Ahile 2

Legendarul AHILE, eroul Războiului Troian, este legat de pământul României de astăzi prin scrierile autorilor antici. Oricât ar părea de surprinzător sau de “protocronist” (după cum ar spune manipulatorii antiromâni), izvoarele istorice ne vorbesc clar despre insula lui Ahile, pe care o situează la gurile Dunării.

Acum peste 3.000 de ani, o mare parte a Europei era ocupată de neamurile tracilor, tracii fiind prezenți în Războiului Troian, așa cum o spune cât se poate de clar Homer în Iliada, de nenumărate ori. În acest context, nu ar trebui să ne mire că spațiul Mării Negre și teritoriile neamurilor tracice din jur făceau parte din… circuitul eroilor antici.

Așa cum cred că este limpede pentru toți, implicațiile identificării templului lui Ahile din insula Leuce, la gurile Dunării, ar fi extraordinare pentru noi…

Ahile 1

Să vedem însă ce ne spun autorii antici:

Pausanias: “Se află o insulă în Pontul Euxin (Marea Neagră), la gurile Istrului (Dunării), închinată lui Ahile. Aceasta se numeşte Leuce şi are un perimetru de douăzeci de stadii, este acoperită de o pădure deasă şi plină de animale sălbatice şi domestice. În ea se află un templu şi o statuie a lui Ahile.”

Pindar: “În Pontul Euxin, Ahile locuieşte într-o strălucitoare insulă.”

Euripide: “Ahile, care locuieşte într-o insulă, pe ţărmul de argint, în interiorul Pontului Euxin.

Maximus din Tyr: ”Ahile se odihnește pe o insulă care se află față în față cu râul Istru, iar acolo se află templul și altarul lui Ahile”.

Scylax din Carianda: “Călătoria pe mare de la Istru pînă la Criumetopon este de trei zile şi trei nopţi, iar de-a lungul ţărmului de două ori mai lungă. Căci acolo se află un golf. În interiorul acestui golf există o insulă pustie, numită Leuce, care este închinată lui Ahile.”

Ptolemeu: ”Insulele de lângă Moesia Inferior, lângă țărmul Pontului Euxin, se numesc Boristene si Leuke, aceasta din urmă fiind cunoscută și ca insula lui Ahile.”

Arctinos: “După ce Ahile pune pe fugă pe troieni şi pătrunde în oraş, este ucis de Paris şi Apolo. În jurul leşului se încinge o luptă înverşunată. Aias îl ia şi-l duce la corăbii, în vreme ce Odiseu ţine piept troienilor. Apoi ei îl înmormântează pe Antiloh şi expun cadavrul lui Ahile. Sosind Thetys(mama lui Ahile – n.m.), însoţită de Muze şi de surorile ei, îşi plânge copilul. După aceea Thetys răpeşte de pe rug pe fiul său şi-l poartă în insula Leuce.”

Filostrat: “în Pont se află o singură insulă, aşezată mai mult spre coasta ospitalieră pe care o ai la stânga când intri în Pont. E lungă de treizeci de stadii şi lată nu mai mult decât de patru. Arbori cresc acolo: plopi albi, ulmi şi alţii – cum se întîmplă -, iar cei din jurul templului sînt sădiţi în rînduială. (…) Statuile din templu reprezintă pe Ahile şi Elena uniţi de pace.”

Deși izvoarele sunt mai multe, ne vom opri aici pentru că ceea ce a fost prezentat deja este cât se poate de convingător. Așadar, izvoarele antice ne vorbesc despre faptul că insula Leuce, de la gurile Dunării, este “insula lui Ahile”, că este “închinată lui Ahile”, că el “locuiește” aici sau că aici a fost înmormântat…

insula serpilor
Insula Serpilor

 

Deși unii cercetători au căutat să identifice Insula lui Ahile cu Insula Șerpilor, studiul lui Cașin Popescu “Insula lui Achile, Leuce: localizare şi precizări istorice” vine cu o ipoteză mult mai credibilă, identificând-o cu insula Letea. Argumentele sunt cât se poate de serioase:

1. După cum ne spun Pausanias și Filostrat (vezi citatele de mai sus) dar și alți autori antici, Insula Leuce era mult mai mare decât Insula Șerpilor, era acoperită de păduri, avea animale sălbatice și multe păsări, ceea ce nu este posibil să fi existat pe Insula Șerpilor – o insulă mică, stâncoasă, cu puțină vegetație.

2. “Grigore Antipa admite că pe locul actualei delte ar fi existat înainte un golf al mării. Acesta, cu timpul, a fost izolat de restul mării prin cordonul litoral Jibireni-Istria şi transformat în liman. Cu timpul, limanul a fost aluvionat şi adus în faza actuală, cu terenuri uscate, mlaştini şi bălţi. Dunărea ar fi debuşat în mare prin şase guri, din care trei duceau apele în Razelm; acestea din urmă ulterior s-au împotmolit.”(Cașin Popescu “Insula lui Achile, Leuce: localizare şi precizări istorice”)

cai-padurea-letea
Cai sălbatici în pădurea Letea. Sursa Foto: lataifas.ro

Așadar, acum aproximativ 2.000 de ani, pe vremera când autorii citați au trăit, configurația gurilor Dunării era diferită de cea de acum, existând un golf navigabil în locul unei părți din actuala Deltă a Dunării, unde se găsește și insula Letea.

Cașin Popescu ne mai spune următoarele: “Insula Leuce s-a aflat în golful pe care Marea Neagră îl făcea pe locul actualei delte a Dunărei, prin urmare localizarea ei trebue făcută în Deltă. Toate informațiile despre insula Leuce pe care le găsim în izvoarele antice conduc unanim la identificarea Insulei lui Achile, Leuce, cu insula Letea. Aici deci, în această insulă, azi a Deltei, ar trebui intreprinse in mod serios şi sistematic cercetări arheologice, dacă întradevăr se vrea a se descoperii templul şi statuia lui Achile de care vorbeşte Pausanias.”

Întrebarea este: se vrea așa ceva? Vor autoritățile “românești” să cerceteze fabuloasa istorie a acestor meleaguri și să o aducă la lumină? Din păcate, știm răspunsul: Nu vor , nu știu că există sau nu-i înțeleg importanța!

Să sperăm, totuși, într-un viitor mai bun în care eroii legendari care au trăit sau au trecut pe aici și culturile extraordinare ale căror urme le vedem la tot pasul, vor avea parte de prețuirea pe care o merită!

Daniel Roxin

Studiul lui Cașin Popescu, “Insula lui Achile, Leuce: localizare şi precizări istorice”, poate fi citit aici: https://cumpana.wordpress.com/2007/07/05/insula-lui-achile-leuce-localizare-si-precizari-istorice/

Vizionează filmul TRACII,ISTORIE ASCUNSĂ, aici:

156 COMENTARII

 1. The words “Erdo” and “Erdely” are not of
  Finno-Uguric family and cannot be of Magyar origin, this means they are a
  corruption of another words . The Romanian word “Ardeal” was corrupted into
  “Erdel” and “Erdol” meaning “land of forested heights”. From the word Erdely,
  Erdo was then extracted to describe a simple dense forest, this is confirmed by
  linguists who have studied Magyar phonology.

  When a word from Romanian is corrupted into Hungarian,“a” usually becomes “e”,
  Andreas becomes “Endre”, the latin “ager’ becomes “eger”,“sant” meaning “saint”
  in old Romanian becomes “sent”,“agris” becomes “egres” etc. This event also
  happens with the word Ardeal which at first becomes “Erdel” until 1390, where
  it is converted to “Erdely”.The linguist Josep Lad Pic determined that the word
  Ardeal is of Indo-European origin, while the word Erdely and Erdo are not of
  Finno-Uguric origin.

  “Ard” as an Indo-European root-word means “hill, forested heights, mountain”
  and appears in hundreds of geographic locations, all sharing these topographic
  characteristics. Examples : Ardal (Iran), Arduba (Albania), Ardnin (Austria),
  Ardel (Italy), Ardelu (France) etc. Fact confirmed in Julius Caesar’s work “De
  Bello Gallico”, there we can find the phrase “Ardeunna Silva”.

  A letter from around 960 from the Khazar
  king Joseph to the Rabbi of Córdoba, Chasdai ibn Shaprut mentions the Ardil
  country (Eretz Ardil), rich in gold and silver.[4][5][6] Today, in Hebrew,
  Ardeal is written identically: ארדיל. This theory therefore suggests that
  Ardi(a)l was the primary form of the name and thus „Ardeal” is an
  original Romanian toponym.

  • Dear, you are totally wrong, unfortunately it is very common by Romanians, because also in the highest quality universities the origin of the toponyms they let obscure because it does not fit to the mainstram and adored Romaninan theories. First of all, the Finno-Ugric theory or langugae family is almost as fake, as the Daco-Roman theory,it was constructed by a German-Austrian pressure, because the Indo-German history writing decided to have the Scythians as ancestors, and they officially ordered where someone dare to „search” the relatives of Hungarians. János Sajnovics made a capital mistake of comparing words of the Lapp langauge in Danish phonetics, any serious or modern approach there is only one single word that is common with Finno-Ugrians, so this theory is anyway ridicoulus, because the genetic relation of the Finno-Ugric speaking nation are also excluded. The very little charachteristic that the langauge share – being agglutinative etc. – is because the ancient time these nations had a common linguistical root, but they developed more thousand years separately. We don not even understand a single expression, a word from i.e. the Finnish language, we cannot stop laughing, common jokes are made of this. Anyway, the percentage of the so-called Finno-Ugric words are so little that not any case the Magyar langauge could be called as a member of it. So you corruption theory is wrong, and you’ll see it is totally true and dominating for the Romanian lanugage, regarding toponyms and any geographical names. The Romanian word „Ardeal” is the latest emerging form of the expression, borrowed from the Hungarian Erdély (original form Erdő-elve, of course much more earlier documented than the first Romanian version), and it’s meaning is not „land of forested heights”, but „Land beyond the woods”, so your „linguist that studied the Magyar phonology” proved not enough they cannot speak or understand properly Hungarian, but they are cheap beginners regarding the origin of the toponyms.

   Moreover the latin name Transylvania was also translated from Erdő-elve, like all names that could in the early centuries after the Kingdom of Hungary was created, similarly to Székesfehérvár (Alba Regia), Gyulafehérvár (Alba Iulia). It is confirmed also by the name of Wallachia, that is in Hungarian Havasalföld, in older form Havas-elve, that has the same form and root like Transylvania, and means „Land beyond the Alps”, and its transliteration to latin is „Transalpina”. So if anyone woukd try to prove „Ardeal” is the original one, it will heavily fail, because at the same time it has to prove Havaselve’s Romanian roots, that is impossible since it consists also about clear Hungarian words like Erdőelve. So Joseph Land Pic and the others are not so preofessional, the ignored the professional investigation of a question, and just because coincidentally there is some other Indo-European toponyms having similar phonology, they choose the most easy way – like mostly Indo-Europphils doing – they judge everything immediately being of Indo-European origin, even without serious proof or evidence, as they do it with ancient languages or nations.

   The form Ardil and the rabbi’s letter also does not prove any Romanian origin since, since it is the Turkic name and form of Erdély (Ardil, Erdel), they have also an agglutinative language, and Jews (sephardim or askenazi) as they migrated that time from some parts of eastern Europe and Asia, sorrounded by Turkic nations of course they gathered that etymology, to say nothing of the Avars, and Szeklers earlier could have used this form, since they share the same type of language.

   Unfortunately, what Romanians does not like to hear, by the own usage of words prove, they are the biggest borrowers regarding toponyms, totally in Transylvania (there is not a single original toponym of Romanian origin earlier the Hungarians settled them, only after a very little number of Romanian names emerged almost in a millenia, Hungarian names are heavily dominating, then Slavic topnyms, finally Saxon ones that the Romanians adopted), in other parts of Romania the Slavic origin toponyms are dominating. However it is not a surprise, since they migrated all the territories they have now. So I urge Romanians to study this because they don’t have to vision holy origin theories until they do not make a really professional and honest investigation.

