerii antiștiințifice se justificau stăpânirea habsburgică asupra Transilvaniei sau pretențiile revizioniste ale fascismului horthist”[i].

Natura artificială a romanizării i-a obligat pe adepții acesteia să rămână prizonierii altor jonglerii antiștiințifice, care se nășteau din teoria-mamă, formând un cerc vicios în care sunt prinși astăzi istoricii oficiali.

Un clișeu care a indus atâtea generații de români în eroare, fiind vehiculat și astăzi cu multă iresponsabilitate de către unii ,,specialiști” este: ,,romanii au cucerit Dacia”, ,,romanii i-au biruit pe daci”.

Nu este adevărat. Nici din punctul de vedere al istoriei, nici din cel al matematicii.

Legionarii l-au înfrânt pe Decebal, dar nu i-au biruit pe daci.

Au ocupat cel mult o treime din Dacia nord Dunăreană. Iar o treime nu înseamnă întregul. Dincolo de această mică provincie romană, dacii liberi se organizau și atacau mereu castrele romane. Și i-au hărțuit în asemenea hal, încât, în 271, împăratul Aurelian a fost nevoit să părăsească Dacia.

Altă jonglerie ,,științifică” este încercarea de a demonstra un fenomen lingvistic prin produsele culturii materiale. Astfel, după Daicoviciu, dacii ar fi preluat mai întâi ceramica romană, uneltele mai productive (brăzdarul de plug de tip roman), diferite obiecte de uz practic și podoabe. ,,Asta nu înseamnă încă romanizare, dar după ce adoptă cultura materială romană, dacii adoptă treptat obiceiurile romane, nume romane și, în cele din urmă, limba latină”[ii].

Fraza este construită în așa fel încât să ne sugereze o idee-şablon a romanizării: deoarece în niște situri arheologice au fost găsite obiecte de cultură materială romană, acestea ar dovedi că dacii au adoptat cultura materială romană. Apoi, în mod automat, a urmat și adoptarea culturii spirituale romane (obiceiurile și limba).

În patru fraze ni se prezintă tabloul suprarealist al ,,romanizării” dacilor în baza unui sofism absurd: dacă moș Gheorghe din Ardeal a preluat un brăzdar de plug de tip roman, iar mătușa Ileana o ulcică și niște mărgele, ei au preluat în mod obligatoriu și limba latină.

Dar limba nu este o ulcică. Sau un șirag de mărgele. Nu se cumpără, nu se importă, cu ea nu se face troc.

Apoi ulcelele romane n-au avut puterea de ,,romanizare” pe care le-o atribuie savantul. El zice: ,,ceramica romană se impune”. Ca și când ea comporta ceva din agresivitatea cuceritorului. Este lipsit de temei să afirmi că dacii au preferat în masă ceramica romană. Ceramica dacilor avea o tradiție milenară, era practică și meșteșugul acesta s-a transmis din tată-n fiu până în ziua de azi. În țara noastră sunt multe centre de ceramică dacică. La noi în zonă, la Marginea, se află cel mai mare atelier de ceramică dacică neagră, care vine din neolitic. În muzeele din Rădăuți și Suceava poți vedea asemenea vase preistorice. Pe de altă parte, de peste o sută de ani, românii preferă ceramica industrială în locul celei tradiționale și nimeni nu s-a gândit să-și lepede și limba maternă. Azi ei fac agricultură cu tractoare și unelte aduse de peste hotare, femeile poartă podoabe și haine aduse din toate colțurile lumii și totuși niciun român, care se folosește de aceste bunuri ale culturii materiale străine, nu s-a gândit să se lepede de numele tatălui, de obiceiurile strămoșești și de limba maternă.

Cultura spirituală este un lucru mult mai adânc, mai intim și mai sfânt decât niște simple obiecte de uz practic. În Sfânta Sfintelor a unui popor nu poți intra așa de ușor cum intri în grajdul, în cămara sau în bucătăria lui.

06. iunie

Pe de altă parte, te întrebi câte sute de mii de care de ulcele trebuiau să aducă negustorii aceia romani ca să-i fascineze pe toți dacii și să-i facă să se lepede de limba maternă?

Altă întrebare: dar dacii liberi cum s-au ,,romanizat” fără ulcelele romane? Că doar să chinui niște cai ori boi tocmai din Roma până-n Carpați și de aici până dincolo de Nistru numai ca să faci negoț cu niște oale, nu se apucă niciun negustor cu scaun la cap. Pentru că vorba dacului: nu face pielea cât dubala. Trucul cu ceramica romană care ,,se impune” îl poate folosi doar cineva care nu prea are simțul istoriei și nici cel al realității. Cineva care se află în prizonieratul unei dogme și caută să-i facă și pe alții prizonierii ei, chiar cu prețul unor ,,argumente” ce nu sunt în concordanță cu logica lucrurilor și a istoriei.

Prezența ceramicii și a altor obiecte romane în Dacia vorbește despre un singur lucru: că pe aici au trecut romanii și au lăsat niște obiecte. Dar nici oala, nici brăzdarul, nici mărgelele nu dovedesc că badea Ion și lelea Ileana din Ardeal sau de pe malul Prutului s-au dezis de limba lor geto-dacă.

O jonglerie pe cât de spectaculoasă, pe atât de comică este implicarea în romanizare a ciobanilor și negustorilor.

Într-un interviu, vorbind despre dacii liberi, academicianul Alexandru Vulpe zice: ,,Existența dacilor liberi e certificată, dar ce s-a întâmplat cu ei nu se știe”. La întrebarea reporterului dacă au intrat în marea masă a migratorilor sau în masa celor romanizați, răspunde: ,,Ambele variante sunt posibile. Limba latină din care s-a născut limba română s-a păstrat în arcul carpatic, în opinia mea, dar cum a ajuns să ocupe toată Moldova, până dincolo de Transnistria și Bucovina, nu știu! Cred că responsabili sunt păstorii prin transhumanță”[iii].

În ce privește marele aport adus romanizării de păstorii prin transhumanță, orice om cu bun simț va întreba: dar când mai făceau, domnule savant, ciobanii aceia brânză, dacă se ocupau așa de activ cu romanizarea?! Se știe că ciobănia nu e numai cântare din fluier. Oile trebuie mulse de trei ori pe zi. Laptele se pune la închegat, apoi se toarnă în strecurători și se lasă la scurs. Apoi din zerul scurs se face urdă. Adică se toarnă într-un cazan mare ,,de urdit”, se pune la foc și se fierbe, amestecându-se încontinuu, până din zerul acela se încheagă zdrențele de urdă, care apoi se pun în strecători la scurs. Apoi oile trebuie supravegheate. Îi amintim cu respect domnului academician că ele se pasc pe munți și pe dealuri, departe de oameni, nu în mijlocul satelor. Apoi se iscă altă întrebare: de câți profesori din aceștia cu sarică și dârjală a fost nevoie ca să romanizezi atâta amar de daci liberi? Un așa miracol lingvistic s-ar fi putut înfăptui doar dacă la el ar fi participat și oile behăitoare în limba latină.

Apoi mai trebuie să iei în considerare și încăpățânarea dacilor. Vi-i puteți închipui urcând spre stâni, ca să se romanizeze? Ori șezând spășiți în jurul târlei, cu măciucile și sicile aruncate în iarbă, iar păstorul romanizat, în timp ce amestecă în ceaunul cu urdă și mătură târla, ținându-le, prin metoda Waldorf, cursuri de latină intensivă? Eu mă amuz închipuindu-mi-i pe dacii liberi lăsându-se romanizați de ciobani. Dar mă întristez când mă gândesc că această idee absurdă ne este impusă de știiința istorică oficială. Cred că zeița Atena își rupe hainele de pe ea, auzind ,,argumentele științifice” invocate de ,,specialiștii” din sistemul academic.

Acești mari ,,profesori” de limba latină, ciobanii și negustorii, au fost implicați și în altă jonglerie istorică. Atunci când se aduc dovezi certe că dacii nu puteau fi romanizați în 160 de ani,  istoricii oficiali îți răspund că de fapt romanizarea a început cu mult înainte de cucerirea romană. Prin cine?

Prin ciobani și negustori.

După atâtea acrobații ,,științifice” executate de ,,specialiștii” din zona academică, sunt sigură de un lucru: chiar dacă romanii n-ar fi invadat Dacia, dacii tot s-ar fi romanizat.

Cum?

Simplu: prin ciobani și negustori.

03. martie

Autoromanizare.

În botanică avem autopolenizare. De ce n-am avea și în istorie autoromanizare? Iată că o avem. Este un nou fenomen sociolingvistic născocit pe meleagurile dâmbovițene.

Dar de ce dacii trebuiau numaidecât să se romanizeze? îl aud întrebând pe inimosul meu cititor.

Cum ,,de ce”? Ca să facă pe plac adepților romanizării și să dispară cât mai repede din istorie.

Așa ciobanii și negustorii i-au ,,dispărut” din istorie pe dacii ,,cei mai viteji dintre traci”!

Mă mir că Academia n-a ridicat până acuma un monument Ciobanului Necunoscut care a contribuit eroic la romanizarea dacilor liberi.

Sau Negustorului de Oale care a început romanizarea cu mult înainte de invazia lui Traian.

Sau un monument-alegorie închinat Autoromanizării. Căci suntem unicul popor unde, după plecarea invadatorilor romani, minoritatea de 15 la sută de ,,populație romanizată” a romanizat, cu o îndârjire nemaiîntâlnită în lingvistica mondială, cei 85 la sută de daci liberi.

Alt clișeu menit să substitue lipsa dovezilor științifice este ,,puterea limbii latine”.

,,Limba latină, limba clasei dominante și limba oficială a imperiului, limba unei culturi superioare, se impune”[iv].

Adepții romanizării fac greșeala de a proiecta asupra dacilor mentalitatea omului modern căruia i s-a băgat în cap prin repetare că romanii au fost etalon de cultură în antichitate. Toate popoarele antice (egiptenii, etruscii, chinezii, grecii, dacii) au fost creatoare de cultură, dar romanilor li s-a dus faima de parveniți ai antichității.

După cum îi sfidau pe romani, se vede clar că dacii din secolul I nu făceau caz de ,,cultura superioară” a romanilor. Parveniții antichității practicau o economie de furt iar circurile lor de pomină cu gladiatori și animale ucise pentru a distra mulțimea stau mărturie că se aflau într-un proces de degradare morală. În timp ce dacii aveau o țară cu adevărat binecuvântată, în care curgeau răuri de lapte și miere. Apoi aveau obiceiuri străvechi legate de cultul soarelui, al pământului și al strămoșilor. Iar credința în nemurire îi făcea viteji și optimiști. Un popor care are o cultură spirituală atât de bogată nu-și lasă limba ca să imite un legionar sau un negustor de oale.

În același interviu academicianul Vulpe spune: ,,De ce s-a pierdut limba dacilor vorbită în Moldova, chiar în ciuda faptului că aveau aceleași obiceiuri cu cei din Transilvania? Aici poate să intervină puterea limbii latine, care s-a suprapus și a distrus dialectele geto-dace. Fenomenul e constatat peste tot în lume: dialectul mandarin, care triumfă peste toate dialectele chineze, sau limba swahili, care tronează peste alte câteva zeci de limbi tribale locale”[v].

Ca să-și întărească ideea că sub puterea limbii latine dacii și-au lăsat limba maternă, savantul aduce ca dovezi fenomene ce nu sunt similare cu romanizarea. Este vorba de limbi din cadrul aceluiași stat (China) sau ale triburilor aborigene din Africa. Guvernul chinez a promovat dialectul mandarin ca limbă în care să se înțeleagă cetățenii din toate colțurile țării. În Italia, unde se vorbesc o mulțime de dialecte, statul a impus, în secolul al XIX-lea, limba italiană standard pe baza dialectului toscan. La fel s-a întâmplat și în imperiul sovietic: limba rusă a devenit limbă de comunicare între cetățenii de diferite naționalități. Dar în comunitățile lor oamenii foloseau limba națională. Iar despre limba swahili, chiar domnul istoric spune că ,,tronează peste alte câteva zeci de limbi tribale locale”, deci nu le-a distrus. Este limbă oficială în Tanzania și Kenya. Se vorbește în Somalia și Mozabic. Are 5 milioane de vorbitori nativi și 50 de milioane o vorbesc ca a doua limbă. Și nici dialectul mandarin n-a distrus celelalte graiuri. Dovadă este faptul că, în momentul când Taiwanul și-a întărit independența, aici a început să se folosească din nou dialectul local.

