valentina-ivanParlamentul European a votat pe 9 octombrie amendamentele propuse de Comisia Europeană cu privire la revizuirea Directivei 2011/92/EU privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului înconjurător (’Directiva EIA’). Aceasta a fost adoptată în 1985, fără a mai corespunde realităţii tehnologice, economice şi sociale. La mijlocul lui 2009, CE a publicat un raport evaluând oportunitate directivei, identificând prevederile care necesită revizuiri şi avansând o listă de recomandări. În 2010, Comisia Europeană a lansat un amplu proces de consultare care a atras propuneri concrete aprobate în octombrie 2012. La mijlocul anului 2013, comisia de mediu din cadrul PE a votat în favoarea unui raport al europarlamentarului Andrea Zanoni cu scopul de a revizui directiva EIA. Aceste amendamente au fost votate în plenul PE cu 332 de voturi pentru, 311 împotrivă şi 14 abţineri, introducând obligativitatea unei evaluări de mediu în faza de explorare și exploatare a gazelor de șist. Votul reprezintă un pas spre îmbunătăţirea legislaţiei asigurându-se o evaluare riguroasă a impactului asupra mediului, luând în considerare progresele tehnologice din ultimii ani. Scopul studiilor EIA este de a estima şi cuantifica posibilul impact asupra mediului încă din fazele iniţiale, aducând informaţii comunictăţilor locale şi factorilor de decizie pentru a se putea evita, reduce sau înlătura efectele negative. Un studiu EIA nu înseamnă că toate efectele negative vor putea fi prevenite sau că nu se vor mai acorda permise şi autorizaţii, ci implică faptul că va exista o evaluare a impactului asupra mediului incă din fazele de început, cu informarea părţilor implicate.

Trei amendamente din cele aprobate de PE vizează hidrocarburile neconvenţionale. În primul rând, directiva EIA nu făcea referire la resursele neconvenţionale de gaze de şist. Propunerile din ultimii 3 ani de revizuire a directivei au recomandat ca fracturarea hidraulică să facă obiectul directivei. Anexa I a directivei include o listă de 43 de proiecte pentru care efectuarea unui studiu EIA este obligatorie. Explorarea şi exploatarea gazelor de şist nu se află printre proiectele enumerate, directiva făcând referire la proiectele de exploatare a gazelor naturale cu o producţie zilnică de cel puţin 500.000m3. În ciuda impactului asupra mediului, proiectele de explorare şi exploatare a gazelor de şist nu făceau obiectul directivei deoarece exploatare implică un volum mult mai mic. De exemplu, pentru sondele din statul Pennsylania, cea mai mare producţie prognozată pe sonda este de 250.000m3 pe zi, în timp ce nivelul maxim al producţiei zilnice a sondelor din Polonia este apreciat la 8.000m3. Asta face ca evaluarea de impact asupra mediului să nu fie obligatorie şi să fie lăsată la aprecierea autorităţilor naţionale de resurse minerale. Ce se doreşte prin amendamentele propuse este ca această cerinţă să fie obligatorie, indiferent de cantitatea extrasă pentru toate proiectele de exploatare a hidrocarburilor neconventionale, adaptând astfel directiva la realităţile actuale. Legislaţia din România nu prevede obligativitatea în mod expres a unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele de explorare şi exploatare a resurselor neconvenţionale. Necesitatea unui studiu EIA este evaluată de autorităţile de mediu pentru fiecare proiect. Trei rapoarte privind impactul asupra mediului pentru lucrările de amenajare şi foraj pentru sondele de explorare care implică folosirea procesului de fracturare hidraulică au fost realizate in vederea emiterii acordului de mediu. Mai multe asociaţii de mediu au contestat aceste studii susţinând că acestea nu sunt întocmite conform îndrumarelor de redactare prevăzute în legislaţie, fără a lua în considerare toţi factorii la care face referire directiva EIA şi fără a puncta în mod concret măsurile de prevenire a unui posibil impact negativ. Un alt amendament important este prevenirea conflictelor de interese dintre dezvoltator (companiile care explorează şi exploatează hidrocarburile neconvenţionale) şi cei care efectuează studiile de evaluare a impactului. Prin noile prevederi se cere ca experţii care efectuează aceste studii să aibă aptitudinile necesare, experinţa şi capacitatea tehnică; şi, cel mai important, să lucreze într-un mod obiectiv din punct de vedere ştiinţific, independent de dezvoltator sau de autorităţile publice implicate. Legislaţia românească, ca de altfel majoritatea reglementărilor din statele membre prevede ca studiile de evaluare a impactului asupra mediului să fie redactate de către persoane fizice sau companii autorizate de către ministerul mediului, dezvoltatorul plătind acest studiu. Acest lucru ridică suspiciuni în ceea ce priveşte obiectivitatea şi calitatea unui raport EIA având în vedere că experţii implicaţi nu sunt interesaţi în a redacta studii nepărtinitoare, ci în a formula concluzii care să asigure obţinerea acordurilor de mediu. În al treilea rând, revizuirea directivei propune implicare publicului interesat care îşi poate exprima opinia şi contesta legalitatea deciziei de acorda dezvoltatorului permisele şi autorizaţiile necesare, garantând participarea cetăţenilor la luarea deciziilor. Autorităţile de mediu din România au realizat dezbateri publice pe seama rapoartelor de mediu, însă opinia negativă a publicului consultat nu a determinat autorităţile să ia în considerare comentariile acestora sau să răspundă ingrijorărilor. Mai multe ONG-uri au punctat faptul căobservaţiile formulate în scris sau opiniile enunţate cu prilejul dezbaterilor publice nu au clarificat problemele ridicate.