   Finally let’s see your examples of course proving totally the opposite but being favorite examples for laymans like Stefan Pascu, who think one or two showcase examples of a coincidental similarty is proving a false theory, also again Hungarian was the source:

   -the name „Andreas” has two form in Hungarian: András and Endre

   – Eger is and old Hungarian city, and it’s name comes from the Éger tree (Alnus), every form of this in the Carpathian Basin is deriving from this and the Romanians phonethized this as Ager, it is was a borrowing of a Hungarian toponym, but more examples: Égerhát – Arghigat, Egerszékpataka – Eghersec, Egerpatak – Agherpatac (patak=creek)

   – the Saint (Szent) form is so much internationl and common in the Christian Europe, we had it earlier than the first Romanian was settled to Transylvania sorry. It is also clear in many Hungarian commune names the Romanian version rewritten and adopted it in various forms, proving with this they cannot be the borrowers: Marosszentanna – Santana de Mures, Csapószentgyörgy – Sfantu Gheorghe, Szentanna – Sintana, Szentleányfalva – Sanleani – even this shows (leány = young lady) the Romanian from just transcripted all in one the Hungarian original toponym, including Szent, leani does not mean anything in Romanian!

   – Egres is a Hungarian word, a plant (Ribes uva-crispa), and this is widerpeadly occuring in the Carpahian basin, like Egres – Igris, Egrespatak – Aghires, Egrespuszta – Agriesel, Egrestő – Acris (Varna Buzaului) (Romania), also in today’s Hungary Egres-creek in Nógrád county, Szécsegres – Egres (Slovak adoption), so with you „Agres” example you don’t prove anything, but you have so many different forms adopted from Magyar, it clearly shows what is the source!

   But let’s see more adoption from „Erdő” to Romanian:

   Erdőd -> Ardud

   Erdőfalva -> Ardiova

   Erdőfalva -> Ardeu

   Erdődszád -> Ardusat

   They have no Romanian meaning also, a clear transliteration of the original, clear Magyar topnyms that is only present in the Magyar langauge.

   Sorry.

    • This is exactly you should have told to Steaua Bucuresti and all of those Romanians who are propagating a twisted history without any proof. I don’t change anything, I just inform the people about the mistakes they commit about Hungarian history. How could you enquestion my honesty? Tell this to the Daco-Patist’s. About the origin of the topnyms there is no debate, it is a simple fact.

     • And where is your poof regarding the Hungarian history????? I mean all you talk about is conspiracy theory that there is some bad Austrians who wanted to destroy Hungary. Or that you were the first in Transylvania where there are world respected historians who say that you clearly wont and the first inhabitants in that area. Another rumour the Hungarian hords say is that they had Transylvania for over 1000 years which is a load of crap and you know it. World renowned historians clearly say that Transylvania was part of Hungary from 1866 to 1918 those 52 years. Sure Transylvania was a vaasal of Austria and Hungary, and Bulgarian Kingdom and Hunic Empire , avars, Ottomans etc. But that was a vaasal, it would govern its own country with its own leaders. Now another thing that is interesting You claim that Transylvania belongs to Hungary and there where a lot of towns before the Hungarians come to this area. And to tell you the truth all that does not matter anymore, Transylvania now belongs to Romania and it will belong to Romania forever. There is nothing Hungary can do about it, because when it entered the European union IT FORFITED ALL CLAIMS ON LAND PREVIOUSLY OWNED. Military wise there is nothing they can do because Romania is superior in every aspect.

     • The proof is everwhere just pople like you don’t want to see, on the other hand I always proved my point and especially your and other’s mistake. It is still ridicoulus you did not get it. History is not a propaganda agenda that you can form on your taste, or you can lobby by diplomacy, Romanians should give up this stupidity. What I wrote about Austria, it is not a conspiration theory, it is a fact Austria wanted always to conquer, to destroy Hungary, but did not manage finally. You again come with the fashion phrases or „world respected”, „renowned”, although it has ZERO RELEVANCE! It is not a political campaign or like so, it has no connection to respect or popularity. You can PROVE something, or you CAN NOT. Inteleg? If you don’t have a proof, but a counter-proof exist, you can be even the Pope or the head of any academy it does not matter! When you”ll get it finally??

      I never sad we were the first inhabitants in the area, but what is sure Romanians came after us. About this „1000” years I already answered, so I refresh you short memory: 920 years under the Hungarian Crown. I also already told you about that „51 years” bullshit, and you make such a stupidity you write „52” and „1866”…don’t you ever feeled ashamed after such illiterate mistakes not a renowned historian, but a serious teenager do not commit? I’d be curious who you treat as „renowned”, because such a person cannot be a serious historian, only the joke of the century! As I told you it is an ill Romanian hypernationalist propaganda, also supported by Antonescu. May I tell you dear, but you could check on it if you’d chose to work instead of swallowing ridicoulus propaganda, Transylvania is part of Hungary since 1000 A.D., it is so heavily an idiocy to think your kind can fool the people and they forget or cannot check or prove i.e. 1000-1526….it is the peak of Romanian stupidity, it is so annyoing and shameful, don’t you ever think with this you make Romanians appear in a positive matter, just only being the champion of historical cheats!

      Moreover, Transylvania was never a vassal of Hungary but the integrant part between 1000-1526, after it became the Easter Eastern Hungarian Kingdom until 1570, after it formed the Principality of Transylvania that suffered because of the Turks or Austrian suzerainity or vassal status, but never from Hungary, its mother and co-existent brother country. Vassalship with the Bulgarian Empire is dubious, it was not a vassal during the Hunic Empire and also not under the Avars.

      Your English surely has a problem, beucase you continously writing such evasive things that I am amazed. I did not claim where Transylvania belongs, I just corrected your and other’s stupid and ignorant contemplations about cheating history. You repeat again there was a lot of towns before? :))) How many times you will do that, it has no relevance regarding your theory, you think if you repeat a thousand time, it will change something? Dumnezeule Mare!!

      Oh yes, we know what is right now, at least Romanians should have the decency if they have now they desired territory, at least they should not cheat the past! Oh what a pathetic „foerever”, I will start to cry soon! Do not forget, you were able only enter the EU, because Hungary allowed you in! You don’t have to teach me about contemporary rules, everything about „war” was just your desperate coward fantasy after you realized you cannot prove your point and you were ashamed more times in every answer with your igorant mistakes as being a layman. So long you are not superior in culture, history, decency do not exhibit so much your military advance, it shows only a lack of morality, weaponry will also not change any means the historical truth!

     • Ohh I can prove my point dude, all you have
      to do is go on Wikipedia and it will give you the chronological evidence on
      record of who Transylvania was a vassal of or who it belonged to. I refuse to go back in circle I did mention
      to you before the exact chronological evidence in a previous post. So right now what I am going to do is copy
      and paste it.

      Transylvania is a historical region in central Romania. It was part of the Dacian Kingdom (1st–2nd centuries CE), Roman Dacia(2nd–3rd centuries), the Hunnic Empire (4th–5th centuries), the Kingdom
      of the Gepids (5th–6th
      centuries), the Avar
      Khaganate(6th–9th centuries) and
      the 9th century First
      Bulgarian Empire. During the late 9th
      century, western Transylvania was reached by the Hungarian conquerors[1] and later it became part of the Kingdom
      of Hungary, formed in 1000 CE.
      After the Battle
      of Mohács in 1526 it
      belonged to the Eastern Hungarian Kingdom,
      from which the Principality of Transylvania emerged. During most of the 16th and 17th
      centuries, the principality was a vassal state of the Ottoman Empire; however, the principality had dual suzerainty(Ottoman and Habsburg).[2][3] In 1690, the Habsburgs gained possession of
      Transylvania through the Hungarian
      crown.[4][5][6] After 1711[7] Habsburg control of Transylvania was
      consolidated, and Transylvanian princes were replaced with Habsburg imperial
      governors.[8][9] After the Austro-Hungarian Compromise of 1867, the separate status[10] of Transylvania ceased; it was incorporated into
      the Kingdom
      of Hungary (Transleithania) as part of the Austrian-Hungarian Empire.[11] After World War I, Transylvania became part
      of Romania. In 1940 Northern
      Transylvania reverted to Hungary as a result of the Second
      Vienna Award, but it was reclaimed
      by Romania after the end of World War II.

      As we can see in the
      above text it clearly shows that Hungary did not have Transylvania only when it
      fully integrated into its kingdom in 1867 and it lasted until 1918. When Transylvania was conquered in 1000 ad it
      was a vassal of Hungary until 1567. This
      is historical fact recorded by Rome and other Historical sources. You see the problem that I have with all
      your logic your inventing shit that never happened. You keep on bring up how Austria wanted to
      destroy Hungary, but when you look down in history they always backed up. You also mentioned that Hungary was a big
      brother to Romania and Transylvania, which is not true you seem to forget the
      Massacre Hungarians made in Romania, Serbia, Slovakia and many other
      nations. You see instead of accepting
      how facts are right now, and that Transylvania and Banat belongs to Romania you
      come up with all these historical lies and you get Hungarians living in Romania
      to attack the system and spread lies about how things are run in those areas
      which are heavily populated with Hungarians.
      Your doing nothing man, its all smoke but no fire and you will never be
      able to do anything because your to weak, as a country, as an economy, you have
      no respect because your leaders in Hungary are corrupt and bad to the
      bone. Not to mention the slap on the
      wrist you were given from the European union about selling EU secrets to
      Russia. You see everyone is sick and
      tiered of the Hungarian propaganda and lies and everyone knows it well, Germany
      knows it, Austria knows it, Serbia knows it, Romania knows it, Ukraine knows
      it, Slovakia knows it and so on.
      Everyone knows how full of shit you are and everyone knows about your
      fake allegations. The bottomed line is Transylvania
      belongs to Romania and there is nothing you can do about it, Romania was build
      from ashes, we had every power around us try to supress and destroy us, we
      fought against the Hungarians, the Bulgarians, the Russians, The Austrians, The
      Serbians, Ukrainians and we are still a nation stronger and better of then
      Hungary will ever be, and its killing you inside, because that is what you are
      people full of hate. So I am going to
      give you the following facts, which you already know.

      1)
      Romania is descendants
      of the Dacia’s empire.

      2)
      While my ancestors were
      building an empire in Eastern Europe to rival Rome you ancestors were milking goats
      in Mongolia.

      3)
      You come very late in
      the Balkans 1000 years after the actual people of the regions had build cities,
      which you claim has nothing to do with anything. Well it does because there is city’s there
      build by the Romans heavily populated when the Hungarian horde comes from
      Mongolia.

      4)
      Like I said before more
      then 30% of your language has no origin, very little Slavic influence as well
      which means you are not from around this parts, so making claims here how dare
      you????

      5)
      Transylvania belongs to
      the people who populated that area. No mater what you did massacre people or tried
      to shift population and lie in census, we were always more then you in this
      area. Which means that we come here
      before you, if there was over 1000 years of integrations within Hungary then
      this region would not speak Romania, it would speak Hungarian. You know that is not the case dude, In
      Transylvania it has always predominantly spoken Romanian. So as far as I concern this argument is over
      you can feel free and live in your fantasy world with fairies and Leprechauns,
      Goblins, Elves and Austrian conspiracy theory’s
      but History is history and there is nothing you can do to change it. SO go be upset eat a Gulash and stop embarrassing
      yourself

     • Jesus, you are pathetic and mentally ill. The common schizopherina some obsessed Romanians suffer. You need medical treatment. Let see, and I want also urge other’s to study „Steaua Bucuresti”‘s medical case after having disproved all the time, he/she is continuing with the same bullshit, or in other cases he contradicts himself/herself and already is putting that information that he/she denied before, but took my proof. Let’s get trough!

      Note: Wikipedia is not representing the truth, but an encyclopedia were content may be legally cited fulfilling some Wikipedia set conditions (this does not exclude the possibility of valid infromation). The fact you cannot make any original research, just you are a brainless copy-paste machine really shoes your weakness in historical questions.

