Deputatul PSD Bogdan Diaconu propune un proiect de lege care prevede ca imobilele cu destinaţie de locuinţă ale cetăţenilor români persoane fizice, supuse executării silite din cauza neachitării ratelor la credite bancare sau a facturilor la utilităţi, să beneficieze de un moratoriu de amânare pentru doi ani în ceea ce priveşte aplicarea executării silite.

Conform proiectului, sunt vizaţi debitorii care nu mai au în posesie un alt imobil cu destinaţie de locuinţă şi care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii: veniturile familiei care urmează să fie evacuate nu depăşesc cuantumul salariului mediu pe economie pe membru de familie, debitorul este singurul întreţinător al unei familii cu doi sau mai mulţi copii, debitorul face dovada lipsei unui loc de muncă, face dovada unor afecţiuni încadrabile în categoriile gradelor de handicap aşa cum sunt definite de lege şi nu are în posesie alte bunuri sau conturi bancare a căror valoare ar putea acoperi datoria.

La încheierea perioadei de moratoriu de doi ani, debitorul va fi obligat să reia achitarea datoriilor pentru care i s-a imputat soluţia executării silite a imobilului, urmând ca pentru datoriile restante să nu se perceapă altă dobândă decât cea prevăzută în contract, dar actualizată cu rata inflaţiei, achitarea datoriilor să se reia din situaţia în care era la momentul aplicării moratoriului. Dacă în perioada moratoriului debitorul efectuează plăţi în contul datoriei, acestea vor fi scăzute în mod corespunzător din datoria acumulată.

Proiectul mai prevede ca cetăţenii care fac obiectul legii să obţină de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe raza căreia se află un certificat care să ateste îndeplinirea condiţiilor de aplicare a moratoriului de amânare a executării silite a locuinţei personale.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va avea obligaţia ca în termen de cinci zile lucrătoare să facă verificările necesare, instituţionale şi la faţa locului, pentru a emite certificatul pe baza datelor existente despre solicitantul certificatului.

Cetăţenii care au solicitat un certificat pentru aplicarea moratoriului de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi îndeplinesc condiţiile stipulate de lege vor prezenta acest certificat băncii, firmei de utilităţi, firmei de recuperare a datoriilor sau oricărei persoane juridice care a solicitat evacuarea silită din locuinţa personală sau executorului judecătoresc dacă procedura de executare silită a ajuns în acest stadiu.

În proiectul elaborat de deputatul PSD se menţionează că legea se va aplică persoanelor aflate în risc de evacuare silită începând cu data de 1 martie 2012, nu şi celor care au fost deja evacuate la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Bogdan Diaconu preciza săptămâna trecută, pe blogul personal, că, potrivit situaţiei de la finele anului 2012, peste 100.000 de persoane se află în situaţia de risc de evacuare din locuinţe în urma contractării de credite şi a imposibilităţii de a achita ratele. Situaţia se referă atât la creditele ipotecare, cât şi la restanţele contractate pentru alte tipuri de credite. O altă categorie de cetăţeni este ameninţată de evacuare din locuinţe din cauza neplăţii taxelor la utilităţi. Astfel, peste 100.000 de locuinţe din toată ţara pot fi executate silit de firmele de insolvenţă sau de firmele de recuperare pentru datorii la întreţinere de peste 10.000 de lei, adăuga iniţiatorul în expunerea de motive a proiectului legislativ.