Ori în cazul așa-zisei romanizări ni se impune ideea că un întreg popor cu adânci tradiții în istorie și o spiritualitate puternică s-a lepădat în masă de limba sa maternă, ca să adopte limba unor prădători ce au ocupat doar o mică parte din teritoriul Daciei. Și că din limbă acestui popor nu a rămas aproape nicio urmă. Doar o sută cincizeci de cuvinte, pe care unii lingviști oficiali ba le dau dacice, ba cu etimologie necunoscută.

02. februarie

Partea a doua a acestei jonglerii e că se evită paralelele cu fenomene cu adevărat similare ocupării dacilor de către romani. Fenomene care demonstrează fără putință de tăgadă că romanizarea dacilor a fost imposibilă.

Basarabenii se află sub ruşi din 1812. Deci de două sute de ani. Dar continuă să vorbească o limba română neaoşă. Ori, mijloacele de rusificare moderne (ziare, cărţi, radio, televizor, armată, şcoală, serviciu religios, mijloace performante de transport) nu se compară cu mijloacele de ,,romanizare” din secolul II.

Ardelenii s-au aflat sub austrieci de la sfârșitul secolului al XVII-lea până în 1918. Aproximativ 218 ani. Dar și-au păstrat limba și tradițiile chiar mai bine decât cei ce nu fuseseră ocupați.

Dialectele româneşti din peninsula Istria (Croația), din Macedonia și din Nordul Greciei (istroromâni, aromânii și meglenoromânii) s-au separat de protoromâna, care se vorbea pe teritotiul actualei Românii, în secolul IX. Cu o mie și o sută de ani în urmă! Și s-au păstrat până azi! Deși s-au aflat în minoritate în cadrul acelor populații.

Ruşii lipoveni sunt veniţi în România de pe timpul lui Petru I, la începutul secolului al XVIII-lea. După trei sute de ani continuă să vorbească limba rusă şi să-și practice religia ortodoxă de rit vechi.

Indienii din America de Nord  au fost cotropiţi în 1492. Acum suntem în 2015. Deci se află sub ocupație străină de 523 ani. Şi doar situația dacilor nu se poate compara cu cea a bietelor piei roşii. Romanii aveau nişte legionari, a căror misiune era să protejeze castrele, să prade aurul, sarea și grânele şi să păzească și convoaiele de care în drumul lor spre nesăturata Romă. Apoi Traian n-a ocupat decât o parte din Dacia. Cea mai mare parte a dacilor erau liberi – n-au auzit o vorbă şi n-au văzut picior de roman. Pe când în America, spaniolii şi-au început vizitele măcelărind aborigenii în numele lui Hristos. Englezii le-au continuat opera, căsăpindu-i în numele albilor şi strămutându-i de pe pământurile strămoşeşti în rezervaţii. Pe de altă parte, englezii aveau la dispoziţie mijloace de ,,englezizare” la care romanii nici n-au visat: alcoolul, drogurile, radioul, televizorul, presa scrisă, căile ferate, automobilele şi avioanele, care transportau indienii spre marile metropole, unde erau ademeniţi cu produse industriale. Acestea facilitau contactul cu limba engleză şi ,,civilizaţia” americană. Cu toate acestea, după 523 ani, indienii din America de Nord continuă să-și vorbească graiurile şi să-şi practice credinţele animiste în Marele Spirit. Iar lingviştii noştri o ţin una şi bună că dacii, un popor arhaic cu tradiţii puternice, şi-au lepădat limba şi cultura în numai o sută şaizeci de ani, adoptând în masă limba şi cultura cotropitorilor.

Populaţia Ainu din Japonia este un trib alcătuit din câteva zeci de mii de membri. Sunt consideraţi adevăraţii aborigeni ai insulei. Au fost cotropiţi de către samurai. Au rezistat sute de ani. A trecut peste ei tăvălugul secolului al XX-lea cu televizorul şi performanta tehnologie japoneză. Dar ei continuă să-şi vorbească limba şi să-şi practice obiceiurile şi credinţele animiste.

Aborigenii din Australia au fost colonizați de englezi la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Au fost aduși 161.000 de deținuți, dintre care 25.000 de femei, și repartizați prin toate coloniile. Apoi când s-au descoperit zăcămintele de aur, au început să vină valuri de imigranți din Europa. În același timp aborigenii erau alungați de pe pământurile lor sau făcuți sclavi. Cu toate acestea, ei îşi vorbesc şi în prezent limba şi îşi păstrează credinţa în Timpul Viselor.

dacul

Aceste paralele demonstrează că, din punct de vedere istoric, legionarii nu puteau să romanizeze poporul dac chiar dacă ar fi vrut. Dar ei nu și-au pus niciodată acest scop. O spune clar lingvistul italian Carlo Tagliavini: ,,Din punctul de vedere al lingvisticii romanice ar fi bine să se rețină două lucruri: noțiunea de romanitate a fost o noțiune esențial politică, iar romanii nu și-au propus nicicând o asimilare violentă a populațiilor supuse, și nu au încercat nicicând să-și impună limba lor”[vi].

În Libia romanii au stat din 146 î.e.n. până la venirea vandalilor în 430, deci aproape 576 de ani. Cu toate acestea, triburile berbere cunoscute încă din mileniul III î.e.n. își păstrează limbile berbere. Arabii îi cuceresc în 641, le impun islamul și limba arabă. Iar ei continuă să-și vorbească dialectele și până în ziua de azi, astfel încât, în anii ’90, intelectualii berberi au început o mișcare de trezire a interesului pentru aceste limbi străvechi ce formează, împreună cu limba egipteană veche (copta), o ramură aparte din familia de limbi afroasiatice, numită și hamitică.

În Egipt, romanii au stat din anul 30 î.e.n. până în 646. Deci 676 ani. Și totuși limba veche egipteană (copta), cunoscută din mileniul III î.e.n., n-a dispărut. S-a vorbit până în secolul al VII-lea, când a început să fie înlocuită cu limba egipteană arabă. Astăzi este folosită ca limbă liturgică a Bisericii Ortodoxe Copte. Are puțini vorbitori nativi, dar îi are.

Pe de altă parte, se impune întrebarea: de ce ,,puterea limbii latine” n-a distrus dialectele Palestinei?

Sau limba greacă?

Sau cea a triburilor britanice?

Dar a ,,romanizat” cu viteza luminii exact populațiile traco-dace, care vorbeau dialecte cu rezonanțe latine?

Adică nicio limbă și niciun popor n-a dispărut, ,,cedând în fața superiorității civilizației materiale și a culturii latine, adoptând obiceiurile romanilor și limba lor” și numai nouă istoricii noștri ne repetă, după metoda plăcii stricate, că dacii au cedat și că ,,așa dispar dacii din istorie”.

Jongleria asta cu fascinația dacilor în fața ,,culturii superioare” a legionarilor îmi amintește de povestea Gâsca de aur de Frații Grimm. Personajele care puneau mâna pe gâsca de aur sau pe cel ce pusese deja mâna pe ea, rămâneau vrăjite și lipite unele de altele. Cam așa ceva ne sugerează istoricii oficiali că se întâmpla și cu dacii când veneau în contact cu ,,cultura superioară” a romanilor. Era de ajuns ca badea Gheorghe să vadă un legionar, că rămânea pe loc hipnotizat de cultura lui ,,superioară”, încât până acasă își uita limba maternă și începea să vorbească latina. Iar dacă i se mai dădea și un brăzdar de plug roman, atunci se apuca cu o furie lingvistică nemaiîntâlnită decât în teoria romanizării să-și romanizeze familia, vecinii, neamurile și tot satul. Iar mătușa Ileana era de ajuns să pună mâna pe o oală sau pe un șirag de mărgele romane, că-și uita imediat graiul și trecea la latină. Și chiar dacă era unica ce purta mărgele romane, puterea limbii latine era așa de mare că femeile din sat începeau să ciripească latinește numai uitându-se la podoaba ei.

,,Ș-am încălecat pe-o roată și v-am spus povestea toată”, își încheie basmele povestitorul popular.

,,Și-am încălecat pe-o tribună și v-am spus o mare mincină” își poate încheia istoricul oficial povestea romanizării.

Alte jonglerii ,,științifice” țin de debarasarea de daci. Strămoșii noștri reali, geto-dacii, au fost întotdeauna un obstacol enervant în teoria romanizării. De ei s-au împiedicat, precum am văzut, toți cei care s-au preocupat de istorie din alte motive decât cele științifice: Roesler, puriștii, iredentismul maghiar, adepții romanizării.

Sub presiunea dovezilor aduse de B.P. Hașdeu, Cezar Bolliac, Nicolae Densușianu, Vasile Pârvan și de alți cercetători, istoria oficială a admis că și dacii sunt un fel de părinți ai noștri. Dar a căutat în fel și chip să-i scoată cât mai repede din istoria românilor, ca să aibă motiv de a afirma că de la ei n-a rămas mai nimic.

Cu documente în mână nu-i poți scoate, fiindcă așa documente nu există. Nici nu-i poți pune, să zicem, pe slavi să-i măcelărească pe dacii liberi! Pentru că vin istoricii slavilor și îți dovedesc că bați câmpii. Și atunci romanizatorii au născocit un truc incredibil de simplu: i-au pus pe daci să se romanizeze unii pe alții. Iată ce spune Hadrian Daicoviciu despre romanizarea dacilor liberi: ,,Cât a fost de extinsă și de profundă această romanizare între anii 106 și 271 nu se știe exact. E cert însă că ea a fost destul de puternică pentru că, după părăsirea Daciei de către împăratul Aurelian, nu numai să nu dea înapoi, ci, dimpotrivă, să se extindă și asupra dacilor liberi din afara fostei provincii. Numeroasa populație romanizată care a rămas în Dacia la 271 a asimilat elementele dacice pătrunse aici după părăsirea oficială. În veacurile următoare, romanitatea nord-dunăreană a romanizat populația geto-dacă de pe întreg teritoriul țării noastre”[vii].

Și aici cercul vicios al jongleriilor ,,științifice” se închide patetic: ,,Așa dispar dacii din istorie: nu dintr-o dată, nu exterminați în războaie sau dezrădăcinați, ci treptat, cedând în fața superiorității civilizației materiale și a culturii latine, adoptând obiceiurile romanilor și limba lor”[viii].

01. ianuarie

Observați cât de abil jonglează cu istoria ,,specialiștii” noștri!

Mai întâi le-au făcut o concesie dacilor: nu i-au pus pe legionari să-i extermine fizic, pentru că imperiul avea nevoie de brațe de muncă. I-au lăsat să supravețuiască, dar cu condiția să adopte cultura materială a romanilor. Apoi le-au mai dat un pic de timp, ca să adopte obiceiurile și limba latină. Pe urmă i-au prefăcut în ,,populație romanizată”. Dar cum după plecarea lui Aurelian, dincolo de hotarele fostei provincii rămâneau dacii liberi câtă frunză, câtă iarbă, apărea problema lichidării acestora. A fost rezolvată dintr-o întorsătură de condei: acea 15 la sută de ,,populație romanizată” a  fost pusă să-i romanizeze pe cei 85 la sută de daci liberi. Înțeleg ,,fascinația” dacilor ocupați pentru legionari. Coiful cu creastă din pene ,,se impune”. Dar prin ce i-a fascinat ,,populația romanizată” pe dacii liberi rămâne un mister academic. Acest miracol lingvistic cu daci romanizându-se unii pe alții, fără ca nimeni să-i silească, stă, ca un momument al jongleriilor antiștiințifice, în orice manual academic.

Așa romanizatorii noștri i-au făcut ,,dispăruți” pe daci din istorie.

Când puriștii susțineau, traducând greșit din Eutropiu, că dacii au fost cu toții exterminați de către romani, B.P. Hașdeu le-a răspuns: ,,Naționalitățile se pot extermina doară pe hârtie”[ix].

