Ariile naturale protejate vor putea fi modificate în scopul scoaterii din acestea a unor terenuri pe care să poată fi efectuate exploatări de resurse minerale, fără a mai fi nevoie de o hotărâre a Guvernului și de avizul Academiei Române, scrie digi24.ro

Prevederea este inclusă  într-un proiect legislativ, cu argumentul că există licențe vechi de concesiune minieră pentru terenuri care au fost declarate ulterior arii naturale protejate. Proiectul de lege a fost inițiat de mai mulți parlamentari ai coaliției de guvernământ, PSD-ALDE, având semnătura și unor foști miniștri ai Economiei sau Energiei, potrivit Profit.ro.

Există riscul ca eliminarea obligativității emiterii unui HG pentru scoaterea unui teren din o arie naturală protejată să îngreuneze controlul public asupra acestor acțiuni. Aceasta deoarece administrativ al instituției de mediu are o vizibilitate publică inferioară celei a unei Hotărâri de Guvern.

Inițiatorii arată că, până în iunie 2007, modificarea limitelor ariilor naturale protejate putea fi decisă doar de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, dar cu avizul Academiei Române. După 2007, legislația a fost modificată prin ordonanță de urgență și stabilește în prezent că, în cazul ariilor naturale protejate de interes național, pentru care nu există limite identificate, stabilirea și modificarea acestora este prin hotărâre a Guvemului, la propunerea custodelui ariei naturale protejate respective, în baza unui studiu științific, cu avizul Academiei Române și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.

Autorii proiectului de lege arată că aceste prevederi au făcut imposibilă modificarea limitelor unor arii naturale protejate atât pentru corectarea unor erori majore privind suprafața ariei, cât și pentru scoaterea din interiorul ariei naturale a unor suprafețe de teren aferente perimetrului de exploatare a resurselor minerale, pentru care exista, la data instituirii regimului de arie naturală protejată, o Hotărâre de Guvern, în vigoare, pentru aprobarea licenței de concesiune a activității miniere de exploatare.

Potrivit prevederilor propuse, modificarea limitelor arie naturale se va realiza “la cererea titularului de licență, prin act administrativ al conducătorului autorității publice centrale de protecție a mediului”, cererea fiind însoțită doar de o copie a Hotărârii Guvernului României privind aprobarea licenței de concesiune a activității miniere de exploatare și de dovada deținerii unor terenuri aduse în compensare. Practic, pentru aceste terenuri nu mai este nevoie de un aviz al Academiei și de o Hotărâre a Guvernului pentru care ele să fie scoase din aria naturală protejată.