      1st note: there is a common custom in Wikipedia that about a later emerged entity or territory of present-day, they use the form „was part of” that is not meaning the correspondent entity of a current or any later status have the same when it’s TERRITORY was part of a former entity! I.E. As also many Slovaks try to cheat that „Slovakia” was part of Hungary, although it was never since it was formed as an artificial region of Czechoslovakia after 1920, as an own country in 1939. The TERRITORY of present-day Slovakia was part of Hungary, nothing else. Thus the initial of the Wiki article proves my point since it was referring to the territory of Transylvania nothing else, THANK YOU! Were it was not holding but there was a real vassal status, it is indicated! Suxx!

      The same is true about 1000 A.D. the territory of Transylvania along with all the territory of the Carpathian Basin became part of Kingdom of Hungary, so Transylvania was not a vassal or anything, not an entity conquered with a vassal status, it was so much the integrant part of Hungary like any other territory in the Carpathian Basin! THANK YOU for the Wiki page approval!

      Steaua Bucuresti, you are so stupid it should be taught in the jackass movies! In 1867 the usage of the word of „incorporation” was made only, because until than the Austrian Empire Crown helding countries (Hungary & Transylvania) had a separate administration! But it was not until 1526, you ridicoulous fool!!! THANK YOU again to proving my point with Wiki also! Jesus, how stupid! Who invents a shit? Can you present any source? No, just copy pasting my point! 🙂

      Austrians backed up? That’s why they made peace with the Turks and gave up territories to them from Royal Hungary, after Hungarian won the battle against them? That’s why we had to make more revolutions during the centuries? Where are you from you ridicoulus fool? Caracal?

      You again has a problem with your eyes, I did not write Hungary was a big brother to Romania, I wrote only Transylvania, since Transyilvania after it was separeted from Hungary was a Hungarian state and only could be held trough the Hungarian Crown! Are you drugged?

      Massacres? Jesus, what massacres you are speaking of? Many other nations??? Can you present anything? Or should I infrom you some Romanian cruelties you don’t even want to know about? However, I won’t copy your aggressive stile, I won’t react to violence with violence, without proof, any of your stupidities are heavily disregarded!

      What accepting you are barking of??? I did not said anything about the acceptance of current status quo, and about spreading lies everyone could learn from you, what the hell is this accusation??

      Our leaders are corrupt, bone? :)) You must be drunken! Corruption is everywhere, but the region’s most corrupted country in the EU is Romania, traditionally much more corrupted than other countries, it’s scandals heavily outnumbering other cases, the DNA has a daily work, so before criticizing others you should clean the dirt in front of your house!

      We did not sell anything to Russia, they are your traditional allies! Just do not speak in the name of other countries, since excepting Germany and Austria all the bunch is well-known about their Hungarophobia, bad conscience, hatred, inferiority-complex that is implantated into heads because of their fears having so many old Hungarian territores gathered by not a truthful way.

      Fake allegations mostly you have and I am happy you proved me this with your continous silly mistakes, sorry, after this I have to retreat you having a possible intellgence. No you are a schizophrenic hate machine! Many Romanians can hardly digest the world and the facts are not so „beautiful” as they believe or want to see!

      You repeat again Transylvania’s belonging, although I already answered this more, you think if you repeat it will last the longer? 🙂 How stupid…..the most hypernationalistic country with the most hatred is well-known Romania, with the elit Slovakia, Serbia and Ukraine, so calling us hater’s is the biggest joke, since you were the one who proved your violent behavior by a stress pattern of your military power also! Zero moral! You are a parrot, copy-paste echo repeater. Your kind does not care about anything, just the masterful spin-off! Followingthe old communist rule, accuse other’s about what you are doing! Masterful Steaua Bucuresti, the best student for this!

      Finally, facts that I would already know??? Call for the nurse, these are not facts:

      1. Romania is not the descendant of the Dacian Empire

      2. This silly statement can come only from a retarded ill mind, like yours. Hungarians has no connection to Mongolia.

      3. We did not came to the Balkans (Jesus, you are not even caring no to compromitate yourself and making a jackass fried fool from yourself….Nenorocit! The Carpathian Basin is NOT Balkan!), and again, stupido, Hungarians has no connection to Mongolia. Cities were built everywhere in Europe, but the dark ages put all the continent into a heavy unstoppable decadence. More hundred years after the fall of Rome nothing really new were created, but everybody used the ruins to be extint. Your ancestors dealed with sheperdry in the Balkan mountans, mostly.

      4. What you said is the proof of your degenerative evolving stupidity, since in lingusitical questions you were heavily beaten with at least a triple K.O. 🙂 I know, as usual you try to pretend if not 🙂 There is not such a thing „no origin”, everything has an origin, vorbesti engleza corect?? And it’s not about the language you idiot, but some words! Did you ever finished the elementary school, did you have some grammar?? Sorry, it is not a claim, it is an APPROVED FACT Romanians has no ancient heritage regarding the topnyms, hidronyms, etc. in Transylvania. Also this holds some with different conditions to Wallachia and Moldavia. The origin of names cannot be cheated and they are documented (very unfortunately for you) 🙂

      5. Jesus, again about belonging, you are heavily drugged! About massacres, trials and shifting, please refer to Mr. Bratianu, Iuliu Maniu, Antonescu, King Mihai amd Ceausescu!
      „You” were not always more, you started to be equal and later became the majority after the 17th century. Ooops….and also your primitve logic also fails, since I did not speak about 1000 year integration – you again make yourself stupid, but how much? – moreover Hungary was so much liberal he always settled and accepted immigrants, refugees to Hungary, never any language was prohibited so this is a full of propagandistic bullshit again! Even more Hungarians spoke Romanian than Romanians Hungarian! Ooops….predominantly….that’s why you copied all the names of the Hungarians, Slavs and Saxons 🙂 That’s why even in Moldova and Wallachia are Hungarian originated toponyms 🙂

      So „predominantly”, Steaua Bucuresti the best is to address your split mind’s schizoprenina product to demonstrate you why you have no chance:

      „History is history and there is nothing you can do to change it.”

      Bine zis! So please keep yourself away from historical topics, because even intelligent Romanians are treating you a disaster, the wrost PR of your country. I could say take some lessons, but you are impossible. Who wants to remain a bounded fool forever, there is no help. Steaua Bucuresti lost again, new coach needed…dude proved again her/his incapability…

      P.S. Multumesc frumos ca mi-ai sustinut punctul de vedere si prin citatele de pe Wikipedia!

     • You know I did not bother reading
      everything you wrote because all you’re doing though it is insulting me, I am
      trying to come up with scientific evidence to support my theories but all your
      doing is insulting me and calling me names which just shows how small minded
      you are. Everything you said is not
      backed up by anything, just because you say it, it does not make it true why
      don’t you present some actual academic text or even Wikipedia where you say its
      not a realizable source. True it is not
      a reliable source but if you look underneath you can see that all that text has
      a reference, which you can check for yourself.

      Another interesting thing you’re doing is
      your coming up with allsorts of conspiracy theories invented by you to suit
      your theories but yet you provide no academic truth to it. So what I am actually going to do is end this
      argument once it for all.

      DNA evidence, which proves that
      Transylvania belongs to Romania. In
      human genetics Haplogroup
      I-M170 is a Y-chromosome DNA haplogroup, a subgroup of haplogroup
      IJ, itself a derivative
      of Haplogroup
      IJK. Y-DNA Haplogroup
      I-M170 is predominantly a European haplogroup and it is considered as the only
      native European Haplogroup. Now the strongest
      presence of this haplogroup I who is the European descendant is very strong in
      Romania and countries like Bosnia Herzegovina.
      Bosnia has a density of 65% while Romania has a density of 48% while
      Hungary has a density of only 11% (Must be the Romanian migrating to Hungary J) this
      argument is a solid argument if you have proof in the contrary please counter
      it with a real academic source. IF
      Transylvania was Hungarian then its Haplogroup would be 11% in Transylvania
      like it is in Hungary but it is not the HaploGroup in Transylvania is 35%

      According
      to your Hungarian school the Magyars immigration started in the 10th
      century, like I said before when you guys got here there was a big vid of
      population in Transylvania. See you keep
      on calming “Transylvania is Hungarian” but you don’t bother to look and see
      that 80% of the population in Transylvania is Romanian. You don’t seem to care that in Transylvania
      there is archeological evidence of Dacia Empire. You don’t seem to care that in Romania we
      speak Latin, which our ancestors the Dacia spoke. What do Hungarians speak? What???? Ohh sorry
      no body knows where you language comes from, 30% of it no one knows where it
      come from. According to your sick and
      twisted mind Transylvania got the its name because of Hungary which never spoke
      Latin Right!!!!!!. After you become
      Cristian in year 1001 you forget about the 200 yearlong war of conquering
      Transylvania by 2 Magyar tribes called kende and Guyla coming though the Murse
      and Somes from the Pannonia Basin. Kende
      makes camp in the Tisa Filed and Gyula in Apulum and at that time it was called
      Balgrad and now is called Alba
      Iulia. Now that city was predominantly
      populated by Romanians and Slavic people.

      The
      first time in history where Transylvania was annexed to Hungary was in year
      1867 like I said before and there is historical evidence which backs up my
      theory you an look in every historical book recognized internationally. And remember in 1867 Transylvania was offered
      to Hungary at Ausgleich by Austria. The
      evil empire, which always suppressed Hungary J. You know you got to admit the DNA evidence is
      killing all your theories in the area.
      And you know what I don’t car because I have Transylvania and there is
      no reason for me to be frustrated the only frustrated people is Hungary. By the way dude I live in Brasov and I am a
      direct descendant of one of the warriors who fought at podu Inalt agaist the ottomans.
      My family told me a lot of stories about
      how Romanians were treated in Brasov by the Hungarians I can share some if you
      like

     • Dear schizo parrot,

      the fact you did not read is an understandable psychological reaction since you just cannot bear and believe how superficial and uneducated you are regarding historical questions, to say nothing how much failed and made yourself ridicoulus. Strut-POLITIC is a solution? Now for wise people! Maybe that’s you are lying in the first sentence also, what kind of scientific evidence you speak of? :))))) That you could never show? Or that is the scientific evidence you harass and tell urban legends and awful lies about Hungarians and Hungary, meanwhile you are threating about military power? Middle-minded? 🙂 Well I was simple and strictly cared about historical questions in our discussion, but after it turned out you made some many mistakes you started to leave the topic and harass and hurt Hungary and Hungarians, and you did not stop, what you expected, I will leave those uneanswered? Anyway, I was eve much more polite than you, since I am not a hater, I have no problem if Romania is better in something, only you have a psychological dispcrepancy to vision your country is the best and everybody else is evil. You provocated and deserved your „insult”, since those people who even use the ridicoulus „mongol” designation are from the most PRIMITVE Romanian kind! So don’t try to cry know after your verbal crimes and identify yourself as a cultivated someone, do not regard stupid everybody who are able to read our discussion here, they immediately can judge among us who is a retard, do not underestimate people’s wise brain!

      About the academy I already told you what is the situation with proofs, of course your schizophrenia agains repeats you implantated bullshit, like always, you think everything your mind creates it’s carved stone. This is the first sign of mental disorder. Secondly what I wrote about Wikipedia, is also an undisputed fact since it is written in the rules of Wikipedia and it is acknowledged also by the Administrators. However, with your Wiki citation you proved my point, not yours 🙂 Multumesc Frumos din nou 🙂

      About reference: it can be only considered as a proof if it has containing it. Most of the references are citation from authors that only say and state something, without a proof. Wikipedia does not distiungish them, so just having a reference is not enough, the reference should also contain the proof. You did not think about this brainiac?

      There is not such a term „academic truth”. Something is true, or not true, or disputed/unclear. There is not other state. Once and for all you could have ended the debate if you do not answer but better educate yourself. Or you like to be made ridicouolus continously?