La fel răspundem și noi romanizatorilor: ,,Dacii au putut fi romanizați doar pe hârtie”. Pentru că am văzut mai sus, din exemplele altor popoare, că ei nu puteau, într-un timp așa de scurt, să-și lase obiceiurile, tradițiile, credința și, mai ales, limba maternă prin care își exprimau aceste valori ale sufletului.

Un alt clișeu al lingviștilor oficiali e că dânșii consideră limba traco-dacă de tip satem.

Familia de limbi indo-europene a fost împărțită convențional în două grupuri: kentum și satem. S-a luat ca exemplu cuvântul care înseamnă 100. Kentum (centum) în latină și satem în persana veche. Din grupul kentum fac parte: greaca, celta, vechea germană, latina. Din satem: sanscrita, limbile iranice, balto-slava, illira vorbită în vestul Peninsulei Balcanice, în regiunea Calabriei și Apuliei din Italia sud-estică.

O deosebire dintre aceste limbi e următoarea: consoanelor palatale k și g(h) din limbile de tip kentum le corespund în limbile satem consoanele spirante s și z.

Traco-daca a fost inclusă în grupul satem. Deci cuvântul care desemna 100 începea cu litera s. În latină, care era de tip kentum, se zicea ,,kentum”. În italiană, care este moștenitoarea latinei, se zice ,,cento”. În timp ce în limba română noi zicem ,,sută”, ca în limbile de tip satem din care făcea parte și traco-daca. Prin urmare, până și acest detaliu pe care ni-l oferă clasificarea kentum/satem demonstrează că românii vorbesc limba geto-dacilor.

Lingviștii oficiali trec cu multă abilitate peste această și alte neconcordanțe din teoria romanizării. Dimpotrivă, ca să mențină confuzia, DEX-ul dă cuvântul ,,sută” ca fiind împrumutat din vechiul slav sŭto. Parcă până la venirea slavilor dacii nu au numărat până la o sută și se opreau cu numărătoarea la 99. Întrebarea este: cum explică etimologii oficiali faptul că celelalte numerale sunt ,,împrumutate” din latină și numai suta de la slavi? Întrebare în van – autorii DEX-ului nu-și explică niciodată etimologiile fanteziste.

Pe de altă parte, limba română și strămoașa ei traco-daca prezintă particularități deosebite, pentru care nu pot fi încadrate în schema convențională kentum/satem. Urmărind evoluția ocluzivelor aspirante (bh>b, gh>g, dh>d) din limbile indo-europene și alte transformări fonetice, Mihai Vinereanu arată că ,,lingvistica istorică tradițională a inclus traco-daca în grupul satem în mod nejustificat”; ,,traco-illira se află într-o poziție centrală, împărtășind multe trăsături cu unele limbi din așa-zisul grup centum, dar și cu cele din grupul satem[x].

Încadrând limba traco-dacă în această poziție centrală, multe lucruri devin limpezi. Acum înțelegem de ce zicem ,,sută” și nu ,,cento”. Pentru că l-am moștenit din traco-dacă. ,,Rom. sută are caracteristici satem, dar, după cum știm, traco-daca împărtășea anumite caracteristici cu limbile satem, nefiind o limbă prin excelență satem, așa cum s-a crezut până acum”[xi].

Lucrul acesta a fost trecut cu vederea de lingvistica oficială, fie dintr-o incapacitate de a face față unei probleme cu un grad înalt de necunoscut, fie din rea credință.

După cum vedem, teoria romanizării nu este susținută de argumente științifice. Supuse logicii istorice și bunului simț, toate ,,argumentele” ,,specialiștilor” se dovedesc a fi niște jonglerii antiștiințifice, care provoacă râsul, dar te și întristează gândindu-te că ele vin de la inșii care ne scriu istoria și ne alcătuiesc manualele.

Istoricii oficiali se adresează românilor ca și când România ar fi o mare grădiniță de copii. De două sute de ani ne spun povestea cu romanizarea. Apoi ne pun să facem nani. Și dacă vreunul se trezește ,,din somnul de moarte” și vrea să afle adevărul, i se dă cu măciuca în cap – ,,dacoman”, ,,tracoman”, ,,neprofesionist”, ,,analfabet”. Până este adormit la loc.

Din fericire, lucrurile se schimbă. Din buncărele romanizării nu se vede, dar primăvara dacică a început de mult. S-au dezghețat mințile. S-au topit fricile. Adevărul despre daci înflorește în sute de mii de suflete tinere. Se scriu cărți despre originea traco-dacă a limbii române. Despre rădăcinile nostratice în limba română. Se elaborează instrumente de cunoaștere și cercetare, cum este Dicționarul Etimologic al Limbii Române pe baza cercetărilor de indo-europenistică de Mihai Vinereanu. Fiecare dacist vine cu documente în mână care spun clar: romanizarea n-a avut loc, iar noi vorbim dulcea și înțeleapta limbă a geto-dacilor evoluată în limba română.

Un articol de Iulia Brânză Mihăileanu

Ilustrații: Gabriel Torahttps://www.facebook.com/pages/Gabriel-Tora/776806285731219?ref=hl&__mref=message

 

[i] Hadrian Daicoviciu, Dacii, Chișinău, Editura Hiperion, 1991, p. 184.

[ii] Ibidem, p.187.

[iii] Alexandru Vulpe, Sintagma ,,strămoșii noștri daci” ar trebui discutată, în ,,Historia”, Nr. 120, Decembrie 2011, www.historia.ro|…|historia-nr-120-decembrie-2011.

[iv] Hadrian Daicoviciu, op .cit., p. 188.

[v] Alexandru Vulpe, op. cit., historia-nr-120-decembrie-2011.

[vi] Carlo Taghliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna, Pàtron EDITORE, 1982, p. 97.

[vii] Hadrian Daicoviciu, op. cit. p.189.

[viii] Ibidem, p. 189.

[ix] B.P. Hasdeu, Originile păstoriei la români. Studiu de filologie comparată,  în Pierit-au dacii?, București, Editura Dacica, 2009, p. 65.

[x] Mihai Vinereanu, Dicționarul Etimologic al Limbii Române pe baza cercetărilor de indo-europenistică, București, Alcor Edimpex, 2009, p. 20.

[xi] Ibidem, p. 803.

49 COMENTARII

  • Nicio postare de la nasul tv nu a avut atatea aprecieri si distribuiri pe reteaua Google+, o retea nepopularizata in Romania (g+ 50). Se observa un interes deosebit pentru trecutul nostru dar poate si pentru regasirea unei identitati nationale pierdute.
   +nasul

   • Lista minciunilor nerușinate
    și a MINCIUNILOR PERFIDE PRIN OMISIUNE.
    Așa arată FAȚA HIDOASĂ a „Dacismului-rumunist” clocit de KGB la Moscova.

    1)SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT
    când l-a citat pe Eminescu

    2) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când l-a citat pe Hașdeu

    3) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când l-a citat pe Stolnicul CANTACUZINO

    4) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când ”I-A UITAT” pe TOȚI CRONICARII ROMÂNI

    5) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când l-a citat pe Lactantius în problema Împăratului DACO-ROMAN GALERIUS

    6) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când a vorbit despre ”Împărații DACI ai Romei”

    7) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când a
    vorbit de așa-zisele ”cercetări paleogenetice”

    8) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când a îndrăznit să spună că Împăratul Nostru TRAIAN a cucerit ”DOAR 14%” din Dacia.

    9) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când a spus că LEGIONARII ROMANI NU ȘTIAU LATINA

    10) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când a vorbit de Împăratul Nostru Constantin cel Mare

    11) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când a afirmat că pe ”Tăblițele de la Sinaia” sunt texte scrise ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ

    12) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când a afirmat că ROMANIZAREA NU PUTEA AVEA LOC ”uitând” de contraexemplele etruscilor,egiptenilor,sumerienilor și chiar ale tracilor sud-dunăreni

    13) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când
    NU A SUFLAT O VORBĂ despre numărul uriaș de INSCRIPȚII LATINE descoperite în ROMÂNIA(Dacia TRAIANA)

    14) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când ”A UITAT” de ”Plugușorul Românesc” și de BĂDICA TROIAN-TRAIAN al nostru.

    15) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când A
    FĂCUT ”UITAT” dicționarul de PLANTE CU NUME DACICE al lui DIOSCORIDE,medicului lui Traian,care demonstrează că APROAPE NIMIC din limba dacilor nu s-a păstrat până azi.

    16) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când A
    FĂCUT ”UITATE” COHORTELE DACILOR din Britania Romană,care demonstrează ROMANIZAREA DACILOR

    17) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când a vorbit despre Împăratul DACO-ROMAN REGALIANUS.

    ”A UITAT” să spună că era UN DAC CU PRENUME ROMANE,căsătorit cu O ROMANĂ chiar din ROMA,Sulpicia DRYANTILLA,fiică de SENATOR ROMAN,Pollio Sulpicius,fost GENERAL DE LEGIUNI ROMANE căsătorit și el tot cu o femeie ROMANĂ,Claudia Dryantilla.

    O DEMONSTRAȚIE CA LA MANUAL DE ROMANIZARE A UNUI DAC ”din neam cu însuși Decebal”
    Mai evident de așa nici nu se putea.

    18) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când
    ”A UITAT” să citeze ZECI DE CRONICI STRĂINE,antice și medievale,înșirate pe 1900 de ani,de la CRONICARII ROMANI la cei
    bizantini,greci,italieni,germani,polonezi,turci,ruși,francezi.

    19) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când
    ”A UITAT” să citeze descoperirea sarcofagului cu inscripția ”Marcus Ulpius Celerinus INTERPREX DACORUM” .
    Celerinus TRADUCĂTORUL dacilor!

    20) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când l-a citat pe poetul roman OVIDIUS Publius Naso

    21) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când l-a citat pe poetul George Coșbuc

    22) SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA A MINȚIT când a
    afirmat,de zeci de ori,că ”dacii AU FOST SCOȘI din manualele de istorie”

    MINCIUNILE oribile enumerate mai sus sunt MINCIUNI DOVEDITE,parte a unei MANIPULĂRI EXTREM DE COMPLEXE și viclene pe care am demascat-o cu PROBE INCONTESTABILE.
    Probe provenite în majoritate chiar din sursele pe care SECTA ”dacizatorilor” de MOSCOVA le-a CITAT MINCINOS PRIN OMISIUNE.

    După ce I SE DEMONSTREAZĂ că a fost mințit,înșelat,practic ESCROCAT ca la ”Alba-Neagra” și deci MANIPULAT GROSOLAN,orice român nu poate avea decât o reacție de apărare și de respingere totală a intoxicării.

  • MINCIUNĂ RUSEASCĂ NERUȘINATĂ :
   „După cum vedem, teoria romanizării nu este susținută de argumente
   științifice.”

   URLĂ ANALFABETISMUL istoric în aberația de mai sus.
   Tovarăși din SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,

   după cum vedem adevărul incontestabil,

   AXIOMA ROMANIZĂRII ESTE SUSȚINUTĂ de argumente științifice:

   LEGIONARII daci ROMANIZAȚI din Cohorta I AELIA DACORUM
   ÎNCĂ O DOVADĂ arheologică a ROMANIZĂRII DACILOR
   Şi anume DOVADA că

   DACII LUPTAU PENTRU ÎMPĂRAŢII ROMANI SUB COMANDĂ ROMANĂ.
   Şi mai erau şi recompensaţi de ÎMPĂRAŢII ROMANI pentru asta:
   DACII AU FOST RECOMPENSAŢI cu titlul de “AELIA” datorită serviciilor aduse imperiului ROMAN luptând pentru a apăra ZIDUL LUI HADRIAN care şi azi desparte Anglia de Scoţia!

   “Însuşi titlul “Aelia” era o mare onoare, căci deriva din NUMELE ÎNTREG al împaratului Hadrian, denumire care putea fi câştigată numai datorită unui serviciu militar sau cultural ieşit din comun.”

   -Robin Birley mare arheolog englez

   PROCESUL DE ROMANIZARE A DACILOR este demonstrat şi de dovezile arheologice în care ÎNGEMĂNAREA numelor dacice şi romane este evidentă:

   INSCRIPŢIEDE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

   I O M
   COH I
   AEL DACOR
   C C A IVL
   MARCELLINVS
   >
   LEG II
   AVG

   “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 205-208 e.n.)

   La 100 de ani după CUCERIREA DACIEI de către Traian.

