geto-dacii
Toată lumea a auzit despre așa-numitul Mileniu Întunecat din istoria noastră, o perioadă despre care se spune că nu prea ne-a oferit surse istorice care să ne vorbească despre o continuitate a geto-dacilor. Și cât de mult le convine această situație dușmanilor istoriei noastre…

Cu toate acestea, cercetători inimoși și devotați fac adeseori munca celor care se află în fruntea instituțiilor noastre de cultură și o fac cu rezultate foarte bune.

Invitatul acestei zile este domnul profesor doctor Mihai Popescu și,împreună, vom vorbi despre geto-daci, între secolele III și XIV, exact în perioada așa-numitului Mileniu Întunecat.

Vizionare cu folos!

Daniel Roxin
http://daniel-roxin.ro/

9 COMENTARII

 1. Lecții de ROMANITATEA ROMÂNILOR pentru SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA:

  RÂMUNC ducele din ţara vlahilor

  Numele RÂMUNC este eternizat în ”Cântecul Nibelungilor”, o epopee germană
  din perioada medievală în care acțiunea se desfășoară ÎN SECOLUL V(5) adică în timpul hunului Attila.
  Este un alt caz în care ENDONIMUL(numele nostru etnic intern)„ROMÂN” apare alături de EXONIMUL ”valah”(numele etnic extern,DAT NOUĂ DE STRĂINI),prin numele conducătorului, „ducelui” celor 700 de români, RAMUNC (RÂMUNC), care vizitează curtea regelui hunilor Attila.
  În limbajul BARBARILOR germanici ”wallachen”cu derivatele sale(vlachen,blochen,blaken) desemna vorbitorii de LIMBI ROMANICE, LATINE.
  De la ei au preluat și slavii termenul transformându-l în ”voloșin”,”volosky”, ”bolohovean”,”volohovean”,ungurii ”olah”,turcii ”olac„,”ulac”etc.
  Dar cum consemnează TOȚI CRONICARII străini și români,
  strămoșii noștri nu și-au spus niciodată ”valahi” ci NUMAI ROMÂNI.

  «totuşi TOŢI SE CHEAMĂ CU ACELAŞI NUME DE ROMÂNI,
  DISPREŢUIND adică dând de-o parte NUMELE DE VALAHI,

  care le-a fost dat de către popoarele barbare.”-Dimitrie CANTEMIR (1673 – 1723)

  Cântecul Nibelungilor
  Fraza cu pricina sună în germană astfel:

  „Der herzoge RÂMUNC uzer Vlachen land”
  („RAMUNC ducele din ţara vlahilor”).

  “RÂMUNC, ducele din ţara vlahilor,
  A venit în grabă cu şapte sute de oameni.
  Ca păsările zburătoare se vedeau sosind;”

 2. Lecții de ROMANITATEA ROMÂNILOR pentru SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA.
  Încă odată,repet:istoria se face cu documente.
  Iar ROMANITATEA Marelui Nostru Domn Mihai Viteazul este demonstrată de documentele SCRISE CHIAR CU MÂNA SA!
  Cât de analfabet în istorie trebuie să fii să nu fi auzit niciodată despre

  celebrele cuvinte ale Marelui Nostru Domn MIHAI :

  „Şi hotarul Ardealului
  POHTA CE-AM POHTIT
  Moldova şi ȚARA-RUMĂNEASCĂ”!!!

  Unde vă e ”Dacia” tovarăși?Dar SECTA „dacizatorilor” nu are treabă cu istoria.
  De aceea tot behăie ”maaalus daaacus” pe la toate congresele de MINCIUNOLOGIE.

  Ei au o singură misiune: ATACAREA ROMANITĂȚII ROMÂNILOR .

  Celebra însemnare a Marelui Nostru Domn Mihai Viteazul a fost descoperită de
  Nicolae Iorga în Arhiva Imperială de Război din Viena împreună cu alte trei documente
  ale voievodului .
  Se pare că acest document a fost capturat de Basta din cortul voievodului după
  uciderea mișelească a acestuia pe câmpia de la Turda în august 1601.
  Conţinutul documentului (scris de ÎNSUȘI Domnul Nostru Mihai Viteazul)este următorul:

  “Dorinţele lui Mihai-Vodă Măria Sa,

  Domnul Ardealului, Moldovei şi ȚĂRII ROMÂNEȘTI,

  de la Înălţimea Sa Împăratul RÂMULUI.

