CONVOCATOR

pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor societății

NAȘUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ȘI ASOCIAȚII S.A.

 

Subsemnatul  MORARU RADU, în calitate Președinte al Consiliului de administrație al societății NAȘUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ȘI ASOCIAȚII S.A., cu sediul în București, Sector 5, str. Dr. Louis Pasteur Nr. 45A, înmatriculată sub nr. J40/5102/2012, CUI RO 30151536,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului constitutiv, dispun  convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor societății NAȘUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ȘI ASOCIAȚII S.A. pentru data de 29.05.2018, ora 1300, la sediul secundar al societății din localitatea București, Str. Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp A3, et. 4, sector 1, cu următoarea

ordine de zi :

 

 1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017, cuprinzând :
 2. a) Bilanțul contabil pe 2017;
 3. b) Contul de profit și pierdere pe 2017;
 4. c) Raportul administratorilor;
 5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017.
 6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018.
 7. Prelungirea mandatelor și/sau numirea membrilor Consiliului de administrație și stabilirea remunerației acestora. Propunerile pentru membrii CA sunt potrivit Listei alăturate:

 

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELELOCALITATEA DE DOMICILIUCALIFICAREA PROFESIONALĂFUNCȚIA
1MORARU RADUBucureștisociologiePreședinte CA
2DULIGA ELENABucureștieconomieMembru
3BĂDIȚOIU CĂTĂLIN VALERIUBrașoveconomieMembru
4PÎNZARU FLORINELABucureștiInginerieMembru
5CHIRILĂ CĂTĂLIN GIGELBucureștieconomieMembru

 

 1. Numire cenzori și stabilirea remunerației. Propunerile pentru cenzori sunt :
 • Nica Dumitru – Expert Contabil
 • Ariton Elena Cornelia – Economist
 • Ducar Nicolae – Economist
 • Bouleanu Doina Iuliana – Economist, cenzor supleant

 

PREȘEDINTE C.A.-NPPA S.A.,

Moraru Radu