   IMPP CAES L SEPT SEVERO PIO PERT ET M AVR ANTONINO AVG ET P SEPT GETAE NOB CAES HORREVM FECER COH I AEL DAC I TRACVM C R SVB ALFENO SENECIONE COS PER AVREL IVLIANVM TR

   “Pentru împăraţii, Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus Augustus şi Publius Septimius Geta, nobilul Cezar.

   ACEST GRÂNAR A FOST CONSTRUIT DE Cohorta I AELIA DACORUM
   şi de către Cohorta I TRACUM,
   CETĂŢENI AI ROMEI,
   sub Alfenus Senecio, consular prin tribunul Aurelius Iulianus.”

   I-auzi!
   DACII CONSTRUIAU GRÂNARE PENTRU ROMANI.
   S-ar zice că SE ÎNŢELEGEAU FOARTE BINE.
   Şi mai erau şi CETĂŢENI AI ROMEI !

   DACII erau atât de MÂNDRI CĂ SUNT CETĂŢENI AI ROMEI încât SĂPAU ÎN PIATRĂ pentru eternitate SĂ SE ŞTIE.
   Dar asta NU VOM VEDEA şi în “documentarele” lui Toxin care VEDE DOAR LUPTE CRÂNCENE între DACI şi ROMANI.Moscova ştie de ce…
   Alio,Maska:
   DACII SE MÂNDREAU CĂ SUNT “CIVES ROMANORUM” adică
   DACII SE MÂNDREAU CĂ SUNT CETĂŢENI ROMANI.

   INSCRIPTIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

   DEO COCIDIO COH I AELIA DACORVM C P TERENTIVS VALERIANVS TRIB VSLM

   “Pentru zeul Cocidius, Cohorta I AELIA DACORUM, comandaţi de către tribunul Terentius Valerianus, cu hotărâre şi AŞA CUM SE CUVINE ŞI-AU ÎNDEPLINIT JURÂMĂNTUL.”

   Ia te uită,DACII FĂCEAU JURĂMINTE ROMANILOR.
   Şi asta nu e cumva …ROMANIZARE?

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

   I O M
   CO[H] I
   AEL
   DACORVM
   QVB
   PREEST
   AMMONIVS
   VICTORINVS
   TRIB

   “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Ammonius Victorinus”

   INSCRIPȚIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

   SIGNIS ET N AVG COH I AEL DACORVM

   “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului,

   Cohorta I AELIA DACORUM.”

   Ia te uită,ÎMPĂRATUL ROMAN era “MODEL” pentru DACI şi spiritul său era “DIVIN” pentru aceeaşi străbuni ai noştri DACI.

   Ce-o zice tovarășa SECTANTĂ ”dacizatoare” DE RUSIA-Iulia Brânză Mihăileanu?

   ADEVĂRUL DOVEDIT de probele arheologice NU prea corespunde cu MINCIUNILE EI NERUŞINATE,nu???

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

   DECISAX COH I DAC

   “Centuria lui Decius Sax[us], din Cohorta I DACORUM.”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

   …SPA SEPTIMO VIXIT ANN XXXX MIL XVIII COH I AELIA DACORVM H F C

   “[Umbrelor celui plecat Hos]pes Septimus, care a trăit 40 de ani şi a servit 18 în Cohorta I AELIA DACORUM. Aici se află.”

   Iată şi lespedea de mormânt a unui străbun dac ROMANIZAT,numit HOSPES SEPTIMUS.
   Septimus probabil după Iulia Brânză Mihăileanu NU E NUME ROMAN….

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

   DEO MART CHORTIS PRI AEL DAC V P V CVI TRIB

   “Zeului Marte, Cohorta I AELIA DACORUM au pus această ofrandă votivă cu tribunul lor.”

   I-auzi.STRĂBUNII NOŞTRI DACI se rugau zeului Marte,

   împreună cu TRIBUNUL LOR.
   O fi ROMANIZARE,n-o fi…

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 237 e.n.)

   I O M COH I AEL DACORVM C P AVRELIVS FASTVS TRIB PERPETVO COS

   “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Aurelius Fastus, când Perpetuus era consul.”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)

   I O M COH I AEL DAC POSTVMIANAC P MARC GALLICVS TRIB

   “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Marcus Gallicus.”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 271-274 e.n.)

   DEO COCIDIO
   I O M COH I AEL DAC TETRICIANORVM C P POMPONIVS DESIDERATVS … TRIB

   “Zeului Cocidius [si] lui Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Tetricius, comandată de tribunul Pomponius Desideratus […].”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)

   I O M COH I AEL DACORVM POSTVMIANA C P PROB AVGENDVS TRIB

   “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Prob[us?] Augendus.”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 212-217 e.n. sau 218-222 e.n.)

   I O M COH I AELIA DAC ANTO

   “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Antoninus.”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 238-244 e.n.)

   I O M COH I AEL DAC GORDIANA C PEST …

   “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Gordian, comandată de […].”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)

   I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIA TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN

   “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)

   I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIANVS TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN

   “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 276-282 e.n.)

   I O M COH I AEL DACORVM PROBIANA C P AVR VERINVS TRIB

   “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Probus, comandată de tribunul Aurelius Verinus.”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

   D M DECIBAL … VIX DIEBVS … ET BLAES …VIXSIT A X ET… VS FRATER…

   “Spiritelor celui plecat DECIBALUS […] care a trait […] zile şi BLAESUS[…] care a trăit 10 ani, şi […] un frate […].”

   INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 219 e.n.)

   SVB MODIO IV LIO LEG[atus] AVG[usti] PR[o]
   PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] D[a]C[orum]
   CVI PRAE[fectu] EST M[arco]
   CL
   MENANDER
   TRIB[unus]

   “Sub Modius Iulius, legat al împăratului cu puteri pro-pretoriene,
   COHORTA I AELIA DACORUM (au construit aceasta), sub comanda tribunului Marcus Claudius MENANDER.”

   Iulia Brânză Mihăileanu,

   tovarășă SECTANTĂ ”dacizatoare” DE MOSCOVA,ai citit?

   TRIBUNUL DACO-ROMAN MENANDER(care a sculptat pe acea lespede şi UN PHALX DACIC-SABIA CURBATĂ A DACILOR
   ,pentru a întări că era DAC), purta prenumele ROMANE
   “Marcus” şi “Claudius”
   aşa cum DACUL ROMANIZAT Regalianus,”DIN NEAM CU ÎNSUŞI DECEBAL” purta prenumele ROMANE “Publius” şi “Cornelius”.

   Oare noi ROMÂNII de azi URMAŞII ROMEI şi ai DACIEI nu purtăm prenume…ROMANE?Oare câţi dintre noi nu se numesc Marcel,Claudiu,Cornel,Iulian,Tiberiu,Traian,Constantin,Augustin,Flavius,Adrian,

   Sever,Iustinian,Maxim,Remus,Romulus?
   Pentru a ajunge TRIBUN,DACUL ROMANIZAT Marcus Claudius MENANDER trebuia evident SĂ CUNOASCĂ PERFECT LATINA.
   Se ştie că rolul tribunilor era să fie ORATORI DESĂVÂRŞIŢI ,SĂ SE ADRESEZE MASELOR DE OAMENI.

   Deci TRIBUNUL DAC MARCUS CLAUDIUS Menander ,
   era CETĂŢEAN ROMAN.

   MARCUS CLAUDIUS Menander ERA UN DAC ROMANIZAT.

   După cum am văzut mai sus adevărul incontestabil,
   AXIOMA ROMANIZĂRII ESTE SUSȚINUTĂ de argumente științifice:

   LEGIONARII daci ROMANIZAȚI din Cohorta I AELIA DACORUM
   SUNT ÎNCĂ O DOVADĂ arheologică,(încă una DIN MIILE DE DOVEZI existente)
   a ROMANIZĂRII DACILOR

   • Nu o fi adevarata originea dacica, daca asa ziceti, dar nici romanizarea pe care o sustineti. Nu are niciol logica teoria romanizarii dacilor, chiar si un copil isi da seama de asta. Ori daca nu, toata istoria noastra e mincinoasa si trebuie sa o luam de la capat.

    • Nu, doamna! Trebuie numai sa ne asumam trecutul ” sine ira et studio” (Tacitus) si sa nu ne lasam manipulati mai ales dinspre est! Adevarul va va face liberi, a zis cineva mult mai intelept decat noi toti! Romanizarea s-a produs in toata Europa: prin cucerire romana sau prin…crestinism. Roma a creat civilizatia de azi . Lumea de azi e fondata pe temelii romane. Mai bine-zis greco-romane.Ca fizic am ramas daci (e de vazut!) e un alt subiect!

     • Hai lasa, pastreaza-ti ineptiile pentru tine. Perpetuati aceleasi minciuni dar nu va mai crede nimeni, e totul interpretat pe dos, fals. De-aia ne bat ungurii oricand la capitolul istorie, pentru ca se bat cu minciunile voastre, ei mai au si niscaiva adevaruri.

     • Doamna, cat pe-aci sa va admir! Contestati cuvintele lui Tacitus, cuvinte pe care le citeaza toti istoricii lumii? Atunci cand se vrea stabilirea adevarului istoric! Scuzati-ma c-am avut o parere asa buna! M-am inselat! Errare, humanum! Contestati civilizatia mondiala? Roma ? Sunteti o raritate si nu in sens pozitiv! Contestati cuvintele lui Isus despre adevar? De unde veniti? Nu, nimic nu e fals! Puteti verifica cuvintele din „annales” de Tacitus si pe cele ale lui Isus din Noul Testament!

     • Si Papei i se pun in gura tot felul de lucruri pe care nu le-a spus. Nu putem fi siguri ce a spus Tacitus. Sunt convinsa ca si ce a zis Isus in Biblie este mult mistificat fata de adevar. Isus a fost Zamolxe si crestinismul a existat in Dacia cu mult inainte de a veni romanii, de aceea evreii nu inghit nici acum astfel de teologie pentru ca nu li se potriveste si nici nu-l recunosc pe Isus pentru ca nu a fost unul de-al lor.

  • Scopul SECTEI ”dacizatorilor” DE RUSIA este să-i determine pe români SĂ-ȘI NEGE ORIGINILE ROMANE prin exacerbarea celor dacice
   și prin INDUCEREA URII RUSEȘTI ”DACISTE” împotriva a tot ce ține de MAMA
   NOASTRĂ ROMA.

   Țintele sunt geneza poporului nostru,SFINTELE NUME DE ROMÂNIA,ROMÂN și NUMELE LIMBII NOASTRE:LIMBA ROMÂNĂ(pe care Călăii OCUPANȚI RUȘI de 200 de ani o vor…”MOLDOVENEASCĂ”)

   SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA o vrea…”DACICĂ”.

   SECTA „dacistă-rumunistă” pur și simplu REFUZĂ SĂ CITEASCĂ ce au scris cu sute de ani în urmă cronicarii români și străini.
   Naivii care le-au căzut în plasă să pună mâna pe carte.Să citească de exemplu ”Fontes historiae daco-ROMANAE”
   REPETITIO MATER STUDIORUM EST.

  • Iuliei Brânză Mihăileanu din SECTA “dacizatorilor”DE MOSCOVA și tuturor celor care contestă(încă)ROMANIZAREA strămoşilor noştri daci,le sugerez să mai intre şi într-o biserică.

   Acolo vor vedea STRĂVECHIUL VEXILLUM ROMAN reîntrupat în
   STEAGURILE BISERICEŞTI ale biruintei numite “prapuri”.

   De mii de ani NIMIC NU S-A SCHIMBAT…E și normal să fie așa.
   Strămoșii noștri AU FOST CREȘTINAȚI prima dată de Sfântul Apostol ANDREI.
   Dar creștinarea în masă a fost posibilă numai datorită
   STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI,
   coloniștii creștini aduși de Împăratul Nostru TRAIAN și urmașii lui .

   Iar Sfântul Nostru Împărat CONSTANTIN CEL MARE,

   GAIUS FLAVIUS VALERIUS AURELIUS CONSTANTINUS

   a desăvârșit CREȘTINAREA STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI
   prin ”Edictum Mediolanense”-”Edictul de la Mediolanum” din ANUL 313 AD.