  Acestea sunt dorinţile Măriei Sale”:

  Fragment:

  ”Doreşte Măria Sa, ca şi Moldova să i-o dea Domnia Sa pe veci, de la fiu la fiu
  ad utrumque sexum,

  şi ȚARA-ROMÂNEASCĂ încă Măriei Sale.

  Când însă s-ar stânge tot neamul Măriei Sale, aşa că şi viţă bărbătească şi cea
  femeiască ar lipsi, Înălţimea Sa să dea acestor două ţeri, Moldovei şi
  ȚERIII-ROMÂNEȘTI,
  o astfel de învoire, ca ele înşile să-şi poată alege Domnul, pe cine vreau,
  însă în aşa chip, încât să-şi ceară de la Înălţimea Sa Împăratul Râmului, şi
  să-i slujească lui.”

  De câte ori trebuia să scrie pe foaie ”ȚARA ROMÂNEASCĂ”,Marele Nostru Domn Mihai, pentru ca să bage la cap și viperele RUSEȘTI dughinisto-putiniste din SECTA ”dacizatoare”?
  Căutați pe google ”POHTA CE-A POHTIT” și veți putea vedea ORIGINALUL cu scrisul
  Marelui Nostru Domn Mihai Bravul :

  „Şi hotarul Ardealului
  POHTA CE-AM POHTIT
  Moldova şi ȚARA-RUMĂNEASCĂ”!!!

   • Nu-i spui ”MĂNÂNCI CĂCAT BĂIEȚEL” și ROMÂNULUI ABSOLUT Mihai Eminescu?

    „aceasta e morala și neînduratul adevăr pe care NICI UN ROMÂN NU TREBUIE SĂ-L SCAPE DIN VEDERE;
    nouă, generațiunilor în viață ne-a căzut sarcina măreață de a dovedi că

    BUNĂ A FOST PRĂSILA CE TRAIAN A SĂDIT PE PĂMÂNTUL DACIEI

    și că nu în zadar au luptat strămoșii noștri veacuri de-a rândul .”

    ”MISIUNEA NOASTRĂ CA STAT”
    -Mihai Eminescu, Timpul, 2 noiembrie 1879

   • Încă odată te întreb: nu-i spui ”MĂNÂNCI CĂCAT BĂIEȚEL”
    și ROMÂNULUI ABSOLUT Mihai Eminescu?

    “DA,DE LA ROMA VENIM,

    scumpi şi iubiţi compatrioţi,

    Din Dacia TRAIANĂ”.

    Mihai Eminescu,Curierul de Iași,17 noiembrie 1876

   • Nu cumva chiar ai crezut că ”Eminescu a luptat pentru Dacia Mare”?
    Este o altă aberație,o altă minciună sinistră a SECTEI ”dacizatorilor” .
    ROMÂNUL ABSOLUT Mihai Eminescu

    NU A LUPTAT pentru nicio ”Dacie Mare” !!!
    ROMÂNUL ABSOLUT Mihai Eminescu A LUPTAT PÂNĂ LA
    MOARTE pentru REÎNTREGIREA ROMÂNIEI,Țara Românilor,
    Terrae ROMANORUM.
    Mai mult,prin tot ce a scris, Mihai Eminescu spune că ”dacizatorii” DE MOSCOVA MINT,MINT CU NERUŞINARE !

    „CINE CONTROLEAZĂ TRECUTUL CONTROLEAZĂ ŞI VIITORUL.
    Cine controlează prezentul controlează ŞI trecutul”.
    “1984 “-George Orwell

    ” PENTRU CA SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,
    Rusia AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB”

    -Mihai Eminescu

    Parcă presimţind că OCUPANŢII RUŞI vor folosi în
    viitor MINCIUNA VICLEANĂ A « DACISMULUI »OPUS ROMÂNISMULUI pentru A NE DEZBINA şi controla,Eminescu scria pentru eternitate,pentru a le da peste boturile de viperă tuturor «dacizatorilor»DE KREMLIN :

    „… Nici mai este astăzi chestiunea originii noastre,
    abstrăgând de la împrejurarea că o asemenea interesantă chestiune nu
    este de nici o importanţă.
    Daci sau romani, romani sau daci, e indiferent:
    SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM.
    Nimeni n-are să ne înveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim;
    voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI.”

