siveco

Ministerul Comunicatiilor a devenit client captiv al SIVECO si a adus un prejudiciu de peste 5,8 milioane lei bugetului de stat, prin incheierea defectuoasa in anul 2011 a unui contract de realizare a unei platforme IT de instruire in domeniul serviciilor electronice pentru functionarii publici, numita eAcademie, fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale, se arata intr-un raport al Curtii de Conturi, obtinut de HotNews.ro. Ministerul nu a solicitat codul sursa al aplicatiei de eLearnig achizitionata, astfel ca pentru orice modificare ministerul trebuie sa se adreseze numai catre Siveco. In replica, Siveco sustine ca auditorii interpreteaza eronat aceasta achizitie, in conditiile in care ministerul nu a cumparat un soft dezvoltat la comanda, ci un drept de licenta pentru o aplicatie proprie pentru care detine drepturi de proprietate.

Trei auditori publici externi in cadrul Curtii de Conturi au efectuat in perioada 12 ianuarie-15 aprilie 2016 au audit financiar al contului anual de executie a bugetului de stat pe anul 2015 al Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (MCSI).

Auditorii au descoperit ‘abateri de la legalitate si regularitate constatate, fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale, situatii de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patromoniului public si privat al statului, in cadrul proiectului eAcademie pentru functionarii publici‘, se arata in raport.

Ce au constatat auditorii Curtii de Conturi cu privire la implementarea defectuoasa a proiectului eAcademie  – detalii din raportul de audit:

Constatarea nr. 1:

MCSI a propus si solicitat spre finantare din fonduri europene nerambursabile proiectul eAcademie pentru functionarii publici cu incalcarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat.

Desi acest proiect a fost asumat ca raspunzand unor necesitati ale ministerului si ale altor institutii ale statului, in fapt s-a constatat ca nu a raspuns in niciun fel necesitatilor, nu a fost implementat in termenul stabilit pentru a beneficia de finantarea nerambursabila si nu a fost fundamentat pe capacitatea reala de utilizarea sistemului de catre MCSI.

Din resursele financiare de cofinantare alocate de la bugetul de stat a fost finantat proiectul eAcademie pentru functionarii publici cu suma de 5.899.564,78 lei, fara ca MCSI sa utilizeze acest proiect in scopul in care a fost aprobat.

In fapt niciun functionar public al unei alte institutii publice decit MCSI nu a folosit platforma pentru a urma cursurile de instruire puse la dispozitie.

Valoarea prejudiciului adus bugetului de stat a fost estimata de echipa de audit la suma de 5.899.564,78 lei reprezentand valoarea platilor efectuate pentru realizarea proiectului din bugetul de stat (4.021.569,60 lei valoarea suportata din bugetul de stat pentru care nu s-a obtinut finantarea nerambursabila respectiv diferenta de 1.877.995,18 lei valoarea de cofinantare eligibila/neeligibila suportata din bugetul de stat).

Echipa de audit a estimat valoarea dobanzilor si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada in care s-a realizat prejudiciul, in suma 5.355.094 de lei (3.316.145 lei dobanzi si 2.038.949 lei penalitati).

Platforma eAcademie pentru functionarii publici nu a fost utilizata in perioada octombrie 2011 – prezent, dovada stand faptul ca doar 55 utilizatori din cadrul MCSI au urmat cursurile de instuire, desi a fost fundamentata pentru a fi utilizata de 66.000 utilizatori functionari publici din Romania.

Constatarea nr. 2:

„Comisia de receptie a Studiului de fezabilitate, studiu realizat pentru proiectul eAcademie pentru functionarii publici, nu a receptionat in integralitate livrabilele Contractului nr. 61/2008 si nu a receptionat calitativ livrabilele receptionate, cu consecinta indeplinirii defectuase a sarcinilor de serviciu stabilite prin Ordinul MCSI nr. 546/20.10.2008.

Constatarea nr. 3:

Necesarul de echipamente hardware si software pentru realizarea proiectului eAcademie pentru functionarii publici a fost supradimensionat cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu valoarea achizitilor realizate.

Supradimensionarea echipamentelor achizitionate a fost cauzata de modul defectuos de fundamentare a numarului de utilizatori preconizati si a numarului de cursuri estimate a se realiza in perioada de durabilitate a proiectului. Astfel, in mod eronat a fost stabilit un numar de 66.000 utilizatori drept functionari publici, prin asimilarea gresita a numarului total de functionari din administratia centrala si locala cu functionarii publici.