Raportorului, europarlementarul Andreea Zanoni i-a fost încredinţat mandatul de a negocia cu ministerele de mediu ale statelor membre amendamentele propuse de Comisia Europeană, negocierea urmând să aibă loc în luna octombrie 2013. Parlamentul European va vota iarăşi revizuirea directivei. Există îndoieli că amendamentele cu privire la directiva EIA vor fi aprobate în timpul prezentei legislature europene. Mai mult, CE şi-a exprimat ingrijorarea asupra posibilului impact al substanţelor chimice din lichidul folosit în procesul de fracturare asupra apei şi a solicitat lămuriri din partea Agenţiei Europene pentru Produse Chimice. Directiva EIA va fi cel mai probabil aliniată cu alte directive (de exemplu directiva REACH cu privire la substanţele chimice sau directiva apelor) şi cu celelalte priorităţi europene. Cel mai probabil, necesitatea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului încă din fazele incipiente, din etapa de explorare se va transforma într-un proces lung şi birocratic. Acest lucru ar putea înfrâna explorarea în Europa într-un moment în care se vorbeşte tot mai mult de preţurile scăzute la gaze în SUA şi de o posibilă revoluţie a gazelor de şist care are potenţialul de a remodela mixul energetic al mai multor ţări sau de a asigura independenţa energetică şi securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Totodată, se anunţă a fi un proces împovorător din punct de vedere economic care ar putea scădea interesul investitorilor. De exemplu, Austria milita cu câteva luni înaintea votului din Parlamentul European pentru studii care să evalueze impactul asupra mediului pentru proiectele de explorare şi exploatare a gazelor de şist. Acest lucru a determinat compania OMV să anunţe că nu mai este interesată de evaluarea potenţialului resurselor de hidrocarburi neconvenţionale, punctând că un proiect ce necesită un studiu EIA nu mai este viabil din punct de vedere comercial. Pe de altă parte, guvernul polonez se arată împotriva studiilor EIA, în timp ce Franţa a validat recent prin forul constituţional legea care interzice fracturarea hidraulică. Cu toate acestea, modificările aduse vor face obligatorii studiile EIA chiar şi pentru sondele forate în faza de explorare care vor pot avea un potenţial impact negativ asupra mediului, vor îmbunătăţi transparenţa forţând publicarea unor informaţii, vor promova luarea deciziilor informate şi consultarea tuturor părţilor interesate.

