grindeanu-dragnea-tariceanu

O nouă măsură controversată a Guvernului pune pe jar opoziţia, în special specialiştii în finanţe. Ordonanţa de Urgenţă 9/2017 suspendă anumite articole din Legea Finanţelor Publice, iar prin suspendarea acestora s-ar ajunge la un haos generalizat în rândul instituţiilor şi a ordonatorilor principali de credite, conform stiripesurse.ro

OUG 9/2017 suspendă pe tot parcursul anului anumite articole din Legea 500/2002.

Potrivit art. 7 alin (3) din OUG,
„Aplicarea prevederilor art. 4, art. 26 lit. b), art. 28^5, art. 36 şi art. 57 lit. b) referitoare la creditele de angajament din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2018”.

Ce înseamnă această abrogare:

Un ordonator de credite (ex. o primarie) are, în fiecare an, un buget de venituri şi de cheltuieli. La fel cum se întâmplă într-o companie. Sumele aprobate, în buget, în zona de cheltuieli, reprezintă limitele maxime pe care le poate angaja o primărie în toate proiectele pe care le derulează într-un an.

Această limită maximă a cheltuielilor poartă denumirea de credit bugetar. Potrivit legii privind finanţele publice, o primărie are obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea ei şi cu respectarea dispoziţiilor legale. Cu alte cuvinte, nu poate plăti pentru un proiect mai mult decat e precizat în buget. Ei bine, prin această OUG, instituţiile vor putea angaja cheltuieli mai mari decât au veniturile anuale.

Care sunt urmările:

Autorizarea bugetară/Angajarea şi utilizarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare

Paragraful a fost modificat prin Lege 270/2013 la 01/01/2017

Art. 4. – Art. 4. a fost modificat prin Lege 270/2013 la 01/01/2017

Art. 4. – a fost suspendat prin Ordonanţă de urgenţă 9/2017 la 30/01/2017 până la 01/01/2018.

(1) Legea bugetară anuală prevede şi autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar.

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament şi creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

(3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se face numai în limita creditelor de angajament şi în scopurile pentru care au fost aprobate.

(4) Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii.

(5) Pentru acţiunile anuale şi multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare.

(6) În vederea realizării acţiunilor anuale şi multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.

 

Conţinutul legilor bugetare anuale

Art. 26. – Legile bugetare cuprind:

a) la venituri, estimările anului bugetar;

b) la cheltuieli, creditele de angajament şi creditele bugetare determinate de autorizările conţinute în legi specifice, în structură funcţională şi economică a acestora;

Litera a fost modificată prin Lege 270/2013 la 01/01/2017

Litera a fost suspendată prin Ordonanţă de urgenţă 9/2017 la 30/01/2017 până la 01/01/2018.

c) deficitul sau excedentul bugetar, după caz;

d) reglementări specifice exerciţiului bugetar.

Ce se modifică prin OUG 7/2017?

Art. 4 din Legea finantelor publice are doua alineate care se refera la credite de angajament:

(5) Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare.
(6) În vederea realizării acţiunilor multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.

Ce spune art. 26 lit b) din Legea privind finantele publice referitor la creditele de angajament?

Art. 26
Legile bugetare cuprind:
a) la venituri, estimarile anului bugetar;
b) la cheltuieli, creditele bugetare determinate de autorizările conţinute în legi specifice, în structura funcţională şi economică a acestora;
c) deficitul sau excedentul bugetar, după caz;
d) reglementări specifice exerciţiului bugetar.

Ce spune art. 36 din Legea Finantelor publice referitor la creditele de angajament?

Articolul 36
(1) Bugetele se aproba de Parlament pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz, şi pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum şi creditele de angajament pentru acţiuni multianuale.

Ce spune art. 57 lit b) din Legea finantelor publice referitor la creditele de angajament?

Art. 57.
Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde:
a) la venituri: prevederi bugetare iniţiale: prevederi bugetare definitive; încasări realizate;
b) la cheltuieli: credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plati efectuate.

Ce spune Opoziţia:

Senatorul PNL, Florin Cîţu, atrage atenţia că această OUG ar putea aduce haos în instituţiile publice şi în bugetul de stat. El susţine că legea 500/2002 este lege organică şi nu poate fi modificată printr-o lege ordinară.