      „DNA evidence, which proves that Transylvania belongs to Romania.” :))))))))))))))))))))))))))

      If an acedemy would hear such thing, they would laugh :))) Why you force again about Transylvania belonging? It is a schizophrenic mania? It was never part of my discussion, you push this continously 🙂 There is not such acedemic term that any DNA evidence would prove a belonging to any country 🙂 You are full idiot! Nenorocitule!

      So again made a Wikipedia copy paste, you can be proud of yourself 🙂 So „it is considered”, that means it is not proved 🙂 But if you copy-paste again why you cheat? Because Romania has a density of 25%..anyway this does not matter beucase if the borders are altered everything has a totally different result 🙂 Consider, half of Germany would attached to France 100 years ago, and you’d make this distribution test, totally different results would come out, so it is representing nothing, since the sample source is not indicated within countries, which areas or ethnic group it was taken by distibution! You think you can cheat with such a cheap manner? Romanians migrated to Hungary? Yes they did it since the 13th century constinously, and also the Hungarians settled them, so any sample Y-DNA analysis has no relevance regarding the past since populations were continously moving, replacing in all Europe in the past 1000 years, to say nothing of many ethnics and population suffered more casulties than others, so it has totally no relevance in your question.

      ” IF Transylvania was Hungarian then its Haplogroup would be 11% in Transylvania like it is in Hungary but it is not the HaploGroup in Transylvania is 35%”

      If any academic or a serious university professor would hear this, they would scream and curse how such stupid Romanian could ever born! Transylvania was Hungarian, but we settled Saxons and Romanians, the number or Romanians grew in more hundred years from around 18000 – in. 1308 to more than 2 million up to the 20th century! But show me any place where belonging is decided by DNA Haplogroups. Soon you will be able to prove United States of America belongs to the Black and Latin-American people, South-America belongs also to Romans, and Iran is an acient Arab country 🙂 Just check their DNA 🙂 Yes, Egypt is also belong to the Arabs, the Pharaos can go to hell! Nenorocit!!

      Now see, what comes next!

      big vid of population in Tarnsylvania? When? in the 10th century surely not, again you say something youa re unable to prove! Only TODAY is the Romanian population over 80% nenorocit, it has no relevance to the past. Just see i.e. Cluj-Napoca, Kolozsvár less than hundred years the near 90% Hungarian polulation were replaced vica versa! You think all the people are so stupid like you?

      Archeological evidence of the Dacian Empire??? So what? It has no connection to Romanians, would prove the ancien Egypt artifacts that the today inhabitans are not Arabs? 🙂 Nenorocit!

      Dacia did not speak latin, only the Roman infiltrators. The Dacian langauge is unattested, ther is only one sentence and a few word fragments totally missing from any langauge! Ooops!

      Only you don’t know about 30% percent that is your mania, it has no relevance what you think because our language is a clear agglutinative langauge and the words expression can be attested by ancient agglutinative languges. Ooops.

      Well, Hungary introduced latin administration in 1000 A.D., Romanians never, they had Slavic administration, they introduced Romanian only after 1622, of course with cyrillyc letters…no surprise they copied also those Hungarian names that had an original latin component i.e. Kolozsmonostor -> Cluj-Mănăștur -> it has no meaning in Romanian, since Monastery the root word transferred from latin to Hungarian as „monostor” was just in a silly way copied the immigrant Romanians. They did not even cared to look like the proper Romanian word „mănăstirea”. This is your big latin product. Anyway you did not speak latin, but a Romance-origin language, an Illyrian shell on the latin seed.

      We did not need 200 years to conquer Tarnsylvania,it is again a Romanian invention just to cheat the time until the first Romanian was settled in Transylvania, they identify some inner Hungarian conflicts are Hungarian-Romanian wars, although Romanians were not present. Just check any map or international approval of the territory of Hungary, as also you Wiki source proved me – THANK YOU again – the territory of Transylvania became part of Hungary in 1000. Suxx!

      There is no debate Slavs were around in some territores earlier Hungarians, you tell nothing new, but the presence of Romanians has no trace. The new city was founded and called by Hungarians as Gyulafehérvár, this was turned in because of the latin administration to Alba Iuila. Of course, Romanians used the Slavic version until the 18th century, and only after they adopted the latin version orignally created by Hungarians. Ooops.

      Again you need medicament….Nurse please!!!!
      So now in 1867? Not 1866? 🙂 You your Wiki citation is not valid anymore? Your theories was never backed, but only disproved, your genetic bullshit made yourself again ridicoulus? Does have a Romanians a saying it is useless to piss against wind? 🙂 Every historical book recognize internationally Transylvania – by vote, not by forced annexation – was returned by administration to Hungary, as it was before, like between 1000-1526. Also after it was held by the Hungarian Crown, but the administartion was separated. Steaua Bucuresti, you will try the sixth time again? If you smash your head the fifth time, and everybody is laughing on the one of the most stupid Romanian, you think if you smash your head again it will be true? :)) Search for a good psychiatrist!

      Brassó is an old city with a Bulgar-Turkic etymology that became a Saxon city center as the Hungarian King gave it to the German Knight order in 1211 – of course when it was not part of Hungary :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      You think I don’t know stories? Only evidence that counts you should first of all care not to involve yourself in history, do not shame yourself anymore, better finish the conversation.

      Also if a football team is loosing continously, they cannot act if the would win again an again. K.O. Lady! Keep in mind I never intended to hurt you but the awful provocation and you stupid ignorant mistakes, silly Hungarophobia and hatred towards me and my nation to made me answer like so! Just read yourself back, other’s would react more harshly! I am proud I did not hurt in general not the state Romania or the Romanian nation, just I made a truthful critic I also accept towards Hungary. All designation that you are bothered of was only addressed to you, to your person, not in general! Keep in mind this!

 2. Buna ziua.
  Dainuirea acestui MARET POPOR, URMASI AI DACILOR, DERANJEAZA PE TARE MULTI!
  Asa ca nu ma mir cand vin unii „istorici” si spun ca albul este negru, CA NOI NU SUNTEM NOI, CA NOI SUNTEM „EI”. FIECARE TARA DIN JUR VREA CATE O BUCATICA DIN ISTORIA NOASTRA CA SI-O FACA „A LOR”. CEI CARE DORITI ENORM SA DISTRUGETI ACEST POPOR SACRU VA SPUN –-NU VETI REUSI–NICIODATA. NOI DUCEM MAI DEPARTE SANGELE STRAMOSESC.
  NOI SUNTEM URMASII LUI ZALMOLXE, voi sunteti niste……….vizitatori, nu va place drum bun cale batuta.
  🙂 🙂 🙂

  • Dacii si rominii nu au nimic comun…miturile dacice sunt inventii comuniste !

    • „agenda politică” A RUSIEI este declanșarea UNUI RĂZBOI
     IDENTITAR ROMÂNO-ROMÂN.

     Se încearcă MUTAREA FRONTULUI IDENTITAR din ROMÂNIA de est(Basarabia ocupată)în România.
     „Ca urmare, la război ca la război

     (chiar dacă este vorba de unul geopolitic).
     Operațiunile de luptă
     TREBUIE TRANSFERATE PE TERITORIUL INAMIC .”

     Andrei Safonov – președintele „Asociației politologilor independenți din Transnistria” în „UCIDEŢI DRAGONUL ROMÂNIA !” din 17.12.2009 ”Novaia Gazeta”-Tiraspol

     Războiul IDENTITAR RUSESC ”moldovean versus ROMÂN” se vrea acum a fi transformat în Războiul IDENTITAR RUSESC ”dac versus ROMÂN”.

     Cine încă nu a priceput asta este o victimă sigură a PROPAGANDEI ANTI-ROMÂNEȘTI a SECTEI ”dacizatorilor”.

     Să ne amintim CE ABERAȚII puneau SECTANȚII ”dacizatori” pe seama lui Eminescu.
     ”Planul Dacia Mare” și alte MINCIUNI RUSEȘTI NERUȘINATE.
     În realitate nu e vorba de nicio ”Daciei mare” CUM MINTE PORCEȘTE Secta ”dacizatorilor” DE MOSCOVA.

     Călăii Ocupanți RUȘI au clocit în laboratoarele KGB de la Lubyanka și MANIPULAREA IDENTITARĂ RUSEASCĂ ANTI-ROMÂNEASCĂ

     ”Noi NU suntem urmașii ROMEI” !

     ”Dacismul” DE MOSCOVA a împuțit cu duhoarea minciunilor rusești tot internetul,forumuri,bloguri și televiziuni devenite
     AGENTURI TV a KGB.
     Dar majoritatea românilor au evitat capcana identitară a Rusiei.
     Pentru că ORICE ROMÂN o știe:
     ”DACISMU` pentru noi e MOLDOVENISMU` 2”.

   • Na că a apărut și MANKURTUL ”STATALIST-moldovenist”.
    Și s-a mai și autodemascat de la prima propoziție.

    Numai ROMÂNII ”moldovenizați”DE RUSIA(a se citi RUSIFICAȚI) ortografiază în stil stalinist așa: ”rominii”.

    ”STATALIȘTII-moldoveniști”,agenții ANTI-UNIONIȘTI și ANTI-ROMÂNI de peste Prut sunt și cei mai mari ”DACIȘTI”.
    Nicolae PascaruKGB este un exemplu de PROPAGANDIST al ”dacismului” DE MOSCOVA.
    Nicolae PascaruKGB este FRATELE RUSIFICAT de ”dacizare” a escrocului daniel TOXINkgb.

    • Aici ai sfeclit-o, cu Daniel Roxin. L-am cunoscut personal inainte de a deveni celebru… NU ARE NICI O TREABA CU rusii… poate doar in mintea ta.

  • Secta ”dacizatorilor” DE RUSIA a descoperit apa caldă!
   Da domnilor.
   EROUL ANTIC Achile s-a născut în insula PEUCE(posibil LETEA) la gurile Dunării.
   Dar NUMAI PENTRU ANALFABEȚII ÎN ISTORIE aceasta este o descoperire!

   Și cel mai amărât student de la facultatea de istorie a pus mâna pe

   ”FONTES historiae daco-ROMANAE”.
   Acolo sunt citate SUTE DE CRONICI antice printre care și cele legate de EROUL ANTIC Achile cel îngropat ÎN INSULA ALBĂ(Leuce) care i-a purtat și numele-ACHILLEYS ca și brațul cel mai nordic al Dunării-brațul CHILIA și orașul port omonim-CHILIA.
   Așa și?
   Poate mai bine vă întrebați DE CE NU PUTEȚI CITA CRONICI ”pelasgo-hiperboreene” sau măcar ”traco-geto-dacice” care să vă vorbească despre Achile.Cum așa?
   Strămoșii noștri daci,”Întemeietorii planetari” NU NE-AU LĂSAT NIMIC?
   Nu vă întrebați de ce trebuie să recurgem la cronicile antice grecești și ROMANE pentru a descoperi că EROUL ACHILE S-A NĂSCUT la Dunăre?
   Nu vă întrebați de ce aflăm despre Achile doar dacă citim ce ne-au lăsat scris grecii în ”Iliada”(cronica în versuri a Războiului TROIAN) și strămoșii noștri ROMANI în ”Eneida”(mitul fondator al ROMANILOR) ?
   Deșteptarea.Coșmarul ”dacizator” s-a încheiat.

  • Faptul că UNGURII alături de OCUPANȚII RUȘI sunt cei
   mai mari dușmani ai Neamului Nostru ROMÂNESC este O AXIOMĂ.

   Grav este că ESCROCUL daniel TOXINkgb SE
   FOLOSEȘTE(cu succes) de ura noastră față de maghiari pentru a ne INOCULA

   O URIAȘĂ MINCIUNĂ ruso-bozgorească:

   IMPOSIBILITATEA ROMANIZĂRII strămoșilor noștri daci
   de către STRĂMOȘII NOȘTRI ROMANI .

   Adică NEGAREA etnogenezei DACO-ROMANE.
   NEGAREA ROMANITĂȚII ROMÂNILOR.