Pe 19 octombrie, compania care explorează potenţialul hidrocarburilor neconvenţionale în România, Chevron începe să foreze prima sondă la Pungeşti-Siliştea. În aceeaşi zi, Global Frackdown, eveniment aflat la a doua ediţie, un protest împotriva fracturării hidraulice va avea loc în peste 20 de ţări. Mai mult ca oricând, guvernul Ponta are nevoie de o licenţă socială de guvernare, cu mesaje coerente şi consecvente, o guvernare care garantează dezbateri informate şi nepărtinitoare pentru cetăţenii ingrijoraţi de impactul negativ asupra mediului al explorărilor şi exploatărilor de resurse naturale, dar şi transparenţa şi independeţa agenţiilor guvernamentale, o guvernare care îşi fundamentează deciziile pe studii.

Articol publicat de Contributors.ro

2 COMENTARII

 1. _ @ …[-“Există îndoieli că amendamentele cu privire la directiva EIA vor fi aprobate în timpul prezentei legislature europene. (…….);
  -Un alt amendament important este prevenirea conflictelor de interese dintre dezvoltator (companiile care explorează şi exploatează hidrocarburile neconvenţionale) şi cei care efectuează studiile de evaluare a impactului. Prin noile prevederi se cere ca experţii care efectuează aceste studii să aibă aptitudinile necesare, experinţa şi capacitatea tehnică; şi, cel mai important, să lucreze într-un mod obiectiv din punct de vedere ştiinţific, ….”].
  ……………………
  ……………………

  Si mai mult de atat: …

  http://poruncaiubirii.agaton.ro/articol/500/ue-%E2%80%93-nu-o-str%C3%A2nsur%C4%83-de-indivizi-ci-o-crea%C5%A3ie-a-na%C5%A3iunilor

  _ De ce, or fi sters [aceia] comentariul Meu ?!/ acesta: …

  Moise Gheorghe – 18-09-2013:

  _@ …[„Către o Europă unită.”]: …

  -I) _ Trebuiesc „definiti termenii”, si clarificate „notiunile implicite”, respectiv: …ce trebuie sa se inteleaga prin: …”Europa unită” sau „Uniunea Europeana”;

  -II) _ De ce sa fie „unită”, …si, *impotriva cui sa fie unita [?!!], …pentru care scop ?!!*;

  -III) _ @ -„Dacă în acest spirit generos se va construi Europa unită, ea va putea într-adevăr intra într-o nouă fază de înflorire şi-şi va putea păstra în omenire vechea ei strălucire spirituală şi culturală, singura care într-adevăr are preţ în faţa istoriei. Singura care justifică existenţa neamurilor în faţa lui Dumnezeu.\”]: …

  …_*Neamurile lui Dumnezeu sint pe toate Continentele* / Pe intreaga Planeta /*Pamant*], …context in care „concluzia implicita in articol”, este *eronata*, …insumand principii partizane / partinice /[izolate -„europene” ?!!], …adica „neuniversal valabile”/[*universal aplicabile*], pentru fiecare „natie / natiune”/[tara / popor] in parte, si in acelasi timp /[concomitent], *universal valabile* pentru \”fiecare dintre celelalte continente: -Asia, Africa, America de Nord, America de Sud, Australia”, in parte, …[si] tot asa rezultand „concomitenta universal valabila”], pentru intreaga Planeta, …si [abia] atunci vor putea fi invocate ca necesare si utile „anumite principii de „Unire / Uniune” …*Singura [Cale – Adevarul / Calea Pacii] care justifică existenţa neamurilor în faţa lui Dumnezeu*.

  = Cu stima. -Mesia.

Comments are closed.