   Dar cum a devenit VEXILLUM ROMANORUM-steagul legiunilor romane,
   LABARUM-Steagul Biruinței Creștine din toate bisericile noastre?
   Sfântul Nostru Împărat CONSTANTIN CEL MARE a fost GENERAL DE
   LEGIUNI ROMANE.
   În seara de 27 Octombrie 312 în timp ce legiunile sale se pregăteau de
   Bătălia de la Podul MILVIAN (peste râul Tibru)cu Împăratul Maxențiu,

   Sfântul Nostru Împărat Constantin a văzut pe cer UN SEMN DUMNEZEIESC-
   SEMNUL LUMINOS AL SFINTEI CRUCI cu Numele Mântuitorului Iisus Christos și
   inscripția ”IN HOC SIGNO VINCES”-”Prin acest semn VEI ÎNVINGE”.

   Împăratul a ordonat fierarilor care însoțeau legiunile capână a doua zi să
   pună în vârful fiecărui VEXILLUM ROMAN acest semn dat de Bunul Dumnezeu.
   A doua zi ,Sfântul Nostru Împărat CONSTANTIN CEL MARE l-a zdrobit în luptă pe Maxențiu.

   Căutați scena Bătăliei de la Podul Milvian și observați vexillum-ul CU
   SFÂNTA CRUCE în vârf,la fel și SIGNIFERII CU SFÂNTA CRUCE.

   Aș fi postat eu link-ul dar platforma de aici nu permite.

   De aceea VEXILLUM ROMANORUM-
   Steagul de luptă al legiunilor STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI a devenit
   ”STEAGUL BIRUINȚEI” creștine asupra păgânismului.
   VEXILLUM ROMANORUM CREȘTIN a fost numit ”LABARUM”.

   Căutați monedele ROMANE emise de Sfântul Nostru Împărat CONSTANTIN
   CEL MARE în care pe revers apare LABARUM ROMANORUM
   străpungând un șarpe,simbolizând PĂGÂNISMUL ÎNFRÂNT .

   LABARUM cu SEMNUL LUI CHRISTOS într-o cunună a victoriei:
   Monedă bătută de legionarul ROMAN VETRANIO.
   Pe revers acesta apare susținând 2 LABARUM-uri-STEAGURILE BIRUINȚEI CREȘTINE.

   Împăratul Honorius

   ținând un LABARUM-STEAGUL BIRUINȚEI CREȘTINE cu inscripția :
   ”ÎN NUMELE LUI CHRISTOS VEI ÎNVINGE VEȘNIC”

   Şi da.
   NOI ,ROMÂNII, SUNTEM URMAŞII ROMEI!
   VEXILLUM ROMANORUM
   DRAPELUL,STEAGUL DE LUPTĂ al LEGIUNILOR ROMANE
   este strămoșul STEAGULUI BIRUINȚEI din bisericile NEAMULUI NOSTRU ROMÂNESC.

   Căutați imagini cu PRAPURII ROMÂNEȘTI STRĂMOȘEȘTI,
   STEAGURILE BIRUINȚEI CREȘTINE și vă veți convinge.

   • Păi parcă acum s-a vehiculat ideea că romanii se trag din daci şi limba latină din limba română veche şi nu invers. Şi asta nu a născocit-o Roxin şi nici ruşii nu au spus-o ci a spus-o Miceal Ledwith, cel care a studiat arhivele de la Vatican.

  • Alooo!DEȘTEPTAREA ROMÂNI !

   Unde găsim ARMURI ROMANE,ARME ROMANE(lănci,gladius-uri),LEGIONARI ROMANI și GENERALI ROMANI pictați pe toți pereții?
   Ghici ghicitoarea mea.
   În TOATE Sfintele biserici și mănăstiri românești.
   MILIOANE DE ROMÂNI POARTĂ NUME DE GENERALI și ÎMPĂRAȚI ROMANI:
   Constantin,Gheorghe,Dumitru.

   Până și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt pictați ÎN ARMURI ROMANE.
   95% dintre NOI,ROMÂNII suntem botezați creștini ortodocși .

   Cine erau cei ”40 DE MUCENICI” pe care îi comemorăm anual pe 9 Martie cu covrigeii ”mucenici” și vin?

   Răspuns:”40 DE MUCENICI” erau LEGIONARI ROMANI creștini.
   Toți românii creștini le poartă numele cu mândrie,îi prăznuiesc și li SE ÎNCHINĂ.
   Cui?
   SFINȚILOR MILITARI ROMANI :Constantin,Gheorghe,Dumitru,etc…

 1. Mai Lionel, dar tu pe cine crezi ca prostesti? te faci de ras, oricum o sa-ti dai seama cat de curand.

  • Ați citit lista cu cele 22 DE MINCIUNI NERUȘINATE descoperite în ”documentarele” SECTEI ”dacizatorilor” DE MOSCOVA?

   După ce I SE DEMONSTREAZĂ că a fost mințit,înșelat,practic ESCROCAT ca la ”Alba-Neagra” și deci MANIPULAT GROSOLAN,orice român nu poate avea decât o reacție de apărare și de respingere totală a intoxicării.

 2. Ati descoperit apa calda ! Stiu si copiii ce ziceti voi! Cu limba, mai vedem! Nu puteti nega evidenta, mai ales ca n-avem nimic scris de la minunatii nostri strmosi ! Nu-l mai citati pe Hasdeu pentru care cuvinte ca: aghiuta si balai sunt…dace!

  • 1.lipsa documentelor scrise e un impediment( desi unii ar zice ca exista ceva-ceva), dar acum ce sa facem,daca nu avem astfel de marturii de limba scrisa, sa eliminam din capul locului o anumita posibilitate?E corect sa procedezi asa? Asta inseamna ca trebuie sa ne chinuim sa descoperim adevarul pe alte cai.
   2.Un om de stiinta nu detine adevarul absolut. Daca greseste in anumite privinte, e o idiotenie sa ii anulezi toata opera.Atat ai retinut din studiile lui Hasdeu, etimologia lui ,,balai”? E semn clar ca trebuie sa mai citesti…

   • Asta mi-am amintit in viteza! De citit Hasdeu nu ma intereseaza deoarece EU, am demontat teoria lui Roessler, folosindu-ma de un text latin. N-o cunoasteti, asa ca nu-mi dati sfaturi! Qua, nessun’è fesso, vorba italienilor ! Bine-ar fi sa fie cum ziceti, am fi f. mandri si-am trai mai bine…Primum vivere, signori miei e cara LEI !

    • Ce ma iei pe mine cu Roessler, am adus eu vorba despre el? Roessler e demodat demult , dragule,si altii,mult inaintea ta,l-au desfiintat. Pe linia teoriei roessleriene,insa, au aparut altii, mult mai buni, mult mai vehiculati in anumite cercuri, dar despre care noi, romanii, stim foarte putin si asta nu e bine pentru noi.
     Sa spui in gura mare ca nu l-ai citit pe Hasdeu, dar cu toate astea il desconsideri, nu mai stiu ce sa zic, oare ce o fi spunand asta despre tine, despre seriozitatea ta ,,stiintifica” de om care a demolat teoria lui Roesssler…
     Ce interesant,Mircea Eliade il considera pe Hasdeu modelul sau, numai pentru Maria Ta nu e destul de bun pentru a fi macar ,,frunzarit”…

     • ROMANIZAREA dacilor pe înțelesul tuturor.

      Faptul că SUNTEM ROMÂNI este dovada clară că acum 1900 de ani Dacia și dacii AU DISPĂRUT.
      Nu prin exterminare fizică așa cum manipulează Secta ”dacizatorilor” DE RUSIA,ci prin ROMANIZARE,adică prin asimilarea dacilor de către strămoșii noștri romani.

      Un ROMÂN ”MÂNDRU CĂ ESTE ROMÂN” trebuie să cunoască
      îndelungul proces al ETNO-GENEZEI daco-ROMANE,adică al ROMANIZĂRII prin care am apărut pe lume NOI,ROMÂNII!

      Așa A DISPĂRUT Dacia!Așa a început ROMANIZAREA dacilor!
      Acestea sunt rădăcinile ROMANITĂȚII ROMÂNILOR!

      Dacii ,COPIAU MONEDE ROMANE
      KOSONII sunt COPII ALE DENARILOR ROMANI ”Brutus” și ”Pomponius Rufus”(cu 150 de ani înainte de Cucerirea Întregii Dacii ce către Împăratul Nostru TRAIAN)

      dacii LUPTAU ÎN LEGIUNILE ROMANE PENTRU ROMA
      precum Cohorta Prima AELIA DACORUM

      dacii VORBEAU LATINA-ca Tribunul (oratorul) MARCUS CLAUDIUS Menander

      dacii SCRIAU ÎN LATINĂ

      dacii aveau NUME și PRENUME ROMANE precum TRANSLATORUL DAC MARCUS ULPIUS CELERINUS și fiul său MARCUS ULPIUS ROMANUS

      dacii SE ÎNCHINAU LA ZEII ROMEI precum ”DIANAE
      SANCTAE”-Zeița DIANA(SÂNDZIANA- SÂNZIANA)

      dacii AVEAU FUNCȚII ÎNALTE în aparatul administrativ ROMAN:
      primari(AELIUS ARIORT-Drobeta),tribuni,consuli, prefecți, generali de legiuni(CORNELIUS PUBLIUS Regalianus)și chiar ÎMPĂRAȚI(Gaius GALERIUS Valerius Maximianus Augustus)

      dacii SE CĂSĂTOREAU CU FEMEI ROMANE

      LEGIONARII dacii primeau titlul de ”VETERANUS” și DREPTUL DE A FI ”CIVES ROMANORUM” adică ”CETĂȚENI ROMANI”.

      dacii primeau și PENTRU SOȚIILE LOR DACE cetățenia ROMANĂ

      Dacii(ex:DAIZI COMOZOI) își numeau copiii CU NUME PUR
      ROMANE(Ex:IUSTUS și VALENS)

      dacii CU NUME ROMANE (Iustus și Valens) își îngropau
      părinții DACI(Daizi Comozoi) DUPĂ RITUAL UL ROMAN și le comandau PLĂCI FUNERARE SCRISE ÎN LATINĂ deși puteau cere să fie scrise ÎN LIMBA DACĂ

      dacii compuneau și cântau CÂNTECE PRIN CARE ÎL GLORIFICAU peÎmpăratul Nostru TRAIAN(”Plugușorul”)

      dacii AU RENUNȚAT LA ZALMOXIS și la vechii zei și S-AU

      CREȘTINAT ASEMENI TUTUROR ROMANILOR sub SFÂNTUL Nostru Împărat CONSTANTIN cel MARE,
      GAIUS FLAVIUS VALERIUS AURELIUS CONSTANTINUS

      SECTANȚII ”dacizați” DE MOSCOVA citesc tot ce ați citit mai
      sus și declară cu seninătate că acestea NU SUNT DOVEZI ALE ROMANIZĂRII dacilor!!!

      Dar oare SECTA ”dacizaților” DE MOSCOVA măcar înțelege
      CONCEPTUL DE ROMANIZARE?

      Parafrazându-l pe domnul Marius Chicoș Rostogan îi întrebăm:
      Loazelor,ce iaște ROMANIZAREA dacilor ?

      LEGIONARII ROMANI VETERANI lăsați la …vatră își luau de
      soațe femei DACE.

      Femeile DACE primeau dreptul la CETĂȚENIA ROMANĂ .

      Femeile DACE deveneau CIVES ROMANORUM.

      Strămoașele noastre-femeile DACE FĂCEAU COPII cu strămoșii
      noștri LEGIONARII ROMANI VETERANI.

      Ce erau acești copiii?”DACI PURI neromanizați și neromanizabili”???Nu.

      Copiii femeilor dace ERAU ROMANI.
      Copiii primeau automat CETĂȚENIA ROMANĂ.
      Copiii erau botezați CU NUME ROMANE.
      Copiii legionarilor romani și ai femeilor dace PRIMEAU
      EDUCAȚIE ROMANĂ,învățau LIMBA și SCRIEREA latină.Strămoșii noștri romani aveau
      școli GRATUITE PENTRU COPIII SĂRACI,pentru ca toți COPIII ROMANI SĂ FIE ALFABETIZAȚI.

      Cum,tovarăși analfabeți în istorie,nu știați că învățământul primar ERA GRATUIT în ROMA Antică?Uite că alfabetizarea era garantată de Roma.

