iulia gorea costin

Liviu Petrina, Doru Braia, Valerian Stan consideră că Iulia Gorea Costin ar putea fi cel mai bun primar al Municipiului București. 

Liviu Petrina – Iulia Gorea Costin, cel mai bun primar al Municipiului București

Patron al oamenilor de stat este Sfântul Thomas Morus, sanctificat şi de catolici (1935) şi de anglicani (1980). Lui îi aparţin cuvintele solemne și doctrinare despre Omul adevărat și despre Politica adevărată:

“Omul nu poate fi despărțit de Dumnezeu, nici politica de morală”.

Cred cu tărie că poate fi om de stat numai persoana care dispune de statură spirituală  şi morală pentru a face faţă în orice împrejurare structurilor răului care bântuie lumea politică.

De ce este Iuliu Maniu un model strălucit de om-de-stat? Pentru că a străbătut cu fruntea sus prin bătăliile duse de elita politică românească  pentru eliberarea noastră din aparthaidul transilvan. A făcut România Mare, democratică şi prosperă. S-a opus dictaturilor din 1938-1944. A participat plenar la rezistenţa împotriva ocupaţiei sovieto-comuniste: şi-a dat viaţa -martir- pentru neamul nostru.

O altă provincie românească reprezintă,  de asemenea, un loc binecuvântat   de forjare a oamenilor-de-stat: Basarabia.

Acolo, mai mulţi lideri străluciţi au declanşat, cu mult înainte de Timişoara si Bucureștiul  lui Decembrie 1989, lupta pentru eliberare de sub ocupaţia sovieto-comunisto-rusească. Printre aceştia, la loc de cinste, un alt martir: întâiul primar al Chişinăului liber, Nicolae Costin.

Din acea elită politică, bine-călită în lupta cu teroarea spiritual-mediatică- economică şi militară a ocupantului, descinde pentru prima oară în politica națională de anvergură doamna Iulia Gorea Costin.

Cred cu tărie că va fi cel mai bun primar general pentru Capitala Tuturor Romanilor.

Doamna Iulia Gorea Costin  dispune de o vastă experiență de muncă și viață și are calităţi extraordinare.

A făcut studii  la litere și la drept; a fost profesor, ins-pector şcolar, fondatorul şi directorul primului Liceu românesc  din Chişinău; primar de comună în două legislaturi, cu rezultate edilitar- gospodărești, ce răspundeau necesităților oamenilor; lider al celei mai mari Mişcării a studenților și profesorilor, care  a reușit să menţină Istoria Românilor şi Limba Română în şcolile de peste Prut;

Reprezentant permanent, ambasador extraordinar  și plenipotențiar la Consiliul Europei, unde a contribuit la internaționalizarea diferendului  transnistrean și a susținut rezolvarea cazului  Mitropoliei Basarabiei subordonate Patriarhiei Române și   a cazului grupului  “Ilie Ilașcu” , a stopat  federalizarea  Republicii Moldova și a determinat parcursul ei european .

Stabilită la Bucureşti din 2003, a lucrat în structurile specializate ale Guvernului  României pentru dezvoltarea relațiilor  cu românii din Basarabia,  obținand realizări continue în procesul re-unirii Românilor.

De-a lungul întregii sale cariere şi-a asumat sarcina de a apropia ceea ce istoria a despărţit. Împreuna cu camarazii săi de idealuri a ieşit în faţa tancurilor sovietice pentru apărarea drepurilor neamului nostru.

Beneficiază  de harul credinţei creştine, de inteligenţă  și instruire temeinică, de experienţă vasta în mai multe domenii de activitate; rezultatele  muncii doamnei  Iulia Gorea Costin au fost apreciate de numeroase organizații neguvernamentale.

Doamnei Iulia Gorea Costin îi sunt caracteristice calități de care trebuie să dispună un om-de-stat:  conduită în conformitate cu morala creștină, capacitate de a iubi și a se pune în slujba oamenilor,  inteligență îmbinată cu simțul practic,  disponibilitate, generozitate și sete de cunoaștere.

Iată de ce  PNŢCD,  un Partid Istoric şi Martir, o susține  cu toată responsabilitatea pe doamna Iulia Gorea Costin  la funcția de primar general al Bucureştiului.

De un astfel de primar avem nevoie pentru a ieşi din criza actuală, pentru a întâmpina nu doar cu speranțe, ci și cu împliniri concrete Centenarul Renaşterii României Mari.