    • Ia mai citește-l pe istoricul bozgorilor Roessler și mai vorbim.
     ”Intelighentule”,e istorie de a-VIII-a!
     ”Combaterea teoriei lui Roessler”.
     Mai citește-l și pe Roller,”istoricul” rușilor.

     Și mai citește-i și pe

     Dimitrie Cantemir(1673-1723),

     Grigore Ureche(1590-1647) ,

     Miron Costin(1633- 1691),

     Ion Neculce(1672- 1745),

     Nicolae Milescu Spătarul(1636 -1708),

     Vasile Lupu(1595 – 1661),

     Constantin Cantacuzino( 1639-1716),

     mitropoliţii Varlaam (1585 – 1657) şi Dosoftei( 1624 – 1693)

     TOŢI cronicarii medievali ROMÂNI evocaţi aici au spus clar:
     SUNTEM ROMÂNI urmași AI ROMEI Împăratului nostru TRAIAN !
     (și nu ”DACI” sau ”RUMUNI” PURI IMPOSIBIL DE ROMANIZAT”)

     Întrebaţi-vă de ce NICIUNUL DINTRE CRONICARII ROMÂNI CITAȚI mai jos nu este nici măcar pomenit de RUSIFICATORII ”dacizatori”!

    • Teoria lui Röesler are la baza ipoteze și
     speculatii prin care susține
     IMPOSIBILITATEA ROMANIZĂRII dacilor de către
     romani în numai 165 de ani !

     Ca să vezi!

     Exact ACEEAȘI ABERAȚIEI promovează și Secta ”dacizatorilor” DE RUSIA.

 3. este caraghios cand miticii vorbesc despre popoarele antice…greci, evrei, turanici, hunii,schitieni, …miticii si limba romana s-a format in ultimii 150 de ani, poparele cu cultura antica s-au format de peste 3000 de ani…nu avem despre ce discuta !!!

   • Depinde cine,i prostu ‘din cele citite mai sus,se vede clar ..in loc de argumente vii cu calificative cu texte rasuflate >Un om cu o istorie de7000 de ani nu e in stare de mai multa imaginatie ????PROSTU cand nu are argumente sa convinga pe ceilalti …incepe cu injuraturi (ca inca cativa de pe pagina asta )Asa ca sunt lamurit cu teoria voastra …sa traiti sa infloriti ….

  • Asa-i, salbaticule, cu mongolii veniti cu sunca sub saua calului, nu avem ce dicuta! EI trebuie sa se-ntoarca de unde au venit!

  • Draga Zsolt, ramai aproape pentru ca in toamna am o surpiza pt tine si prietenii tai care o sa-ti zguduie toate convingerile, chiar daca sunt putine si fixe. Sa ai parte de tot ce le doresti celorlalti! 😉

    • Sper că așteptai și asta:
     Lista minciunilor sfruntate și a MINCIUNILOR PERFIDE PRIN OMISIUNE:
     Așa arată FAȚA HIDOASĂ a „Dacismului-rumunist-valahist” clocit de KGB la Moscova.

     1)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Eminescu

     2)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Hașdeu

     3)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Stolnicul CANTACUZINO

     4)daniel toxin A MINȚIT când ”I-A UITAT” pe TOȚI CRONICARII ROMÂNI

     5)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Lactantius în problema Împăratului DACO-ROMAN Gaius GALERIUS Valerius Maximianus Augustus

     6)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit despre ”Împărații DACI ai Romei”

     7)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit de așa-zisele ”cercetări paleogenetice”

     8)daniel toxin A MINȚIT când a îndrăznit să spună că Împăratul Nostru TRAIAN a cucerit ”DOAR 14%” din Dacia.

     9)daniel toxin A MINȚIT când a spus că LEGIONARII ROMANI NU ȘTIAU LATINA

     10)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit de Împăratul Nostru Constantin cel Mare

     11)daniel toxin A MINȚIT când a afirmat că pe ”Tăblițele de la Sinaia” sunt texte scrise ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ

     12)daniel toxin A MINȚIT când a afirmat că ROMANIZAREA NU PUTEA AVEA LOC ”uitând” de contraexemplele etruscilor, egiptenilor,sumerienilor și chiar ale tracilor sud-dunăreni

     13)daniel toxin A MINȚIT când NU A SUFLAT O VORBĂ despre numărul uriaș de INSCRIPȚII LATINE descoperite în ROMÂNIA(Dacia TRAIANA)

     14)daniel toxin A MINȚIT când ”A UITAT” de ”Plugușorul Românesc” și de BĂDICA TROIAN-TRAIAN al nostru.

     15)daniel toxin A MINȚIT când A FĂCUT ”UITAT” dicționarul de PLANTE CU NUME DACICE al lui DIOSCORIDE,medicului lui Traian,care demonstrează că APROAPE NIMIC din limba
     dacilor nu s-a păstrat până azi.

     16)daniel toxin A MINȚIT când A FĂCUT ”UITATE” COHORTELE DACILOR din Britania Romană,care demonstrează ROMANIZAREA DACILOR

     17)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit despre Împăratul DACO-ROMAN REGALIANUS.

     ”A UITAT” să spună că era UN DAC CU PRENUME ROMANE,căsătorit cu O ROMANĂ chiar din ROMA,Sulpicia DRYANTILLA,fiică de SENATOR ROMAN,Pollio Sulpicius,fost GENERAL DE LEGIUNI ROMANE căsătorit și el tot cu o femeie ROMANĂ,Claudia Dryantilla.
     O DEMONSTRAȚIE CA LA MANUAL DE ROMANIZARE A UNUI DAC ”din neam cu însuși Decebal”
     Mai evident de așa nici nu se putea.

     18)daniel toxin A MINȚIT când ”A UITAT” să citeze ZECI DE CRONICI STRĂINE,antice și medievale,înșirate pe 1900 de ani,de la CRONICARII ROMANI la cei bizantini,greci, italieni, germani,polonezi,turci,ruși,francezi.

     19)daniel toxin A MINȚIT când ”A UITAT” să citeze descoperirea sarcofagului cu inscripția
     ”Marcus Ulpius Celerinus INTERPREX DACORUM” .
     Celerinus TRADUCĂTORUL dacilor!

     20) daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe poetul roman OVIDIUS Publius Naso

     21) daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe poetul George Coșbuc

     22) daniel toxin A MINȚIT când a afirmat,de zeci de ori,că ”dacii AU FOST SCOȘI din manualele de istorie”

     MINCIUNILE ORIBILE enumerate mai sus sunt MINCIUNI DOVEDITE,parte a unei MANIPULĂRI EXTREM
     DE COMPLEXE și INSIDIOASE pe care am demascat-o CU PROBE INCONTESTABILE.

     Probe provenite în majoritate CHIAR DIN SURSELE pe care daniel toxinKGB le-a CITAT MINCINOS PRIN OMISIUNE.

     După ce I SE DEMONSTREAZĂ că a fost mințit,înșelat,practic ESCROCAT ca la ”Alba-Neagra” și
     deci MANIPULAT GROSOLAN,orice român nu poate avea decât o reacție de apărare și de respingere totală a intoxicării.

     daniel toxinKGB vopsit în ipostaza de ”MARE PROTECTOR” de sit-uri arheologice ESTE O STRATEGIE DE IMAGINE pentru păcălirea naivilor.

     POZÂND în mare ”dacist” el nu are decât o țintă:câștigarea ÎNCREDERII ROMÂNILOR pentru a-i putea ESCROCA și MANIPULA în continuare.
     Scopul:
     să-i determine pe români SĂ-ȘI NEGE ORIGINILE ROMANE prin exacerbarea celor dacice și prin INDUCEREA URII RUSEȘTI ”DACISTE” împotriva a tot ce ține de MAMA NOASTRĂ ROMA.

     Țintele sunt geneza poporului nostru,SFINTELE NUME DE ROMÂNIA,ROMÂN și NUMELE LIMBII
     NOASTRE:LIMBA ROMÂNĂ(pe care Călăii OCUPANȚI RUȘI de 200 de ani o vor…”MOLDOVENEASCĂ”)
     daniel toxinKGB o vrea…”DACICĂ”.

     SECTA „dacistă-rumunistă” pur și simplu REFUZĂ SĂ CITEASCĂ ce au scris cu sute de ani în urmă cronicarii români și străini.
     REPETITIO MATER STUDIORUM EST.

   • P.S.Sa ai parte de tot ce le doresti celorlalti !Si inca o data istoria este o stiinta exacta- ca prezentati teorii care zguduie lumea (fara nici o reactie din lumea academica )este de domeniul mitologiei ,povestilori …parerea mea.Ca vreti sa rescrieti istoria ,de 7000 de ani- si istoria recenta (a revolutiei )a fost manipulata …vreti sa am incredere in istorici amatori….Mai scriu o data poate ASA VRETI SA ADUNATI SUSTINATORI pentru Nasu tv …daca i asa, pentru mine inseamna un nou caritas …Asa ca o largile a ideii scrise anterior

    • Lecții de adevăr istoric și ROMÂNISM pentru ANALFABEȚII ÎN ISTORIE-postacii KGB(filiera ungurească).

     ROMANITATEA ROMÂNILOR:

     maghiarul Martinus Szent-Ivany în 1699 citează frazele:

     « Si noi sentem RUMENI »

     (“Şi noi suntem ROMÂNI”)

     şi « Noi sentem di sange RUMENESC »

     (“Noi suntem de sânge ROMÂNESC”) :

     “Valachos… dicunt enim communi modo loquendi:

     Sie noi sentem RUMENI:
     etiam nos sumus ROMANI.
     Item: Noi sentem di sange RUMENESC :
     Nos sumus de sanguine ROMANO”

     Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum memorabilium Hungariae,Tyrnaviae, 1699, p. 39/

     • Mai eminescule te-am atins unde te doare mai tare???????Debitezi niste citate …chiar ca te faci de rahat …Este o regula(nescrisa ) in arta dialogului fiecare participant (nu ascuns dupa niste nume sonore )respecta partenerul de discutie ….Odata ce vii cu jigniri si cu niste afirmatii ….te descalifici… In fata mea nu reprezinti nimica esti un dacopat (cum se numesc astia ca tine )un neica nimeni .Sa amesteci KGB-ul- Ungurii- Dacii denota o educatie de nivel slab catre 0 .Poate ca asa nu vei vedea adevarul dureros din tara asta Mafiotii hotii smecherii au nevoie de oameni ca tine Iti arunca un os (o tema )sa ai ocupatie ..in rest fac ce vor cum vor muschii lor(ma gandesc ca stii despre ce scriu)..Cand te vei trezii la realitate va fii tarziu..vei ramane cu o iluzie -no nu te mai retin de la munca asta grea (demonstrarea absurdului)sa fii sanatos eminescule …El adevaratul macar semna cu nume nu ca tine …..

     • Zoltan ori cit de mult va zbateti voi, ori cit de multa propaganda anti Romineasca faceti, este un singur adevar. TRANSILVANIA ESTE PAMINT ROMINESC. Voi nu puteti si nici mama ungarie sa faceti absolut nimic sa schimbati asta. Autonomie nu veti primi nici o data, iar Transilvania va fi in permanenta a noastra. Nici pe plan militar nu sunteti in stare sa faceti nimic. Asa ca stati cuminti si traitiva viata, incet incet o sa vina Romini la voi in la voi in zone si o sa echilibram populatiile 🙂 iar toata propaganda asta va disparea.