    -Mihai Eminescu(1876)

    Să bage la tărtăcuțe și ”dacizatorii” DE MOSCOVA:
    ”voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI.”
    Iată în seama cui a pus sectaKGB, ÎN MOD TICĂLOS şi MINCINOS, planul înfăptuirii « Daciei Mari ».
    Iată care este numele SFÂNT al ţării pe care încă de la 17 ani tânărul Eminescu o adora.
    Să fi fost «Dacia»?

    **”Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE”**

    “Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE,
    ŢARA MEA de glorii, ŢARA MEA de dor,

    Braţele nervoase, arma de tărie,
    La trecutu-ţi mare, mare viitor!
    Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
    Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
    Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
    DULCE ROMÂNIE, asta ţi-o doresc.”
    -Mihai EMINESCU

    Dar de la ce trebuie să ne abată atenţia MANIPULAREA
    şi DIVERSIUNEA « DACISMULUI » ?
    Cine se folosește de ”dacism” PENTRU A LOVI ÎN ROMÂNISM?

    “RUSIA VOIEŞTE SĂ IA Basarabia cu orice preţ:
    noi nu primim nici un preţ.
    Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic !
    ROMÂNUL care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător.»

    (Mihai Eminescu, (“Cestiunea retrocedarii…”),Timpul, 10 februarie 1878, in Opere, vol X, Ed. Academiei, 1989, p.46)

    Tot Eminescu explica STRATEGIA RUSEASCĂ a “MOLDOVENISMULUI”, PRECURSORUL “DACISMULUI”,
    prin care LI S-A SPĂLAT CREIERUL ROMÂNILOR basarabeni:

    ” PENTRU CA SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,
    Rusia AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB,

    şi, cel puţin deocamdată, nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare.
    Ruşii s-au încredinţat că această libertate este primejdioasă numai pentru dânşii şi pentru aceasta au închis graniţele ermeticeşte şi au curmat atingerea între ROMÂNII de peste Prut şi restul POPORULUI ROMÂN.
    De atunci şi până acum măsurile silnice pentru
    STÂRPIREA ROMÂNISMULUI se iau fără de curmare.

    Administraţia, biserica şi şcoala SUNT CU DESĂVÂRŞIRE RUSEŞTI, încât este oprit a cânta în ziua de Paşti “Hristos a înviat” în ROMÂNEŞTE.

    Nimic în limba ROMÂNEASCĂ nu se poate scrie; nimic ce e scris în limba ROMÂNEASCĂ, nu poate să treacă graniţa fără de a da loc la presupusuri şi persecuţiuni; ba oamenii de condiţie se feresc de a vorbi în casă ROMÂNEŞTE, pentru ca nu cumva o slugă să-i denunţe; într-un cuvânt, orice manifestaţie de viaţă ROMÂNEASCĂ e oprită, rău privită şi chiar pedepsită.”

    (Mihai Eminescu – « ROMÂNIA în luptă cu panslavismul”)

    Asta îi înnebunește pe barbarii ocupanți ruși:
    IDENTITATEA noastră ROMÂNEASCĂ,ROMANITATEA românilor.

    Mihai Eminescu -Doina

    “De la NISTRU pân’ la Tisa
    Tot ROMÂNUL plânsu-mi-s’a,”

    Oricine cunoaște în profunzime opera eminesciană e
    de-a dreptul revoltat:cum de au îndrăznit acești impostori din Secta
    ”dacizatoare” să-l citeze pe ROMÂNUL Eminescu în sprijinul MINCIUNILOR LOR NERUŞINATE ?
    Răspunsul stă în analfabetismul în literatură și istorie al Sectanților
    ”dacizați”.
    Cei ”dacizați” DE RUSIA nu pun întrebări.Nu cer argumente.
    Ei cred orbește în minciunile SecteiKGB.
    Dar minciunile escrocilor ”dacizatori” sunt spulberate de forța adevărului:

    “SUNTEM ROMÂNI,
    VREM SĂ RĂMÂNEM ROMÂNI

    şi cerem egală îndreptăţire naţiunii noastre.”
    Mihai Eminescu :

    Şi pentru că adulatorii naivi ai SECTEI ”dacizatoare” sunt complet ORBIŢI de VENINUL « DACIC » ANTI-ROMÂNESC să îl cităm din nou pe
    Eminescu.O fi acelaşi Eminescu ,cel cu « Planul Daciei Mari »?

    Mihai Eminescu :
    ”Sau ţara aceasta să fie în adevăr ROMÂNEASCĂ,

    sau nici nu merită să fie.”