      Din ȘCOLILE ROMANE vine și conceptul de ”TABULA RASA” ce-i caracterizează perfect pe SECTANȚII ”dacizați” DE MOSCOVA.

      Dar nu doar femeile dace se căsătoreau cu romanii.
      Și BĂRBAȚII DACI SE CĂSĂTOREAU CU FEMEI ROMANE.

      Însuși simbolul ”dacizaților”,Împăratul CORNELIUS PUBLIUS
      Regalianus,DAC ROMANIZAT,și-a luat de soață O FEMEIE ROMANĂ,chiar din Roma,SULPICIA DRYANTILLA, era fiica ROMANULUI POLLIO SULPICIUS,SENATOR ROMAN şi
      general de legiuni sub Împăratul Caracalla și a ROMANEI CLAUDIEI AMMIANA DRYANTILLA .

      În plus DACUL ROMANIZAT CORNELIUS PUBLIUS Regalianus e
      foarte posibil să fi avut și copii cu ROMANA Sulpicia Dryantilla.
      Copii lor ce erau? ”DACI PURI neromanizați și neromanizabili”???
      Nu tovarăși din SECTA ”dacistă”!
      Daco-ROMANI ERAU COPIII LUI REGALIANUS.
      Așa le-am spune azi.Dar ei nu-și spuneau daco-romani .Ei își
      spuneau ”Cives ROMANORUM”-”Cetățeni ROMANI”.

      Inscripțiile în piatră o dovedesc.
      La început era ”Natus Dacus-Cives ROMANUS sum !”
      ”Născut Dac,Cetățean ROMAN SUNT!”
      Apoi Cetățenia ROMANĂ A DEVENIT NUME ETNIE.
      Etnia ROMÂNEASCĂ.Poporul ROMÂN.Țară.
      Țara ROMÂNEASCĂ.
      ROMÂNIA !

      ”ROMANUS SUM”.ROMAN SUNT.ROMÂN SUNT.
      ASTA E ROMANIZAREA DACILOR.

      În plus SECTA ”dacizaților”DE MOSCOVA nu suflă o vorbă
      despre SUTELE DE MII DE COLONI ROMANI aduși de Împăratul Nostru TRAIAN:

      ”quod TRAIANUS, VICTA DACIA ,ex toto orbe ROMANO INFINITAS EO COPIAS HOMINUM TRANSTULERAT ad agros et urbes colendas.
      Dacia enim diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta”-Eutropius

      „Deoarece TRAIAN,după cucerirea Daciei, adusese aici o
      mulţime nenumărată de oameni, din (toată) LUMEA ROMANĂ
      (cei mai mulți CHIAR DIN ROMA după cum arată sensul figurat al exoprimării-nota mea), spre a cultiva câmpurile şi a locui oraşele;
      căci Dacia fusese secătuită DE BĂRBAȚI
      în urma lungului război al lui Decebal”.

      –Eutropius,VIII,6,1,”Fontes Historiae Daco-ROMANIAE”

      Ați observat nuanța?Cronicarul Eutropius nu spune că DACII
      AU DISPĂRUT din Dacia ci doar că
      Dacia fusese secătuită DE O PARTE DIN BĂRBAȚII DACI
      uciși în luptele cu romanii sau luați prizonieri și duși la Roma.

      În plus avem un indiciu asupra strămoșilor noștri care au
      compus PRIMUL IMN dedicat glorificării Împăratului Nostru TRAIAN:

      „Traian […]adusese aici o mulţime nenumărată de oameni,
      DIN (toată) LUMEA ROMANĂ,
      SPRE A CULTIVA CÂMPURILE[…]”.

      Deci era vorba de FOARTE MULȚI ȚĂRANI ROMANI,agricultori.
      Și cine sunt personajele evocate în”Plugușorul ROMÂNESC”?
      PLUGARII,țăranii români.

      Mai e un element care evident ”LE-A SCĂPAT” SECTANȚILOR
      ”dacizați” DE MOSCOVA.
      Când se colindă cu ”Plugușorul”?

      ÎN AJUN DE ANUL NOU.

      Despre ce se vorbește în colindă?

      DESPRE ARAT și SEMĂNAT.

      De când se ară și se seamănă pe 31 DECEMBRIE?
      Este clar că este vorba de ANUL NOU ROMAN,care se sărbătorea până la Iulius Cezar ÎN MARTIE dar în popor și mult după aceea.

      Zeul Marte fiind(pe lângă Zeul Războiului) și un protector
      al muncilor câmpului, personificând totodată renașterea periodică a naturii.

      Și iată că NOI,ROMÂNII,urmașii dacilor romanizați, NOI,ROMÂNII,urmașii LEGIONARILOR VETERANI și AI COLONILOR ROMANI nu l-am uitat pe Împăratul Nostru TRAIAN,”BĂDICA TROIAN” al nostru.

      ASTA E ROMANIZAREA.

      ”Profesorul:
      […]No! acuma… NOI, ROMÂNII, musai doară să șkim pe cum că:
      GHE UNGHE NE TRAJEM NOI?… GHE UNGHE?… spune!

      Elevul (energic): DE LA TRAIAN, dom’le!”

      (Ion Luca Caragiale- Un pedagog de școală nouă)

      Până și LOAZELE pe care le trăgea de urechi Marius Chicoș
      Rostogan știau adevărul istoric.
      Să vedem dacă SECTANȚII ”dacizați” peste noapte de Moscova
      își pot reveni de sub efectul TOXINELOR ”tulburătoare”.

     • Mi-ai scris ditamai textoiul fara niciun sens, fara nicio legatura cu ce scrisesem eu.Nu trebuia sa te agiti atat,pentru ca lucrurile serioase,demne de stiut din ce ai scris,eu le stiu demult.Vezi ce face autosufucienta? Exista pericolul sa cazi in ridicol….

   • Hașdeu?Ce știi dumneata despre Hașdeu?
    SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA A MINȚIT ODIOS
    când l-a citat pe Hașdeu.
    Și mai mult decât atât,Bogdan Petriceiucu HAŞDEU spune că
    SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA MINTE,
    MINTE CU NERUŞINARE!

    Motto :
    „Un popor FĂRĂ CULTURĂ,este UN POPOR UŞOR DE MANIPULAT”

    Immanuel KANT
    „cine NU-ŞI CUNOAŞTE TRECUTUL
    NU poate înţelege prezentul
    şi NU va putea să vadă viitorul”.

    După ce în mod ticălos şi MINCINOS s-au folosit de Eminescu pentru a-şi fundamenta « MANIPULĂRILE TULBURĂTOARE »,ESCROCII NERUŞINAȚI din SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA s-au folosit şi de Haşdeu în acelaşi chip !

    Cică Haşdeu se declara DOAR DAC şi că ÎI URA PE ROMANI !

    După ce veţi citi ce am postat mai jos mă întreb,îi veţi mai crede vreodată pe cei din SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA CARE MINT,MINT,MINT FĂRĂ OPRIRE, FĂRĂ SĂ CLIPEASCĂ ?

    Bogdan Petriceicu-Haşdeu (1836, s. Cristineşti, jud. Cernăuţi -1907), lingvist, istoric şi scriitor român din judeţul Hotin, una dintre cele mai proeminente personalităţi ale culturii române din secolul al XIX-lea, având pregătire enciclopedică.

    Cunoştea limbile română,rusă, franceză, germană, latină, elină
    şi altele, în total 26 (tatăl său, Alexandru Hâjdeu, cunoştea 11 limbi). A fost membru al Academiei Române, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Petersburg (1883), membru de onoare al societăţilor ştiinţifice lingvistice din mai multe ţări europene şi din SUA. A studiat la Viniţa, Cameniţa, Chişinău şi Harkov. Fiind urmărit de poliţie pentru activităţi antiţariste, Bogdan Petriceicu-Haşdeu se refugiază în 1857 în Principatele Române.

    A fost, pe rând, judecător, profesor secundar, director al Arhivelor statului şi profesor de filologie comparată la Universitatea din Bucureşti. A condus publicaţiile periodice „ROMÂNIA” (1858), „Din Moldova” („Lumina”)(1862-1863), „TRAIAN” (1869-1870), „COLUMNA LUI TRAIAN” (1870-1877 şi 1882-1883) şi revistele satirice „Aghiuţă” (1863-1864) şi „Satyrul” (1866).

    Alooo,SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,ați auzit ce publicaţii A CONDUS cel ce chipurile « îi ura pe romani » ?
    Să repetăm,şocul ADEVĂRULUI este uneori prea mare pentru cei ce l-au crezut chiar şi pentru o clipă pe acest ESCROC .

    Bogdan Petriceicu-Haşdeu a condus publicaţiile „ROMÂNIA” , „TRAIAN” și „COLUMNA LUI TRAIAN” !

    Haşdeu ăla care « îi ura pe romani « după toxinKGB ?
    Da.Chiar acela.Dar să mergem mai departe

    Bogdan Petriceicu-Haşdeu a militat pentru Unirea Principatelor, a sprijinit ideea împroprietăririi ţăranilor. Este întemeietorul lingvisticii, filologiei şi lexicografiei ştiinţifice ROMÂNEŞTI.

    ROMÂNISMUL lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu ar putea fi demonstrat prin denumirile unor lucrări ale sale, care conţin derivate de la etnonimul „ROMÂN”: Limba slavică la ROMÂNI până la anul 1400 (1869), Etimologicum Magnum ROMANIAE, în 4 vol. (1886-1898), care
    este un vast dicţionar al limbii ROMÂNE, Cărţile poporane ale ROMÂNILOR (1879),precum şi prin poezia Să vorbim ROMÂNEŞTE, publicată în „Amicul familiei”, nr.4, din 16 decembrie 1879.

    « Etimologicum Magnum ROMANIAE » ?
    « ROMANIAE » ?
    Nu « DACIAE » cum ar vrea SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA ?

    Bogdan Petriceicu-Haşdeu a scris 4(PATRU)volume timp de
    12(DOISPREZECE)ani,despre « ROMANIAE » pe care după mintea ta seacă ….O DISPREŢUIA ?

    Urmează dovezi şi din alte lucrări ale acestui titan al gândirii umane. E prea mare Haşdeu pentru a nu-i evidenţia şi puternica SA CONŞTIINŢĂ ROMÂNEASCĂ.

    Ne vom opri, mai întâi, asupra monografiei Ioan-Vodă cel Cumplit, în care străluceşte patriotismul şi ROMÂNISMUL cărturarului nostru. Amintim că titlul complet al monografiei, scrisă la 1865,este Ioan Voda cel Cumplit, aventurile, domnia, războaiele, moartea lui, rostul său în istoria universala şi în viaţa POPORULUI ROMÂN, 1572-1574.

    Aşadar, în opera sa găsim o abundenţă de termeni cu sens etnic: „LA ROMÂNI”,„ŢĂRIŞOARĂ ROMÂNĂ”, „principi ROMÂNI” şi „domni ROMÂNI”; „căci ROMÂNII, ei singuri între toate popoarele creştine, nu produseră nici un sfânt calendaristic din propriul lor sân…”, „chestiunea proprietăţii teritoriale la ROMÂNI”, „inscripţiune ROMÂNEASCĂ”, „căci ROMÂNII nu prea au bani de dat cu împrumut”, „leu ROMÂN este numit Ioan-Vodă” etc.

    „moldovenii strigaseră cu glasuri mari:
    «Vom pieri toţi lângă măria ta! Toţi vom pieri!»,

    iar în pagina următoare enciclopedistul conchide:
    „Aşa era jurământul OSTAŞULUI ROMÂN”.

    Bogdan Petriceicu Haşdeu :
    „TOŢI ROMÂNII FĂLINDU-SE

    CU ORIGINEA LOR DIN DESTRĂMATA ROMĂ IMPERIALĂ”.

    Aloo,SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA, s-a citit ?
    Vedeți şi voi ce văd şi eu sau…?

    Haşdeu ăla care SE DECLARA DOAR DAC şi îi « dispreţuia pe romani » scria că TOŢI ROMÂNII se mândresc cu originea lor ROMANĂ ?

    Da.Chiar acela.
    Dar să mergem mai departe .