     • Mai stelica cel care se ascunde dupa fusta unei echipe de fotbal est ca si patronul …Tu chiar crezi in ceea- ce ai scris Propaganda de care scrii faceti voi ,in atatea ani sa ajungi la nivelul asta de civilizatie …rusinos Nu vreau sa-ti provoc o noapte nelinistita ,doar te sfatuiesc sa SA AVETI GRIJA CA PE LANGA UNGURII EXISTENTI O SA MAI VINA SI MUZULMANII SI RRROMII,, SI GAGAUZII TATARII ( daca se uneste moldova cu romania )Voi o sa vindeti si pamantul si mineralele toata avutia nationala …si atunce ce vei face stelica Cu politicieni ALESI hoti smecheri ce vei face ?Ori esti prost si nu-ti dai seama ori esti dintre ei…..Sa te tii de ce ai pana nu,i prea tarziu…

     • Dar voi de ce vreti neaparat alipire cu Ungaria, nu va simtiti in stare sa conduceti o mica Transilvanie impreuna cu romanii??? Ce tot scoateti steagurile Ungariei peste tot? Pai cati crezi ca au venit din Mongolia pana aici pe cai si dupa ce s-au razboit in Vestul Europei cati au mai ramas din satra lui Attila ? Daca nu era Imperiul austro-ungar sa va converteasca fortat erati in continuare valahi. Niciun un spor al populatiei natural vorbind nu poate justifica atata maghiarime. Este clar ca populatia bastinasa din Transilvania a fost nimicita si prostita. Si acum le tot puneti steagurile la aia cu ochii ca sarpele? Nici ca fizionomie nu corespundeti decat vreo cativa. Asa ca mai cauta si alte izvoare istorice decat mincinile unguresti, chiar daca acum te crezi ungur. Cu civlizatia ai dreptate dar nu uita ca au fost regiuni istorice care s-au format diferit. Eu sper ca in timp sa evoluam cu totii.

     • Katy, please, you seem a much more wiser lady than that. Hungarians did not came from Mongolia. Just see my answers to you and Steaua Bucuresti, how misleaded you are in some questions. Just because of two hot-headed Hungarian commenters who cannot communicate and demostrate properly what they want to show, do not think all Hungarians are like so.

     • Haha, si tu ai semnat cu numele tau real, mai mult ca sigur, dar mi-e ca esti Sabin Gherman sub acoperire. In orice caz nu esti ungur ca ei nu scriu cu „no”, numai taranii transilvaneni „rumani”.

     • Da principalul este ca,s ungur sau nu -in rest totul ok .Dar cum sa nu fie asa cand cei cu 7000de ani de istorie nici acuma nu au ajuns la un nivel de civilizatie cum (sa nu va compar cu unguri)sunt cehii slovenii croatii …Inventeaza istorie doara doara trece timpul si cei care fura o sa fure si mai mult Nu ma lansez in discutii sterile ca nu am nici chefu,nici timpul necesar.No Katy mai incearca sa ghicesti oare ce sunt ?in lipsa de alte probleme…

     • Pai daca geografic suntem mai la est ? Civilizatia ajunge ea dar mai cu intarziere, la fel ca si progresul tehnologic.

     • Ai cerut date,……ai primit destule.Acum vrei nume,identitati ….si ce mai vrei ? Ca adevaruri nu vrei ,vrei doar reactii, atat, sper ca esti bine platit.Este mai comod sa URĂȘTI și te desfaci ca nu ne poti stinge.

    • Francezul
     Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei,

     “ se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba
     ”ROMANECHTE”(ROMÂNEŞTE), adică ROMANA”

     “Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie,a esté peuplé et

     des colonies ROMAINES du temps de TRAJAN L’EMPEREUR…

     Ceux du pays se disent

     vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler

     ROMANECHTE, c’est-à-dire ROMAIN … ”

    • Francesco
     della Valle în 1532 citează expresia :
     “Sti ROMINEST?”:

     “se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua valacca, dicono a questo in
     questo modo:

     Sti RIMINEST? Che vol dire: Sai tu ROMANO ?…”

   • Dear Daniel,
    please inform me also if you have the new article. Do not think you can amaze or confirm something to Zsolt or other Hungarians here, since they debating stlye is harsh, and even if they have true in some questions (but some questions really not, they are ridicoulus, not even any serious Hungarian historian even with heavy disagreement with Romanian historians would say some thing he says), they cannot in a proper form to demonstrate it, unlike me. If you have time, read my comments and answers to this article, you’ll se the difference. For introduction the first answer to Steaua Bucuresti is a proper start.
    Thanks & Regards

  • Limba Romina este mai veche decit limba mongola, pardon bozgoreasca. Facem parte din cele 5 limbi romatice care exita, Spaniola, Italian, Protugheza, Franceza si Romina. Ei sunt interconectati cu granite, noi suntem inconjurati de slavi. Asa ca ia degetul din mijloc si ciocu mic

   • Limba romina este format din mixtura slavo-albana-latin vulgaris. In Spania si Italia romanii sunt tratati ca tiganii…subhumani !

    • Subuman pari sa fii tu, Vasile, caraghiosule! Probabil ca, in prostia ta, te mai crezi si destept.

     • „Romanii sunt o natie de tradatori, hoti, oameni fara onoare, fara cuvant, lipsiti de spiritul dreptatii, solidaritatii, virtutii. In aceste conditii orice comparatie cu cehii, maghiarii,polonezii sau alte popoare europene este chiar penibila.” – Emil Isac

     • ,,Padure fara uscaturi nu exista”, e valabil in toate sensurile si directiile,daca intelegi ce vreau sa spun….S-a gasit un roman sa isi verse naduful pe ai sai, ca asa facem noi cateodata,si maghiarii il citeaza innebuniti de bucurie, in disperare, convinsi ca ,,na,le-am dat lovitura de gratie nenorocitilor”! Nu ti se pare putin cam jalnic? Ca si in cazul lui Muresan, romanul asta ,,verde” de pe aici,sunt atat de clare ura si frustrarea.Daca ati avea un strop de inteligenta in plus,v-ati consuma energia pe altceva!

     • „De când e SUFLET DE ROMÂN pe faţa pământului,
      ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN,

      şi chiar atunci când lumea îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi,în conştiinţa puterilor pe care le purta în sine, privea mândru împrejurul său.
      Sămânţa, din care a răsărit acest popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri decât atunci când ROMÂNII vor uita de nobleţea seminţiei lor.”
      – Mihai Eminescu

     • Poetul german MARTIN OPITZ(1623)
      în Poemul ”Zlatna” sau ”La Cumpăna DORULUI”
      Odă dedicată NOUĂ,ROMÂNILOR,acum 400 DE ANI!

      Ţinutul Zlatna însă
      de mine-i mai iubit;
      PRIN LOCURILE-ACESTEA,
      TRAIAN L-AU BIRUIT
      PE DECEBAL;
      iar pratul
      din scriptele-n păstrare,
      Ca-n limba voastră veche
      rămâne, ca atare –

      NUMINDU-L PÂNĂ ASTĂZI ,
      CÂMPIA LUI TRAIAN”

      „ÎNSCRISELE CUVINTE
      ÎN PIETRELE DE-AICI

      Nici un puhoi pârdalnic
      trecut în goană, nici
      Focul şi nici ploaia
      nu le-au putut distruge;
      Doar cerul le sărută
      la ele când ajunge.
      Sub ele dorm bărbaţii
      de care azi aminte
      Ne-aduc aceste stele
      de piatră şi cuvinte.

      Pe lângă ele drumul
      de câte ori mi-l trec
      Cu ochii plini de lacrimi
      şi fruntea mi-o aplec. ”

      „Înscrise în scriptura
      posterităţii toate

      NUMELE VOASTRE SCUMPE
      CE ZAC PE LESPEZILE RECI.

      Drept pildă să rămâneţi
      urmaşilor pe veci.
      Călcând în goană Goţii
      cu alţii-n şir grăbit

      AL DACIEI ȘI-AL ROMEI
      pământ de mulţi râvnit,
      NU ȘTERG A VOASTRE NUME
      cum NU V-AU NICI ÎNVINS

      DE V-AȚI PĂSTRAT LUMINA
      AȘA CUM E ÎNSCRIS…

      Din depărtate Asii
      venind pe cai gonaci
      Pe Greci să îi supună,
      pe Misii vechi şi Traci,
      Cu biciul, nici Attila
      cu hoardele de Schiţi
      NU POATE FRÂNGE NEAMUL
      NEPIERITOAREI GINȚI

      Într-un pârdalnic tropot
      năvala lor zoreşte
      Iar SLAVII VĂ-NCONJOARĂ
      CA MAREA ÎNTR-UN CLEȘTE…
      Şi totuşi,LIMBA VOASTRĂ
      PRIN TIMP A STRĂBĂTUT;
      E DULCE CUM E MIEREA

      şi-mi place s-o ascult!
      Cum Esperida este
      cu Galica vecină
      ITALICA-I CU-A VOASTRĂ
      DINTR-UN IZVOR, LATINĂ; ”

      ”Cu nici o armă însă
      DUȘMANUL N-O SĂ POATĂ
      SĂ VĂ RĂPEASCĂ LIMBA,
      NĂDEJDEA VOASTRĂ TOATĂ;”

      ”NEMURITOARE GINTA
      din care-au fost pornit
      ROMANII SUB UN SCEPTRU
      PE TOATE LE-AU UNIT”

     • „Cu biciul, NICI ATTILA
      cu hoardele de Schiţi
      NU POATE FRÂNGE NEAMUL
      NEPIERITOAREI GINȚI”-MARTIN OPITZ(1623)

      Poemul ”Zlatna” sau ”La Cumpăna DORULUI”
      Odă dedicată NOUĂ,ROMÂNILOR,acum 400 DE ANI!

     • “Acest sentiment puternic

      de a trăi şi de a muri pentru naţionalitatea lor

      l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu numele de ROMÂN;

      şi unde este puterea care să le poată lua această naţionalitate, unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste ?”

      (Stefan Ludwig Roth, 1848)

     • Cronicile maghiare arată cum a început OCUPAŢIA BARBARILOR UNGURI peste SFINTELE
      PĂMÂNTURI STRĂMOŞEŞTI ale ROMÂNILOR :

      Gesta Hungarorum (Faptele ungurilor) cronicarul ungur
      Magister P(Anonymus):

      “Căci mintea ungurilor din acel timp nu poftea nimic altceva decât SĂ OCUPE PENTRU SINE PĂMÂNTURI
      şi să folosească munca războinică.
      Pentru că ungurii, în acele timpuri,
      SE BUCURAU DE VĂRSAREA SÂNGELUI OMENESC

      ÎN AŞA FEL CA ŞI LIPITOAREA
      şi dacă n-ar fi făcut aşa, n-ar fi lăsat urmaşilor lor atâtea pământuri bune.”

     • Sunt si unguri de calitate proasta, nu numai romani. Romanii insa sunt mai slobozi la gura.

    • Pe tine te cheama cu adevarat Vasile Muresan si esti roman cum sunt eu chinezoaica! Nu ai nici macar dramul de inteligenta sa te deghizezi mai cu talent…Nu etnicitatea este importanta,evident,dar prea ti se vad ura si frustrarea! Ce e, a fost vreun roman mai inteligent si ti-a luat job-ul, altul mai frumos si ti-a luat nevasta, de ai o atitudine asa de mizerabila!? E o gluma intepata, dar o meriti!

    • Cine,cum și când a inventat STRATEGIA RUSEASCĂ ROMÂN=ȚIGAN?
     Totul a plecat de la PORCUL OCUPANT RUS PUŞKIN,
     după SFÂȘIEREA estului Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei în 1812.

     Iată şi cum PORCUL RUS puşkin făcea propagandă strategiei Călăilor Ocupanţi Ruşi
     numită OMUL INFERIOR-ROMÂN = ŢIGAN.

     PORCUL RUS puşkin:

     “Sredi neistovîhŢÎGANOK
     Ia, kak Orfei sredi vakhanok.
     V crugu koketok moldovanok,
     Pojalui, bog sredi bolvanok.
     Zato mej grustnîh moldovan
     Ne lani v ovraghe livinom.
     Vernee, lev mej obezian.
     Ia – koni arabskii Alimadan
     V smirennom tabune oslinnom.”

