stefan-cel-mare
În urmă cu exact 549 de ani, într-o noapte de pomină, a avut loc o confruntare cumplită. Este vorba despre bătălia pe care a dat-o Ștefan cel Mare contra armatei Regatului Ungariei, la 15 decembrie 1467. Aspectul de mare interes, care dă întregii povești o coloratură aparte, este faptul că regele ungurilor era româno(după tată)-maghiarul Matei Corvin. Ciudate sunt căile istoriei și-ale vieții!

Cu mai mult de doi ani înainte, Ștefan pusese stăpânire pe cetatea Chilia, unde ungurii organizaseră un așezământ ostășesc. Cum Matei Corvin sporise birurile pentru populația Ardealului, aceasta era foarte nemulțumită, lucru de care Ștefan voia să profite. În acest sens, a încercat să lege prietenie cu secuii.

La rândul lor, sașii din Ardeal s-au răsculat contra regelui Ungariei, tot din motive de mărime a dărilor. Matei Corvin a venit cu oaste asupra secuilor și după ce i-a pus la punct, s-a gândit că ar fi cazul să-i dea o lecție și lui Ștefan, dobândind controlul asupra Moldovei.

După ce și-a strâns o oaste de 40.000 de oameni, Matei Corvin a pornit către vecinul dinspre răsărit, către Moldova. Ștefan a prins de veste că regele Ungariei vine asupră-i cu oaste mare, dar timpul scurt nu i-a îngăduit să-și adune armata întreagă. Se baza doar pe 12.000 de ostași…

Citește continuarea aici: Cunoaștelumea.ro