In fapt, la data realizarii proiectului, numarul functionarilor publici din Romania a fost de aproximativ 110.000 si pe cale de consecinta numarul de utilizatori stabiliti a fi cursati prin intermediul platformei eAcademie pentru functionarii publici trebuia sa fie de doar 11.000 functionari publici si nu de 66.000 asa cum eronat s-a stabilit.

Urmare acestui fapt s-a supradimensionat necesarul de echipamente hardware si software, cu consecinta alocarii de la bugetul de stat a unui buget majorat.

Constatarea nr. 4:

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale a aprobat Cererea de finantare depusa de MCSI in baza unei evaluari insuficiente, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 860.677,02 lei (valoare inclusiv TVA).

Prin emiterea OMCSI nr. 908/10.12.2009 OIPSI a aprobat realizarea proiectului eAcademie pentru functionarii publici la o valoare majorata nelegal cu suma de 860.677,02 lei (valoare inclusiv TVA), prin aprobarea unei achizitii de 275 sesiuni de instruire pentru o valoare de 3.089.044 lei, in conditiile in care pentru aceasta valoare trebuia aprobata achizitia a 355 sesiuni de instruire.

Constatarea nr. 5:

Contractul nr. 20/03.02.2011 incheiat de MCSI cu asocierea SC SIVECO Romania SA si SC Alfactor SRL, avand drept scop realizarea proiectului eAcademie pentru functionari publici nu a respectat intru totul prevederile din Caietul de sarcini respectiv Ordinul de aprobare a finantarii nr. 908/2009, cu consecinta nefurnizarii de catre prestator a unei produs care sa permita modificarea/transformarea ulterioara a acestuia fara acordul prestatorului.
Echipa de audit a constatat ca desi Ordinul MCSI nr. 908/10.12.2009 a prevazut ca drepturile de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala sau de utilizare, dupa caz, cat si dreptul de autor asupra creatiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi depline ale Beneficiarului, in fapt Contractul nr. 20/03.02.2011 prevede exact contrariul si anume ca Achizitorul se obliga sa nu traduca, adapteze, altereze sau transforme in vreun fel produsele dezvoltate de Prestator in baza prezentului contract, sa nu reproduca rezultatele vreuneia dintre aceste operatiuni si sa nu realizeze nicio difuzare a produselor livrate-special dezvoltate..

MCSI nu a solicitat, respectiv furnizorul SC SIVECO SA nu a pus la dispozitia acestuia, codul sursa al aplicatiei informatice de eLaearning. Pe cale de consecinta MCSI a devenit un client captiv al furnizorului in sensul in care pentru orice modificare pe care doreste a o face aplicatiei de eLearning achizitionata, MCSI trebuie sa se adreseze numai furnizorului SC SIVECO SA.

Constatarea nr. 6:

De la data punerii in functiune a echipamentelor proiectului eAcademie pentru functionarii publici, sistemul a fost mentinut fara intrerupere in stare de functionare, conectat la sursele de alimentare cu energie electrica, in conditiile in care nu a fost folosit si nu a produs efectele scontate (indicatorii de rezultat).

Conducerea MCSI nu a dispus masuri pentru protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate risipei cu consumul de curent electric necesar functionarii echipamentelor proiectului.

Pe cale de consecinta, conducerea MCSI nu a dispuns masuri in vederea asigurarii administrarii fondurilor publice in mod economic, eficient si eficace.

Echipa de audit a estimat valoarea prejudiciului creat bugetului de stat cu cheltuiala cu energia electrica pentru functionarea sistemului, la suma de 325.116 lei.

Constatarea nr. 7:

In derularea Contractului nr. 20/03.02.2011 incheiat de MCSI cu asocierea SC SIVECO Romania SA si SC Alfactor SRL, avand drept scop realizarea proiectului eAcademie pentru functionari publici, suma de 213.900 lei nu a fost achitata.

Desi de la data exigibilitatii facturilor pana la aceasta data s-a implinit termenul de prescriptie prevazut de Codul civil, MCSI nu a procedat la anularea datoriei din evidenta contabila cu consecinta majorarii valorii arieratelor la nivelul MCSI si bugetului de stat.

 

Cititi mai mult pe HotNews.ro