    În Introducţiune la monografie Haşdeu menţionează că atunci când în a doua jumătate a sec. al XVI-lea în majoritatea ţărilor Europei, inclusiv în Turcia, „sceptrurile sunt mânuite de popi, de copii, de zero (adică de nulităţi), de nebuni, de beţivi”, şi „tocmai atunci într-o ŢĂRIŞOARĂ ROMÂNĂ apare un principe pe care numai cea mai neagră trădare îl putu opri de a nu da o altă faţă a Europei, fundând pe Peninsula Balcanică un nou imperiu latin.

    Un mare administrator! Un mare politic! Un mare general!”.

    Expresia „ ŢĂRIŞOARĂ ROMÂNĂ ”, apoi faptul că Petru Rareş este numit de Haşdeu „ilustru PRINCIPE ROMÂN”, precum şi termenii şi expresiile menţionate care evidenţiază anume aspectul etnic, ROMÂNESC, demonstrează cât se poate de clar conştiinţa lui Haşdeu despre identitatea sa NAŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ.

    Toţi pentru Hașdeu SUNT ROMÂNI.

    Acest mare adevăr este expus şi în studiul intitulat Desţărarea lui Petru
    Rareş. Vorbind de „politica lui Rareş în privirea românilor din Ardeal”, Haşdeu zice:

    „ROMÂNII din Moldova şi acei din Ardeal sunt copii d-un tată şi de-o mamă”.

    Dar pe ce date istorice se baza Haşdeu când scria acestea ?
    Pe faptul că lupta pentru RE-UNIFICAREA TUTUROR ROMÂNILOR într-o singură ţară este evocată şi de vechile cronici :

    În Dieta poloneză, Taranowski afirmă despre PETRU RAREŞ că :

    „ …nutreşte gândul măreţ al înfăptuirii
    unui REGAT AL TUTUROR VALAHILOR PÂNĂ LA DUNARE”.

    (Vezi p.314-315 Istoria adevărului istoric Vol.II Prof. A.Deac).

    ROMÂNISMUL la Bogdan Petriceicu-Haşdeu este incontestabil.
    Aloo,SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,se aude ?

    ROMÂNISMUL,adică LATINITATEA ROMÂNILOR şi nu OPUSUL ei, »DACISMUL » mincinos.

    Balada Magda lui Arbure
    de Bogdan Petriceicu-Haşdeu

    ( vorba lui Vodă după moartea lui Arbure)
    Lăsaţi bocituri de copii!
    Vâteji ca şi dânsul avem noi o mie,
    0 mie şi sute de mii!
    Întreaga Moldovă de hatmani e plină;
    D-un chip, d-o făptură, d-un os!
    Văzut-aţi la naiba O MUMĂ ROMÂNĂ
    Să crească un fiu ticălos?
    Atunci ROMÂNIA se şterge din lume,
    Când ţara-i din Pont în Carpaţi
    În stare va fi să-i înşire anume
    Pe cei ce-s născuţi împăraţi!…..

    Să ne referim şi la cântecul bătrânesc Ştefan şi Radu, scris de B. Petriceicu Haşdeu la 1874, în care Ştefan cel Mare şi Radu-Vodă al Munteniei sunt doi fraţi, „DOI ROMÂNI”.

    Aloo,SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,se aude ?

    DOI ROMÂNI şi NU « doi daci ».

    Reproducem anume spusele şoimului nemuritor, din care se profilează crezul lui Haşdeu în Unirea viitoare a ROMÂNILOR:

    Ştefan şi Radu
    (1874)de Bogdan Petriceicu Haşdeu
    (fragment)

    Agerul şoiman bătrân,
    Frate NEAMULUI ROMÂN,
    Se uită de sus cu jale
    La cei doi voinici din vale,
    Şi-şi grăia cu graiul său:
    Când eram mai tânăr eu,
    Moldovenii
    Şi Muntenii,
    Ardeleni
    Şi Bănâţeni
    Încă nu erau pe lume,
    Toţi purtând un singur nume.
    Dar-ar Domnul să mai dea
    Iar aşa să-i poci vedea!…

    25 mai 1867. ROMÂNUL bucovinean Bogdan Petriceicu-Haşdeu publică în„Perseverenţa”, nr. 23, un studiu cu titlul Unirea.
    Pentru el Unirea de la 1859 e cea mică. El e cu gândul la Unirea cea mare.Bogdan Petriceicu-Haşdeu:

    „…Cinci secoli au suspinat românii dincoace şi dincolo de Milcov,şi cu
    fiecare suspin dispărea câte o undă din patul acestui styh de dezbinare, până ce, în fine,infernalul râuleţ s-a evaporat cu totul din căldura puternicului dor naţional; astăzi Milcovul nu mai există moralmente!… Din fundul unui sătuleţ din Transilvania se renalţă numeroase voci, strigând cu fală în gura mare:

    „TOȚI ROMÂNII SUNT FRAȚI”,

    şi şoptind apoi aşa zicând printre rânduri:

    „AȘTEPTĂM OARA UNIRII”.

    Aşadar, chestiunea ce ne va preocupa în acest studiu de înaltă politică nu este unirea cea mică, realizată deja între ambele ţărmuri ale Milcovului,
    ci UNIREA CEA MARE,
    de realizat de acum înainte între toate pâraiele ce trebuie să se verse în oceanul românesc; între toate acordurile fără care nu se poate armoniza hora noastră naţională, între toate pietricelele, câte sunt necesare pentru a reconstitui anticul mozaic:
    Dacia LUI TRAIAN !”.

    „Dacia lui Traian!” ?
    Dacia LUI TRAIAN ?

    I-auziți SECTANȚI ”dacizatori” DE MOSCOVA ,

    Haşdeu ăla care CICĂ SE DECLARA DOAR DAC şi CICĂ îi « dispreţuia
    pe romani » numea ROMÂNIA…. DACIA LUI TRAIAN ?

    Ca şi Mihai Eminescu,cel care declara « DA,DE LA ROMA VENIM » şi îşi saluta « fraţii din Dacia TRAIANĂ » ?

    Parcă Traian era duşmanul de moarte al lui Haşdeu(cel puţin după SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA).

    A te declara din Dacia TRAIANĂ şi nu DOAR din Dacia înseamnă a te mândri cu originea ta DUALĂ,NU DOAR DACĂ CI ŞI ROMANĂ .

    Iată că Bogdan Petriceicu HAŞDEU se mândrea cu ROMANITATEA şi
    LATINITATEA neamului nostru ROMÂNESC.

    Dar să mergem mai departe.
    Haşdeu descrie în nuvela istorică “Ursita” relaţia între ROMÂNI şi cei ce mai târziu LE VOR FI CĂLĂI şi OCUPANŢI-RUŞII.

    ROMÂNISMUL lui Haşdeu este şi aici IDEEA CĂLĂUZITOARE fapt dovedit de expresiile folosite în nuvela istorică Ursita, în care marele nostru cărturar descrie măritişul fiicei lui Ştefan cel Mare Elena cu Ioan, fiul ţarului rus.
    Prin utilizarea terminologiei de sorginte ROMÂNEASCĂ – „popor ROMÂN”,„ROMÂNIA”, „brânduşa ROMÂNIEI”, „nora ROMÂNCĂ”, „limba ROMÂNĂ”, „fiul ROMÂNCEI”, „gloria sângelui ROMÂN” – Haşdeu înveşniceşte binecuvântarea unui tată care era Ştefan cel Mare şi Sfânt, domnul Moldovei, dar şi AL TUTUROR ROMÂNILOR, către fiică, cum este Elena, numită

    „ideal de frumuseţe zugrăvit în basmele poporului ROMÂN”.

    Această binecuvântare e făcută Elenei înainte de a o trimite la moscal şi
    inclusă într-o carte scrisă pe pergament cu slove de aur:

    „Ia, Eleno, acest letopiseţ, în care sunt scrise vitejeştile fapte ale ţării
    tale; citeşte în oricare parte a lumii te va arunca soarta, citeşte-l şi ADU-ŢI AMINTE CĂ EŞTI ROMÂNCĂ”.

    «ADU-ŢI AMINTE CĂ EŞTI ROMÂNCĂ” » ?

    Haşdeu,DACUL ANTI-ROMAN(după toxinKGB) a atribuit această poruncă părintească marelui ROMÂN Ştefan cel Mare şi Sfânt ?
    Cum e posibil ?
    Eu după ce am urmărit « MINCIUNILE tulburătoare » eram sigur că Haşdeu trebuia să fi scris :

    « ADU-ŢI AMINTE CĂ EŞTI …DACĂ ” » ?

    Dar să continuăm…
    Letopiseţul, pe care marele Ştefan i-l dăduse Elenei spre A NU UITA NICIODATĂ CĂ E ROMÂNCĂ , scrie tot Haşdeu,începea cu următoarele cuvinte:

    „ROMÂNII îşi trag viţa din RÂMLENII CEI VECHI, iar cine au
    fost RÂMLENII CEI VECHI o ştie lumea…”.

    « ROMÂNII îşi trag viţa din RÂMLENII CEI VECHI « ???

    Şoc şi groază !Aloo,SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,ați belit ochii mari,mai mari ca prostia ȘI TRĂDAREA din sufletele voastre vândute?

    Cum, Haşdeu ăla care SE DECLARA DOAR DAC şi îi « dispreţuia pe romani » scria că « ROMÂNII îşi trag viţa din RÂMLENII CEI VECHI « ?
    Da.Chiar acela.
    Dar să mergem mai departe …
    Descriind episodul cu întemniţarea fiicei şi a nepotului Dimitrie al lui Ştefan cel Mare,Haşdeu încheie nuvela Ursita cu cuvintele de MARE DURERE ŞI URĂ CONTRA MUSCALULUI, dar şi cu demnitate şi mândrie pentru neamul ROMÂNESC:

    „În 1504 a venit vestea la Ştefan-Vodă că fiica sa se stinge cu încetul, ca licurinda lumină a candelei, în neagra închisoare.
    Bătrânul Domn făcu o cruce, se gândi şi zise:
    «Datoria părinţilor este de a muri mai înainte de copii».
    Şi el muri. La începutul anului 1505 Elena află că tatăl său nu mai este;
    această fatală ştire fu pentru nefericita jertfă ca groaznica voce a îngerului de moarte. »

    Aşadară, conchide cu regret şi ură enciclopedistul, chiar de la cea dintâi legătură a noastră cu străbunii OCUPANŢILOR RUŞI,

    « muscalul împinse în mormânt pe cea mai frumoasă ROMÂNCĂ şi pe cel mai viteaz ROMÂN”.

    « cea mai frumoasă ROMÂNCĂ şi pe cel mai viteaz ROMÂN” ?

    Şi eu care eram sigur(după ce am vizionat « MINCIUNILE tulburătoare » că Haşdeu DACUL nu putea scrie decât despre « cea mai frumoasă DACĂ şi cel mai viteaz DAC”.

    SECTANȚI ”dacizatori” DE MOSCOVA,nu ați obosit SĂ TOT MINŢIȚI ?

    De unde AI SCORNIT “ura” şi “dispreţul” lui Haşdeu faţă de STRĂMOŞII NOŞTRI ROMANI?
    Acestea sunt convingerile, acesta este CREZUL NAŢIONAL ROMÂNESC, ROMÂNISMUL puternic înrădăcinat în inima şi-n conştiinţa lui Bogdan Petriceicu Haşdeu,cărturar ROMÂN moldovean, care de-a lungul întregii sale vieţi a perpetuat ideea clară şi mereu sfântă că el aparţine străvechiului şi NOBILULUI NEAM ROMÂNESC,

    NEAM CE O ARE PE ROMA MAICĂ.

    Ea ne convinge o dată în plus că ROMÂNISMUL marelui cărturar moldovean era profund conştientizat.
    Citiți şi plângeți SECTANȚI ”dacizatori” DE MOSCOVA !
    Haşdeu « dacul » cel ce « îi dispreţuia pe romani » a scris şi minunata poezie de mai jos.
    NOI,ROMÂNII ,URMAȘI AI ROMEI,dar și ai Daciei Străbune,

    nu putem spune decât :
    să vă fie ruşine SECTANȚI ”dacizatori” DE MOSCOVA !
    Şi uite aşa s-au dus la canalizare INFECTELE « MINCIUNI tulburătoare».

