CONVOCATOR

pentru Adunarea generală a acționarilor societății

NAȘUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ȘI ASOCIAȚII S.A.

Subsemnatul  MORARU RADU, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății NAȘUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ȘI ASOCIAȚII S.A., cu sediul în București, Sector 5, str. Dr. Louis Pasteur Nr. 45A, înmatriculată sub nr. J40/5102/2012, CUI RO 30151536,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului constitutiv, pct. 7, dispun  convocarea:

Adunării generale ordinare a acționarilor societății pentru data de 25.06.2019, ora 1300, la studioul Nasul TV din Calea Victoriei nr. 21-23, etaj 1, sector 3, cu următoarea ordine de zi :

1.         Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018, cuprinzând Bilanțul contabil pe 2018 și anexele aferente;

2.         Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018;

3.         Numirea ca administrator definitiv a administratorului provizoriu, dl. Andrei Mihai, de profesie economist, identificat cu CI seria RX nr. 425873, cu aceeași remunerație ca și ceilalți administratori;

4.         Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019,

PREȘEDINTE C.A. – Nasul, Prietenii de Pretutindeni si Asociatii S.A.,

Moraru Radu

1 COMENTARIU

Comentariile sunt închise.