    Îi întreb pe ”dacizații”INTOXICAȚI CU MINCIUNILE Moscovei,măcar vă daţi seama PE CE DRUM PERICULOS AŢI APUCAT-O ?
    Vă daţi seama că scopul MANIPULĂRII RUSEŞTI “dacizatoare” este DIVIZAREA ROMÂNILOR?
    KGB urmărește crearea UNEI PRĂPĂSTII DE URĂ RUSEASCĂ între cei ce se cred DOAR “daci” și cei care SE ȘTIU ROMÂNI, URMAȘI AU ROMEI Împăratului Nostru TRAIAN din moși-strămoși după cum o mărturisesc toate cronicile medievale românești și străine.

    Același lucru l-au făcut OCUPANŢII RUŞI în România de Est(Basarabia),peste Prut.
    Prin manipulare au creat UN ZID RUSESC DE URĂ şi DEZBINARE între cei ce au fost manipulaţi să se creadă DOAR « moldoveni » şi cei ce ŞTIU CĂ SUNT ROMÂNI !

    Deșteaptă-te ROMÂNE!

    NOI NU SUNTEM DOAR DACI.
    NOI NU SUNTEM DOAR ROMANI.
    NOI SUNTEM ŞI DACI ŞI ROMANI.
    De aceea NOI SUNTEM ROMÂNI.

    Suntem ŞI DACI ŞI ROMANI.
    Unii din străbunii noştri erau DACI ROMANIZAŢI,precum tribunul DAC CU PRENUME ROMANE MARCUS CLAUDIUS Menander, din COHORTA I AELIA DACORUM trimisă să lupte tocmai la Zidul lui Hadrian din provincia romană Britania,la graniţa cu scoţii.
    Alte nume de DACI ROMANIZAȚI atestate arheologic :Aelius Ariort din Drobeta,Daizi Comozoi cu fii săi Iustus și Valens,Împăratul Cornelius Publius Regalianus,Marcus Ulpius Celerinus(traducător din dacă în latină) și fiul său Marcus Ulpius ROMANUS,etc.

    Alţii erau ROMANI 100% ,chiar DIN ROMA precum Sulpicia Dryantilla, fiică de SENATOR ROMAN-SOŢIA dacului ROMANIZAT CORNELIUS PUBLIUS Regalianus.

    Suntem LATINI.
    Ori tocmai asta contestă și atacă manipularea RUSEASCĂ ”dacizatoare”.

    “DA,DE LA ROMA VENIM,

    scumpi şi iubiţi compatrioţi,

    Din Dacia TRAIANĂ”.
    -Mihai Eminescu, Curierul de Iaşi 17 noiembrie 1876

    Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!
    Dar ”dacizatorii” DE MOSCOVA clocitori de «MINCIUNI TULBURĂTOARE» nu au auzit şi nici nu vor să audă de nici unul din citatele de mai sus.
    Vă daţi seama spre CE ABIS AL NEGĂRII PROPRIEI IDENTITĂŢI NAŢIONALE ROMÂNEŞTI vă duce TEZA MINCINOASĂ a “imposibilităţii ROMANIZĂRII şi LATINIZĂRII dacilor”?
    Ar trebui să vă amintiți de ora de istorie în care se preda lecţia despre ANTI-ROMÂNUL ROESSLER,ideologul BOZGORILOR care susţinea ACEEAŞI MINCIUNĂ dar folosind altă « pistă » .
    Școala românească,cinste ei,a demascat această mizerie.
    « Dacismul » ca şi « moldovenismul » sunt ALTE MANIPULĂRI DE TIP ROESSLERIAN.Atât.
    Dacă iubiți ROMÂNIA respectați îndemnul sacru şi testamentar al ROMÂNULUI ABSOLUT Mihai Eminescu:

    « POPOR ROMÂNESC!
    DACĂ FIII TĂI AR FI FOST UNIŢI TOTDEAUNA, ATUNCI
    ŞI PĂMÂNTUL TĂU STRĂMOŞESC RĂMÂNEA UNUL ŞI NEDESPĂRŢIT.”

