iuliu maniu

Mântuirea oferită de Mântuitorul nostru Isus Hristos este multiplă. Ne mântuieşte de pedeapsa cuvenită pentru păcatele noastre, ne mântuieşte de pierzarea veşnică, ne mântuieşte de puterea păcatului, ne mântuieşte şi de ataşamentul nostru faţă de lucrurile trecătoare.

Mântuirea lui Hristos este deplină şi este pentru oricine. Ne mântuieşte şi de eul nostru minuscul, cu pretenţiile şi capriciile lui, ne mântuieşte şi de egoismul nostru, de meschinăria noastră şi de atât de deformatele noastre puncte de vedere.

veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:32)

Mulţi se întreabă: ar trebui oare creştinii să se amestece în politică?

Cine pune o astfel de întrebare dovedeşte că nu a înţeles cu adevărat nici ce înseamnă creştinismul şi nici ce înseamnă viaţa politică.

Cam 70 % din Biblie se ocupă de viaţa politică, de organizarea statului şi a societăţii (fundamentarea căminului naţional), de relaţiile cu autorităţile şi de raporturile dintre oameni şi popoare. Altfel spus, se ocupă cu organizarea vieţii de zi cu zi.

Politica este arta de a face bine unei naţiuni,  şi poate chiar mai multora.

Creştinii trebuie să evalueze în mod continuu evenimentele politice, pentru a-şi găsi drumul printre ele.

Religie înseamnă relegare. Este ceea ce releagă Cerul de Pământ. Cel care doreşte cerul, trebuie să facă faptele cerului pe pământ.

Facă-Se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ” (Luca 11:2)

Titlul de glorie al lui Dumnezeu este că  s-a amestecat în politică; Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău care te-am scos din Egipt, din casa robiei. (Deut. 5:6). Fără îndoială, noi înţelegem lucrurile acestea şi spiritual.

Drept este că binele suprem îl vom afla numai în viaţa de dincolo, dar datoria creştinilor este să se amestece în politică,  adică să ia apărarea celor oropsiți, minţiţi, batjocoriţi şi nedreptăţiţi.

Voi sunteţi sarea pământului… Voi sunteţi lumina lumii… Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc… Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor… (Mat. 5:13-16)

România trece printr-o stare foarte grea, printr-o grea robie. Scena politică românească este ocupată, în mare măsură, de oameni incompetenţi şi corupţi.

Înţeleptul Solomon spune:

Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme. (Prov. 29:2)

Când se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. (Prov. 29:16)

Un patriot este un om de mare caracter, un patriot creştin este un om de şi mai mare caracter. Suntem rânduiţi de Dumnezeu să ne iubim semenii şi să ne jertfim în folosul lor.

Adevăraţii politicieni sunt cei care îndeplinesc următoarele trei criterii: sunt morali, competenţi şi disponibili. Cuvântul dragoste în limbajul creștin înseamnă sacrificiu în folosul semenilor.

Despre politicienii corupţi, Cuvântul Domnului spune aşa: Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe, şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită, şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor. (Amos 5:12)

Ilustrul om politic Iuliu Maniu a avut drept fundament al vieţii sale politice morala creştină. A avut drept deviză Cuvântul lui Hristos:

Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; (Marcu 10:43)

Iuliu Maniu a subordonat interesele sale şi interesele partidului său – PNȚCD-ul de astăzi – intereselor ţării. A rămas consecvent acestui ideal creştin până la sacrificiul suprem.

Romania are nevoie de politicieni responsabili şi demni, capabili să îşi asume destinul ţării, în ceasul de grea cumpănă în care ne aflăm.

Să ne rugăm stăruitor Domnului pentru lunile nespus de grele şi importante care ne stau în faţă.

 Urâţi răul şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii; şi poate că Domnul, Dumnezeul oştirilor, va avea milă de rămăşiţele lui Iosif.  (Amos 5:15)

Ne rugăm ca Domnul, Dumnezeul oștirilor, să aibă milă și de rămașițele Poporului Român.

 

Ioan Panican

Președinte – Forumul  Civic Creștin