     Traducere DIN SCÂRBOASA LIMBA BARBARĂ RUSĂ
     în SFÂNTA LIMBA ROMÂNĂ a buneilor noştri:

     PORCUL RUSpuşkin:

     “PRINTRE-ALE ŢIGĂNIMIImutre
     Eu sunt Orfeu ca PRINTRE CUTRE.
     Eu PRINTRE MOLDOVENCE PROASTE
     Sunt Zeu al vechilor năpaste.
     Iar PRINTRE MOLDOVENI sunt eu
     Nu căprioară, dar un leu.
     Mai bine zis, PRINTRE MAIMUŢE
     Sunt leu şi cal de Almadan,
     Tu AL MĂGARILOR TĂPŞAN.”

     PORCUL RUS puşkin:

     „ Prokleatîi gorod Chişinev!
     Tebea braniti iazîk ustanet,
     Kogda-nibudi na greşnii krov
     Tvoih zapacikannîh domov
     Nebesnîi grom, konecino greanet…”

     Traducere DIN SCÂRBOASA LIMBA BARBARĂ RUSĂ
     în SFÂNTA LIMBA ROMÂNĂ a buneilor noştri:

     “BLESTEMAT CHIŞINĂU,
     Am obosit să-ţi zic de rău.
     Cândva pe-acoperişul tău,
     Peste-ale tale case slute
     Va bubui un tunet greu!”

     „ Zdesi u nas moldovanno i toşno,ah Boje moi…”

     “Aici la noi E MOLDOVENIME ŞI GREAŢĂ, Dumnezeul meu…!

     ( vezi volumul 7 al operelor puşkiniste, în redacţia lui A.S.Suvorin,S-Petersburg, 1903, pagina,47).

     Ei,pun pariu că ”Vasile Mureșan” ROMÂN ”moldovenizat”(a se citi RUSIFICAT de Moscova)și ”STATALIST-MOLOTOVIST”
     nu a învăţat versurile acestea ale PORCULUI RUS puşkin la şcoală!
     Adică Basarabia pentru Călăii Ocupanţi Ruşi

     e “al măgarilor tăpşan”,
     e “MOLDOVENIME ŞI GREAŢĂ”,
     Chişinăul e “BLESTEMAT”,
     moldovenii sunt ŢIGANI,MAIMUŢE,CUTRE,
     moldovencele sunt PROASTE şi NĂPASTE…

     Nu-i aşa că ”Vasile Mureșan” ROMÂN ”moldovenizat”(a se citi RUSIFICAT de Moscova)și ”STATALIST-MOLOTOVIST”
     deabia aşteaptă să pună flori la statuia PORCULUI RUS puşkin din Chişinău?

    • Strategia RUSEASCĂ a țigănizării ROMÂN = ŢIGAN.
     Iată mesajul provocator al “stataliştilor-maldavanişti”,adică al SLUGILOR Călăilor OCUPANŢI Ruşi.

     Este exact STRATEGIA RUSEASCĂ veche de la OCUPAŢIA din 1812 prin care NOI,ROMÂNII eram consideraţi O RASĂ INFERIOARĂ “nobilei” RASE RUSEŞTI cotropitoare.

     Strategia RUSEASCĂ e clară: ROMÂN = ŢIGAN.
     Asta vor să ne bage NĂPÂRCILE KGB în cap.
     Iată de ce netam-nisam uite aşa ia apucat pe rusnaci să bage
     MILIOANE DE EURO în filme de desene animate prin care să asocieze Basarabia cu…ŢIGANII!

     Ia priviţi cum CU VICLENIE Ocupanţii Ruşi NE FAC ŢIGANI!!!
     NEMERNICI ORDINARI!
     Căutați pe youtube

     ”Stiri Mondene – ȚIGANUL pe ultima sută de metri”

    • Strategia RUSEASCĂ a țigănizării ROMÂN = ŢIGAN.

     Dar OCUPANTULUI RUS puşkin
     i-a dat replica MARELE POET ROMÂN Vasile Alecsandri :

     Tu n-ai fost cal arab,CI PORC!”

     “Fiind mai negru ca ŢIGANII
     Ce-ai tot cerşit la noi cu anii,
     Tu, cel primit cu dor de sus
     Nici bogdaproste nu ne-ai spus.
     Cu dar de pâine şi de sare,
     Cu vin din beciul nostru mare
     Te-am ospătat.
     Iar tu în zori RÂZÂND,
     TE-AI SCÂRNĂVIT ÎN FLORI.
     Apoi prin codri de milenii
     Ai tot umblat de dragul lelii.
     Ei, vezi atunci?
     Pun mâna-n foc:
     Tu n-ai fost cal arab,CI PORC!”

    • Iată cât de mult le dispreţuia PORCUL RUS puşkin pe frumoasele noastre ROMÂNCE din ROMÂNIA de est(Basarabia):

     PORCUL RUS puşkin:

     „Tî nakazana segodnea
     I tebea pronzil Amur
     O, ciuvstvitelinaia svodnea,
     O , krasa MOLDAVSKIH DUR!..”

     Traducere DIN SCÂRBOASA LIMBA BARBARĂ RUSĂ

     în SFÂNTA LIMBA ROMÂNĂ a buneilor noştri:

     „Amur te-a pedepsit acum
     Cu ale lui săgeţi-duium.
     O, tu gingaşă Vroscenă,
     Frumoasa PROASTELOR MOLDAVE…”

    • Strategia RUSEASCĂ a țigănizării ROMÂN = ŢIGAN.

     După PORCUL RUS puşkin,robia şi biciul e tot ce mai puteau merita ROMÂNII asupriţi de Imperiul RUS.

     PORCUL RUS puşkin:

     “Mai PAŞTEŢI, paşnice popoare
     DE CE A TURMEI LIBERTATE,
     Dacă nici KNUTUL nu o doare?
     Să fie TUNSĂ, SFÂŞIATĂ
     Şi moştenirea fie-i toată
     DOAR BICI şi JUG, şi clopoţei…”

     Iată că strategia vicleană RUSEASCĂ de a aduce “PACIFICATORI” tip Igor Smirnov şi “ELIBERATORI” gen Armata a-14-a RUSĂ DE OCUPAŢIE doar ca PRETEXT PENTRU A
     OCUPA Ţările ROMÂNE este veche de sute de ani!

     PORCUL RUS puşkin DEZVĂLUIE TICĂLOSUL PLAN RUSESC:

     „ E o chestie importantă: ce are de făcut Rusia:
     VOM CUCERI NOI Moldova şi Valahia
     SUB PRETEXTUL MIJLOCITORILOR PACIFIȘTI

     vom trece Dunărea în calitate de aliaţi şi duşmani ai duşmanilor lor?”

     PORCUL RUS puşkin DEZVĂLUIE MÂRȘAVUL PLAN RUSESC:

     „Dunărea trebuie să devină reala frontieră

     dintre Rusia şi Turcia.
     De ce Ecaterina nu a realizat acest plan important la
     începutul revoluţiei franceze, cînd Europa nu avea timp să acorde atenţie la întăririle noastre militare, iar Turcia extenuată nu putea să ne opună nici o rezistenţă? Acest lucru ne-ar fi scutit pe viitor de griji suplimentare.”

    • Strategia RUSEASCĂ a țigănizării ROMÂN = ŢIGAN.

     AROGANŢA tipică unui Călău OCUPANT RUS se manifestă în toate poeziile sale şi în acest catren din romanul în versuri „Evghenii Oneghin”:

     PORCUL RUS puşkin:

     „Dalece severnoi stoliţî
     Zabîl ia vecinîi vaş tuman
     I volinîi glas moiei ţevniţî
     Trevojit SONNÎH MOLDOVAN”.

     Traducere DIN SCÂRBOASA LIMBA BARBARĂ RUSĂ
     în SFÂNTA LIMBA ROMÂNĂ a buneilor noştri:

     „Eu v-am uitat cu nordu-n ceaţă
     Stoliţa, dragi concetăţeni
     Ca să-i trezesc în dimineaţă
     Pe SOMNOROŞII MOLDOVENI.”

    • Aveti dreptate D-nu Muresan, noi ardelenii stim adevarul, dar miticii astia de rasa tiganeasca mint, fura si fac omoruri !

     • Torok Zsolt, iti dau dreptate cu privire la mitici, si eu sunt ingrozita de ei, dar asta nu demonstreaza ca Transilvania e pamant unguresc. Transilvania e pamant romanesc, aici au trait dacii si inca acea parte a dacilor carea era cea mai avansata si civilizata, dar asta pana a venit Attila sa-i casapeasca si sa-i maghiarizeze.

     • Katy, you did not live here, Dacians are not your ancestors, it’s an unproved romantical myth.

     • Do you have any counter-proof? If you’d, you’d the first after approx. three centuries could make revolution in history….I you have anything, please present it, but you have my sorry, I am able to prove the point…

   • Asa ca de weekend linga micii si berea de toate zilele astept o explicatie …daca limba romana este asa de veche (romatic)de ce s-a folosit alfabetul chirilic o buna vreme- cand si unde s-a tiparit primul text in limba romana- unde si cand a aparut primul ziar in limba romana …concret anul luna locul ..???????????????Un om cu o asemenea istorie trebuie se stie ..daca nu- ori e dezinformat- ori e increzut si prost ..

    • Lecții de adevăr istoric și ROMÂNISM pentru ANALFABEȚII ÎN ISTORIE-postacii KGB(filiera ungurească):

     Domnul Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei -Dimitrie Cantemir
     (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):
     Descriptio Moldaviae

     „Despre LITERILE Moldovenilor

     Mai nainte de soborul dela Florenția
     AVEA MOLDOVENII LITERE LATINEȘTI,
     după pilda tuturor celorlalte popoare,
     A CĂROR LIMBĂ ÎNCĂ ESTE ALCĂTUITĂ
     DIN LIMBA CEA ROMANĂ
     ,
     iară apoi după aceia UNINDU-SĂ la acest sobor Mitropolitul Moldovei CU LATINII; și diadohul său Teoctist Bulgarul,
     diaconul lui Marco Efesanul,
     PENTRU CA SE LIPSEASCĂ ALUATUL LATINILOR din biserica moldovenească,ca să rădice prilejul SĂ NU POATĂ CETI amăgiturile lor oamenii cei tineri,
     au îndemnat pe Domnul Alexandru cel bun, ca nu numai pe oamenii cei ce avea cugete străine la credința pravoslavnică, ci încă ȘI LITERILE LATINE SĂ LE LIPSEASCĂ din țara sa ȘI SĂ PRIMEASCĂ ÎN LOCUL LOR PE CELE SLAVONE și cu râvna aceasta prea mare și fără de vreme, s’a făcut el urzitoriul cel dintâi al celui dintâi AL BARBARIEI ÎNTRU CARE SE AFLĂ MOLDOVA ACUM.”

     Deci Domnul Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei (MoldoVLAHIA=MoldoROMÂNIA)
     Dimitrie Cantemir însuși considera SCRIEREA CU CHIRILICE drept O BARBARIE TOTAL STRĂINĂ de Neamul NOSTRU ROMÂNESC.

     Cantemir spune că TRECERE LA CHIRILICE a fost făcută ÎN VREMEA Domnului Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei (moldoROMÂNIA)Alexandru cel Bun ,DIN MOTIVE RELIGIOASE,pentru ca ereziile apărute atunci să nu poată perverti credința CREȘTINĂ ORTODOXĂ STRĂMOȘEASCĂ a tinerilor învățați.

     Și,afirmă Cantemir cu mâhnire,s-a făcut aceasta ”cu râvna […]prea mare și fără de vreme” și a dus la BARBARIA ÎNTRU CARE SE AFLĂ MOLDOVA ACUM.”

     Drept pentru care el însuși a trecut la scrierea CU CARACTERELE LATINE STRĂMOȘEȘTI,pentru
     NU CHIRILICA BARBAREI SLAVONE ci ALFABETUL LATIN ESTE SCRIEREA STRĂMOȘEASCĂ A ROMÂNILOR,
     moștenire rămasă nouă peste milenii de la DESCĂLECATUL Împăratului NOSTRU Traian din 106 A.D.