    Să vorbim ROMÂNEŞTE
    (1879)
    de Bogdan Petriceicu-Haşdeu

    Cugetarea ROMÂNEASCĂ
    Are portul ROMÂNESC.

    Nu lăsaţi dar s-o ciuntească
    Cei ce limba ne-o pocesc.
    Când ROMÂNUL se-ndârjeşte
    Din ţâţână când mi-l scoţi,
    El îţi toarnă ROMÂNEŞTE
    Un blestem de şapte coţi.
    Când de dragoste se-aprinde
    El vorbeşte lin şi blând,
    Încât dorul te cuprinde
    Dulcea-i vorbă ascultând.
    Niciodată altă limbă,
    De pre buze ROMÂNEŞTI,
    Nu se-ndoaie, nu se schimbă,
    După gândul ce gândeşti.
    La mânie, la iubire,
    La suspin şi chiuit,
    După chiar a noastră fire
    Graiul nostru e croit.
    La iubire, la mânie,
    La chiot şi la suspin,
    ROMÂNIA-I
    ROMÂNIE
    ,
    Cu fagur şi cu pelin.
    ROMÂNIMEA cât trăieşte
    Graiul nu şi-l va lăsa.
    Să vorbim dar ROMÂNEŞTE:
    Orice neam cu limba sa!.

    ” RUMÂN înseamnă ROMANUS
    şi unul când întreabă pe celălalt despre limbă, zice până în ziua de azi: ”ȘTII RUMÂNEȘTE ?”
    ceea ce este aproape:
    ”SCIS ROMANICE ?”, nu zice „știi moldoveneşte”.”

    ”RUMÂN

    este un nume schimbat în cugetarea anilor DE LA ROMAN…» (Miron Costin-1684)

    • Si, apropo de istorie:” Historia est vita memoriae et magistra vitae” Titus Livius !

    • Da de unde dracu stii tu ce stiu eu despre Hasdeu,mai atotstiutorule? Ai innebunit, te-a apucat febra ,,sa combati” pe aici !Exact de Caragiale imi amintesti, ca tot il citezi cu fervoare…

     Eu nu am citit ce au citat altii din Hasdeu,l-am citit in original si stiu foarte bine ce spune.Nu iti mai da cu presupusul despre alte persoane,in felul in care o faci, e semn de alienare mintala si vorbesc cat se poate de serios.
     Gata,ti-am acordat prea mult timp,dar,daca o farama de bun simt mai licareste inca in tine, nu te mai agita in jurul comment-urilor mele,ok? Fugi sa impresionezi pe altii, ca pe mine m-ai dat pe spate,oau, ce cultivat esti!!!!!!!!!!!

   • Eu nu anulez nimic! Zic numai ca „est modus in rebus „.Femena, sei’na mala femena!” Am dat 2 exemple in fuga, n-am vrut sa aprofundez subiectul. Am mai zis o etimologie: aghiuta! Nu anulez nicio posibilitate !Cine-a zis? Auzi,nu mai interpreta ,ramai in subiect! Pari intelectual de pe vremea impuscatului.

    • Vezi ca in ,,valtoarea” care te-a apucat pe tine si pe astalalt de vreo cateva zile, ai raspuns la un comment la care raspunsesi deja,nu la cel nou pe care ti l-am scris.
     Am ramas in subiect,m-am legat de ce ai scris cu propria manuta:nu l-ai citit pe Hasdeu, dar iti permiti sa faci judecati de valoare despre el.
     Nu iti mai da cu presupusul despre mine,cine te crezi si cum iti permiti?Daca tot te roade,da, sunt intelectual,dar cu mult mai tanar decat crezi, deci uite ca ai ,,zbarcit-o” din nou , ca sa ma exprim in limbaj colorat.
     Hai sa terminam cu discutia asta dintre noi, ca nu duce nicaieri, e lipsita de continut.Daca te oparesti sa imi scrii verzi si uscate, ca si celalalt care posteaza ca disperatul, asta nu inseamna ca ai reusit sa imi zdruncini convingerile,oricare ar fi ele.Nici macar nu stii de care parte a baricadei ma aflu…Nu imi pierd timpul cu oameni care nu au inteligenta de a lua in consideratie si alte pareri,ci pur si simplu le place sa se afiseze…Ave!

     • Mda! Italienii au o vorba, parodiind adevaratul proverb. Parodia e :”la vita è bella perch’è …avariata !” Avariata de persoane care cred ca intelectualul adevarat trebuie sa fie un…terorist de-ai lui Isis! Si volo, hoc iubeo, sit pro ratione voluntas! Bine! Nimeni nu se supara! Asa v-a facut mama voastra, intoleranti, intransigenti, in….etc, etc! Avariata! Cine naiba vrea sa-ti zdruncine convingerile??! Nu vrem, nici eu( pe care cu multa politete ma tutuiesti) nici astalalt( pe care tot cu politete il numesti asa). Stiam insa ca romanii, cei pe care-i detesti asa de tare ca se-aude pana la Roma (ai tot dreptul sa-i detesti) ziceau printre altele: audiatur et altera pars! Si mai stiam si ca in Paradis, uneori, izbucnesc furtuni! (precis intelegi pe dos dar nu ma intereseaza!).O observatie: a fi tanar nu-i o calitate. E vorba de o faza in evolutia corpului uman( daca ne referim numai la oameni). Limbajul colorat da savoare vietii care devine…avariata! Iti plang de mila! Salve !

     • Primul care a inceput cu tutuiala ai fost matale,politicosule, nici nu mai stii cum ai formulat comment-urile trecute.

      Cine naiba ti-a spus tie ca detest romanii?Tu ai inteles de la inceput totul pe dos, supraestimarea propriei inteligente e un lucru daunator, mai ales pentru purtator… Sunt absolventa de limbi clasice,Istetimea Voastra,nu am cum sa detest un popor de a carui cultura si istorie sunt constienta(fara sa bravez,ca altii…), popor care a avut un aport de necontestat la etnogeneza romanilor.Intrebarea pe care eu personal mi-o pun este MASURA in care au contribuit la aceasta etnogeneza-na, ca ti-am spus si parerea mea, ca sa nu iti dai cu presupusul si pentru ca oricum, pe a ta ti-ai tipat-o destul pe aici.Parerea mea este una mai nuantata,fara a exclude aportul niciunuia dintre cele doua
      popoare(iarasi spun,MASURA e de discutat) pentru ca,mare iubitor de latina precum esti, ar trebui sa stii ca ,,aurea mediocritas” este de cautat in toate, adevarul in astfel de situatii nu sta la o extrema sau cealalta!

      Nu imi mai plange tu de mila ,cum de ai nerusinarea sa iti arogi acest drept, cine ti l-a dat? Tu ai dreptul sa iti plangi de mila tie insuti, nu altcuiva!

     • Eu n-am tipat nicio parere. Greu, cu „telectualu'” roman. E cum zicea Indro Montanelli ! Ma faci sa rad! Sec XIX! profi nebuni de latina ( cum zicea si Montanelli). Vad ca esti fixat (a) ???Nu sunt doar iubitor de latina, chiar am absolvit latina-greaca! Fie vorba-ntre noi: tari needucat(a) mai esti! Unde-ai „termenat?”Pe la Iasi nu cred, ca aceia sunt mai calmi! Timisoara (paranoia banateana, tipica) sau Cluj (noa, noi suntèm ardeleeni).Fa sau ba colega, calmeaza-te ! EUROPENIZEAZA-TE!In rest, ramane cum am zis: La vita è bella perch’è avariata! Nu stii nici sa razi! Cum ramane cu „italicum acetum” si cu „satura tota nostra est ?”” Est modus in rebus, sunt certi denique fines”; ” Sic aequo geritur certamine principiorum/ ex infinito CONTRACTUM TEMPORE BELLUM”. Igitur: nihil novi sub sole. P.s. Eu vorbesc, scriu si…public in latina…

     • Aurea mediocritas. Medèn agàn, nothing in excess! A! Esti „femee”. Mai aveam dubii! Renunt! Te bati c-o femeie! Se stie: mintea femeii e pe par ! Adio!

     • Un asemenea raspuns este jalnic si dezonorant chiar si pentru tine, ti s-au terminat argumentele si ai luat-o pe misoginisme? Sa nu mai zici nimanui ca esti mare umanist, absolvent de clasice, ca te rad si curcile, degeaba torni cu citate latinesti daca in spirit esti o mizerie.Dezamagitor…Si sa stii ca nu ma simt jiginta,sunt chiar multumita: nivelul jos la care te-ai coborat arata ca am reusit sa te enervez si sa-ti destabilizez infatuarea.Omul cand nu are lucruri importante de spus, incepe sa jigneasca.Abia acum, adio!

  • Mai Itzic,

   Tu l-ai citit prea mult pe „academicianul” – fara liceu – Mihai Roler…te-a influintat se pare mai mult decit talmudul….LOL

   • Habar n-am cine-i Roler. Daca te referi la Roessler, EU i-am demontat teoria dar n-ai cum sa stii! Talmudul nu m-a” influintat” pentru simplul motiv ca nu l-am citit! Nici Coranul! Biblia da, in latina si greaca. Si pe Eutropius, daca numele iti spune ceva! Nu ma pot numi Itzic( Strul dezertor ha-ha! ce rasei!) pentru ca n-am originea respectiva. Si dac-as avea-o, ce? Esti antisemit cumva, Decule ? Eu nu! Nici rasist nu sunt, nici xenofob pentru ca „sol omnibus lucet”. Greu la deal cu boii mici ! Ramaneti in subiect , nu mai deviati cu diverse insulte si cu limbaj de muncitor comunist necalificat!

    • Roler este UN ALT ROESSLER implantat aici de Călăii Ocupanți RUȘI să falsifice istoria ROMÂNILOR cu minciuna rusească a ”originii slave” a Neamului Nostru ROMÂNESC.
     Evident după de s-a terminat ”obsedantul deceniu” (anii OCUPAȚIEI Armatei Roșii )aberațiile lui Roler au fost rejectate din manuale direct în lada de gunoi a istoriei.

     • Multumesc pentru informatie! In ceea ce priveste continuitatea pe teritoriul nostru, o confirma un istoric roman; totul se reduce la un verb prin care istoricul respectiv spune clar ce-au facut romanii. De la acest verb am plecat. Din pacate nimeni nu citeste tot, sau nu face caz! Nu-l poti banui pe istoricul respectiv ca e de partea noastra.

   • Ce legătură are ESCROCUL RUS ROLER cu ROMANIZAREA strămoșilor noștri daci șio cu etnogeneza daco-ROMANĂ?
    Ce legătură are ”istoricul” NKVD Roler cu ROMANITATEA ROMÂNILOR?
    Dumneata nici nu știi ce a scris Roler dar te arunci să-i combați pe alții.

    Roler a avut misiunea de a falsifica istoria ROMÂNILOR cu minciuna rusească a ”originii slave” a Neamului Nostru ROMÂNESC.
    După plecarea Armatei Roșii DE OCUPAȚIE aberațiile lui Roler au fost
    rejectate din manuale direct în lada de gunoi a istoriei.

   • Și nu uitați:
    „aceasta e morala și neînduratul adevăr PE CARE NICI UN ROMÂN NU
    TREBUIE SĂ-L SCAPE DIN VEDERE; nouă, generațiunilor în viață ne-a căzut sarcina măreață de a dovedi că

    BUNĂ A FOST PRĂSILA
    CE TRAIAN A SĂDIT PE PĂMÂNTUL DACIEI
    și că
    nu în zadar au luptat strămoșii noștri veacuri de-a rândul .”

    ”MISIUNEA NOASTRĂ CA STAT”
    -Mihai Eminescu, Timpul, 2 noiembrie 1879

   • “DA,DE LA ROMA VENIM,

    scumpi şi iubiţi compatrioţi,

    Din Dacia TRAIANĂ”.

    -Mihai Eminescu,Curierul de Iaşi 17 noiembrie 1876

    Nu-i spuneți și lui Mihai Eminescu,ROMÂNUL ABSOLUT ,că ”l-a influențat prea mult talmudul”???

    • A scris poezii, nu a fost istoric. A scris si proza de altfel, dar …. un istoric nu-l poate cita pe Eminescu ca referinta. Aici vreti sa atingeti latura sentimentala a romanilor, probabil.

Comentariile sunt închise.