    Mihai EMINESCU-România în luptă cu panslavismul
    Timpul,iunie 1878

    « Tocmai puşi faţă în faţă cu viaţa rusească
    ROMÂNII au început a fi cu atât mai vârtos pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii, de bogăţia şi SUPERIORITATEA INDIVIDUALITĂŢII LOR NAŢIONALE ;tocmai fiind puşi în contact cu ruşii,

    ROMÂNII ERAU MÂNDRI DE ROMÂNITATEA LOR»

    „De când e SUFLET DE ROMÂN pe faţa pământului,
    ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN,

    şi chiar atunci când lumea îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi, în conştiinţa puterilor pe care le purta în sine, privea mândru împrejurul său.
    Sămânţa, din care a răsărit acest popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri decât atunci când ROMÂNII vor uita de nobleţea seminţiei lor. ”
    – Mihai Eminescu

    „Aceasta e alternativa fatală în fața căreia se află NEAMUL ROMÂNESC în zilele noastre;aceasta e morala și neînduratul adevăr PE CARE NICI UN ROMÂN NU TREBUIE SĂ-L SCAPE DIN VEDERE; nouă, generațiunilor în viață ne-a căzut sarcina măreață de a dovedi că

    BUNĂ A FOST PRĂSILA

    CE TRAIAN A SĂDIT PE PĂMÂNTUL DACIEI
    și că nu în zadar au luptat strămoșii noștri veacuri de-a rândul.”

    ”MISIUNEA NOASTRĂ CA STAT”
    -Mihai Eminescu, Timpul, 2 noiembrie 1879

    “Schimbaţi opţiunea publică, daţi-i urgent o altă direcţie, răscoliţi printre comorile ascunse ale geniului naţional, treziţi cât mai repede spiritul propriu şi caracteristic al poporului din adâncurile în care doarme, faceţi astfel să apară o uriaşă reacţiune morală, o nouă revoluţie de idei, în care ideea de spiritualitate ROMÂNEASCĂ să fie mai mare decât cuvinte precum uman, genial,frumos; în fine,

    fiţi cu o mare putere
    ROMÂNI,ROMÂNI şi iar ROMÂNI…”

    – Mihai Eminescu

 3. Lecții de ROMANITATEA ROMÂNILOR pentru SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA:
  ROMANITATEA Marelui Nostru Domn Mihai Viteazul ne este supra-confirmată într-un ”AVVISO” (un fel de buletin de ştiri tipărit) italian din 1599:

  „(…)Dar aflând viteazul Mihai de asta (înaintarea turcilor spre Țara ROMÂNEASCĂ), hotărî să se întoarcă şi să-i înfrunte,de vor fi avut îndrăzneală să-l aştepte;din care pricină, schimbându-şi drumul,se îndreptă spre Valahia,dar la întoarcere dădu Domnul să se întâlnească cu vrăjmaşii care erau puhoi;şi măcar că oastea sa era obosită de drum şi încărcată de pradă,nu pregetă totuşi să dea lupta;
  ŞI DUPĂ CE ÎI ÎNDEMNĂ PE AI SĂI să se poarte cu vitejie,şi pentru gloria lui
  Christos,ai cărui oşteni erau,

  şi pentru faima neamului lor
  ŞI A ROMANILOR,DIN CARE MĂRTURISEAU CĂ SE TRAG,

  şi pentru uriaşele prăzi ce-i aşteptau de învingeau,puse să se dea semn din trâmbiţe şi intră în iureş”
  -”Mihai Viteazul în conştiinţa europeană” vol.4-Relatări şi presă,pag.150,
  Editura Academiei Republicii Socialiste Romania,Bucureşti,1986

  Istoria se face cu documente,nu cu elucubrațiile ESCROCILOR din SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA.Iar documentele precum acest ”AVVISO” din 1599 de demonstrează ROMANITATEA lui Mihai Viteazul.
  Mai pe înțelesul sectanților ”dacizați”(spălați pe creier)DE RUSIA:

  Domnul Nostru Mihai Viteazul SE ȘTIA URMAȘ AL ROMEI.
  Da.URMAȘ AL ROMEI Împăraților Noștri TRAIAN și CONSTANTIN cel MARE.

  Și punctum.

 4. Lecții de ROMANITATEA ROMÂNILOR pentru SECTA ”dacizatorilor” DE MOSCOVA:

  Scrisorea Papei Inocențiu al III-lea către Ioniță Caloian (Ioniță cel Frumos)
  împăratul imperiului ROMÂNO-bulgar (între 1197-1207 adică secolele XII-XIII):

  ”Iar noi,auzind că

  STRĂMOȘII TĂI ȘI-AU TRAS ORIGINEA DIN NOBILA STIRPE A ORAȘULUI ROMA,
  iar tu ai moștenit de la ei noblețea sângelui și simțământul curat de credință”

Comentariile sunt închise.