Doru Braia – ARGUMENTUL ȘI OPȚIUNEA

Când România se afla sub cizma nemernicilor Gheorghiu-Dej sau Ceaușescu, să fi încetat să-mi fi iubit Țara?!

Să-i fi lăsat uitării pe Eminescu, Goga, Caragiale, Creangă și pe toți ceilalți corifei ai Culturii românești ?!

Să fi abandonat ideile politice ale unui IULIU

MANIU, CORNELIU COPOSU sau ION RAȚIU?!

Tot așa și acum ! Să mă dezic de ideologia Partidului meu de suflet numai pentru că nu-mi convine conducere a lui actuală?!

Să mă conformez «trend»-urilor și să votez doar «șanse» sau zâmbete mai atrăgătoare?!

Nu, dragilor, n-am să-mi abandonez credința politică în virtutea unor conjuncturi !!!

VOI VOTA PE LINIE 
PNȚCD ȘI PE DOAMNA 
IULIA GOREA-COSTIN PENTRU PRIMAR 
GENERAL AL BUCUREȘTIULUI!

DOAMNE AJUTĂ!

Valerian Stan – PNȚCD: iată că se poate!

O surpriză ce mi se pare că se cuvine remarcată – PNȚCD are pentru Primăria Bucureștilor un candidat pe măsura aspirațiilor sale istorice. Am fost mereu un susținător al acestui partid, dar atunci când, după Corneliu Coposu, am avut motive să vorbesc și despre
ceea ce mi se părea criticabil,
 n-am ezitat s-o fac. Un lucru pe care personal am evitat să-l spun până acum, din motive evidente, este că, dacă în vara lui 1997 conducătorii partidului și responsabilii lui guvernamentali ar fi fost solidari, cum promiseseră, cu încercările pe care le făceam pentru mai puțină corupție în administrație, în anii ce au urmat altfel ar fi stat lucrurile și cu administrația, dar și susținerea dată de oameni partidului.

Dar, mai cu seamă când învățăm din el, mai important decât trecutul e prezentul. Încât voi zice că opțiunea PNȚCD pentru candidatura doamnei ambasador Iulia Gorea-Costin mi se pare de două ori remarcabilă. Întâi
 fiindcă doamna ambasador îmi pare a fi o punte mai mult decât simbolică – iar, la nivel strict personal, cred că și cea maiș semnificativă de după 1991 – între Republica Moldova și România. Azi, alături de PNȚCD, ea ne aduce în minte fără se vrem, chemându-ne să le urmăm, cuvintele cu care Iuliu Maniu i se adresa în aprilie 1928 lui Pan Halippa: “Împreună cu noi trebue să ridicaţi altar în sufletul vostru amintirii zilelor mari din cari va răsări cu siguranţă fericirea de mâine a Basarabieiș și a întregei noastre ţări”. Oare să nu fie candidata PNȚCD, mutatis mutandis, o fericită întruchipare, peste aproape un veac, a celor doi mari oameni politici? Și dacă da, să nu merite ea urmată în chemarea ca românii să aibă vii și astăzi – sau mai ales astăzi – în mințile și în inimile lor, năzuințele înaintașilor martiri?

Dar candidatura PNȚCD sunt de părere că mai are și un alt important merit. Într-un interviu din urmă cu ceva timp am găsit acest pasaj, acest crez al doamnei Gorea-Costin: “Pentru a depăşi criza morală, spirituală şi socială este nevoie să introducem la toate nivelurile din administraţie principiile moralei creştine, democraţiei veritabile, dreptăţii sociale şi avem nevoie de oameni care nu doar declară acest lucru, ci chiar îl fac. N-am mers în niciun alt partid, chiar dacă sunt de 13 ani aici. Mi-ar fi fost mult mai confortabil să am susţinerea unui partid mai bine plasat electoral, dar n-am mers niciodată împotriva conştiinţei mele”. Recitesc și îmi spun, și spun și cititorilor „României libere“, că asemenea oameni, ca doamna ambasador, ar trebui susținuți pentru ca reforma clasei noastre politice să înceteze a mai fi o vorbă goală; o vorbă goală plină însă de consecințele nefaste pe care astăzi le resimțim parcă mai dureros decât oricând altădată. În sfârșit, de ceva timp am un număr de motive să cred că cel puțin PNȚCD nu va rata șansa unui nou început, pe care cred în modul cel mai sincer că o are prin doamna Iulia Gorea-Costin.