     Moștenire dovedită, pe lângă SFÂNTA LIMBĂ ROMÂNĂ, și de cele PESTE 4000(PATRU MII-!!!)DE INSCRIPȚII EPIGRAFICE ÎN LATINĂ descoperite pe pământurile României noastre.
     În realitate trecerea de la LITERELE LATINE ale strămoșilor noștri romani la chirilicele barbarilor slavi s-a făcut în vremea OCUPAȚIEI BARBARILOR VENIȚI DE PE VOLGA(volgari=bulgari) .

     Dimitrie Cantemir :
     Hronicon a toată ȚARA ROMÂNEASCĂ

     ”Hronicon a toată ȚARA ROMÂNEASCĂ (carea apoi s-au înpărțit în Moldova,Munteneasca și Ardealul) din descălecatul ei de la TRAIAN ÎMPĂRATUL RÂMULUI.
     Așijderea pentru numerele, carele au avut odată, și carele are acmu, și pentru ROMANII CARII DE ATUNCEA ÎN TRÂNSA AȘĂZÂNDU-SĂ,, întraceiaș și PĂNĂ ACMU NECONTENIT LĂCUESC.”

     ”Arată-să pre scurt neamul Moldoveanilor, Munteanilor, Ardeleanilor(carii cu toții cu un nume de obște ROMÂNI SĂ CHEAMĂ) să fie din rodul său hireși ROMANI, și precum Dachia AU FOST DESCĂLECATĂ DE TRAIAN ÎMPĂRAT cu
     cetățeani și slujitori ROMANI.

     Aceștea dară mai sus pomeniți și în toată lumea
     CU NUME NEMURITORIU VESTIȚI ROMANI,
     nepoții adecă și strănepoții Ellinilor Troadeani,
     sânt moșii strămoșii noștri a Moldoveanilor, Munteanilor, Ardeleanilor,și a tuturor oriunde să află a ROMANILOR,
     precum și singur NUMELE CEL DE MOȘIE NE ARATĂ (ROMÂNI CHEMÂNDU-NE)
     și limba cea părințască
     (carea DIN ROMÂNEASCĂ sau LĂTINEASCĂ ESTE) NEBIRUIT MARTUR NI ESTE […]”

     “Iar dacă aceste neamuri n-ar fi LA OBÂRȘIA lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin minciună,
     şi NUMELE, şi LIMBA ROMANILOR?…”

     Aşa zice Cantemir la 1717.
     Tăcere asurzitoare la SECTA ”martorii lui toxinKGB” ca și la postacii unguri.

     Nicolae Milescu Spătarul(1636-1708)
     vorbeşte despre LATINITATEA LIMBII ROMÂNE în felul următor:

     „Dumnezeu se zice în limba greacă Theos, iar pe limba latinească Deus,
     iară RUMÂNEŞTE se cheamă Dumnezeu,
     care nume IASTE LUAT DE LA LETINIE
     în ce chip şi MAI JUMĂTATE de limba românească luat DE LA LATINI”.

    • Tradiția voievodală, ajunsă sub formă de legendă
     până la Dimitrie Cantemir ,spune că Alexandru cel Bun, sub înrâurirea mitropolitului Teoctist („diaconul lui Marcu Efesianul, de neam bulgar“),a poruncit, după sinodul de la Florența,

     „SĂ (SE) SCOATĂ LITERILE LATINE DIN TOATE
     SCRIERILE ȘI CĂRȚILE
     ,
     și să (se) introducă în locul lor pe acelea slavone“, altfel spus
     „SĂ ALUNGE LIMBA LATINĂ DIN BISERICA ROMÂNĂ
     și să introducă limba slavonă“ .

     Marele nostru istoric A.D. Xenopol a descoperit într-o
     culegere de vieți de conducători bulgari, tipărită la Buda(!!!), în 1844, o informație aproape identică, pusă de data aceasta pe seama împăratului Asan (al Imperiului ROMÂNO-bulgar), care ar fi supus ambele Valahii de la Nordul Dunării și i-ar fi

     „silit pe valahi,
     care PÂNĂ ATUNCI CETEAU ÎN LIMBA LATINĂ,
     SĂ LESE MĂRTURISIREA ROMANĂ ,
     și SĂ NU CETEASCĂ ÎN LIMBA LATINĂ, ci în cea bulgară“
     sub amenințarea „că CELUI CE VA CETI ÎN LIMBA LATINĂ“
     „I SE VA TĂIA LIMBA“.

     Această informație( care rezonează cu cea scris Dimitrie
     Cantemir despre Țara ROMÂNEASCĂ a Moldovei lui Alexandru cel Bun) confirmă un adevar istoric incontestabil, însă și mai vechi, și anume că:

     „înaintea creștinismului bulgar, ERA LA ROMÂNI CREȘTINISMUL ROMAN, care tocmai fusese scos cu violență de către un împarat bulgar, ceea ce se petrece pe timpul regelui Bogor sau a urmașului său Simion“

     A.D.XENOPOL.

     Iar dovada concretă a acestei răsturnări a ritului creștin românesc o află A.D. Xenopol în faptul că până târziu (1456) nu a existat în Transilvania niciun scaun episcopal, iar cele din Moldova și Muntenia țineau direct de jurisdicția Ohridei, a patriarhului bulgar, „tocmai ca asupra țării

     aduse în chip silnic la creștinismul bulgar“

     „să fie «pusă în lucrare o supraveghere mai de aproape».

     După ce a demonstrat „substituirea în chip violent“
     a formei creștine bulgare

     în locul „CELEI VECHI ROMANE“,

     A.D. Xenopol nota:
     „La noi SLAVISMUL,TÂMPIT,ORB și lipsit de
     orice idee,
     APĂSA CA UN MUNTE asupra cugetului poporului român
     ,
     fără să-i aducă niciun folos, îngroșând tot mereu întunericul
     care-i cuprinsese mințile, în loc de a-l împrăștia.

     LIMBA SLAVONĂ ÎNĂBUȘI GÂNDIREA ROMÂNEASCĂ“.

    • Ce BOSCORODEȘTI tu acolo?Pune pe carte analfabetule!
     “Scrisoarea lui Neacşu” este cel mai vechi document descoperit
     până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ pe la 1521.
     Și bagă la cap!Avem DOVADA că Marele Nostru Domn,ROMÂNUL Ștefan cel Mare și Sfânt își scria epistolele ÎN LIMBA ROMÂNĂ:
     Pe tratatul moldo-polon din 1485,

     încheiat de Ștefan cel Mare, stă scris:

     ”Haec inscriptio EX VALACHICO IN LATINAM versa est”.
     „Acest document este tradus DIN ROMÂNĂ ÎN LATINĂ .

     “spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit
     de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia,

     pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ

     • Cu un IQ asa mare, ca nici numele nu are curajul sa-si demaste ,iata raspunsul meu:Stefan cel Mare a fost moldovean Sau se numea romania moldova de atuncea pana la unire …..Cam subreda argumentatia Si ca sa te lamuresc eminescule ungurii au noi avem primul text in limba maghiara Pray kodex din anii 1192-1195 Asa pentru cultura generala. In continuare vise frumoase sa fiti sanatosi

    • Din cite stiu eu charcterele Chrilice se foloseau numa in transistria, iar experti spun ca Limba Romina actuala este in anul 96 IE. Daca ne uitam la aceasi experti limba maghiara este o amestecatura de finlandeza cu turca. NU inteleg de unde aveti voi preteti in Zona Rominieie, idea este va ungaria sa format in anul 1000, asa ca lasa tu minciuna si propaganda falsa.

     • Vezi ca din cate stii tu -nu prea stii multe- nici macar sa scrii corect nu stii De istorie sa nu mai vorbim

     • ba nu mai comenta atit, nu vezi ca miroase a cacat? dute la tine in Ungaria daca nu iti convine in Romania si lase-ne in pace. Asa de nemultumiti sunteti toti, si atitea probleme aveti, Chiar imi doresc ziua cind o sa venim peste voi sa va scoate afara din tara in curu gol

     • Na vezi acuma ai facut o demonstratie de civilizatie ASA ESTI TU BOULE !!!asta e nivelul tau o sa te astept ..Dar acuma chiar te las in rahatul tau intelectual sa fii sanatos cu jeguri n-am ce discuta…Ca sa corectez fractura ta logica inca si pana acuma traiesc si am trait in romania printre indobitociti ca tine .Si la o adica o sa am unde sa ma duc, dar nu mascaricii ca tine o sa-mi zica cand si unde !!!!!!am terminat .

     • The words “Erdo” and “Erdely” are not of
      Finno-Uguric family and cannot be of Magyar origin, this means they are a
      corruption of another words . The Romanian word “Ardeal” was corrupted into
      “Erdel” and “Erdol” meaning “land of forested heights”. From the word Erdely,
      Erdo was then extracted to describe a simple dense forest, this is confirmed by
      linguists who have studied Magyar phonology.

      When a word from Romanian is corrupted into Hungarian,“a” usually becomes “e”,
      Andreas becomes “Endre”, the latin “ager’ becomes “eger”,“sant” meaning “saint”
      in old Romanian becomes “sent”,“agris” becomes “egres” etc. This event also
      happens with the word Ardeal which at first becomes “Erdel” until 1390, where
      it is converted to “Erdely”.The linguist Josep Lad Pic determined that the word
      Ardeal is of Indo-European origin, while the word Erdely and Erdo are not of
      Finno-Uguric origin.

      “Ard” as an Indo-European root-word means “hill, forested heights, mountain”
      and appears in hundreds of geographic locations, all sharing these topographic
      characteristics. Examples : Ardal (Iran), Arduba (Albania), Ardnin (Austria),
      Ardel (Italy), Ardelu (France) etc. Fact confirmed in Julius Caesar’s work “De
      Bello Gallico”, there we can find the phrase “Ardeunna Silva”.

      A letter from around 960 from the Khazar
      king Joseph to the Rabbi of Córdoba, Chasdai ibn Shaprut mentions the Ardil
      country (Eretz Ardil), rich in gold and silver.[4][5][6] Today, in Hebrew,
      Ardeal is written identically: ארדיל. This theory therefore suggests that
      Ardi(a)l was the primary form of the name and thus „Ardeal” is an
      original Romanian toponym.

     • Cunosc limba engleza si am citit,, SUPERBA ” explicatie ,totusi trebuie sa-ti scriu ca asa cum nu esti in stare sa -ti folosesti numele adevarat ,asa te dai mare cu niste explicatii ….nimic original ..Probabil esti unul care s-a dus in lume (ex anglia )si vrea sa se dea mare filozof Mai neica nimeni sa stii de la mine ISTORIA este o stiinta EXACTA ..este un fel de PUZZLE se bazeaza pe date locuri persoane concrete..O istorie nu exista fara istoria vecinului ..Deci manipularea mistificarea rescrierea reinterpretarea istoriei este o incercare a unori oameni ca tine de a crea o baza – o fundatie- de civilizatie .In concluzie incercarea ta de a ma convinge esueaza cu fiecare cuvant scris de tine ,i-ti lipseste baza si asa ai fost si esti usor manevrabil ,,tot ce scrii seamana cu latratul cainilori la luna …sa fii sanatos

     • Nu numai tu cunosti limba engleza in tara asta, si poate nici nu o cunosti pe cat crezi tu. In afara de asta, demonstrezi ca esti extrem de incapatanat si fixist, sa fii sanatos si tu pentru ca istoria este o stiinta exacta dar nu e intotdeauna corecta si multe lucruri au fost aduse din condei de-a lungul timpului. Numai Dumnezeu stie adevarul si nimic nu se intampla pe pamant fara voia lui. Minciuna e un pacat si natia ta va plati pentru minciunile si mistificarea istoriei, plus masacrarea romanilor din Ardeal, si intr-o zi poate vei vedea si cum.

     • Na daca ai bagat si pe Dumnezeu in interpretarea istoriei este de ajuns dute si pupa niste moaste si lasa natia mea nu-ti fa tu probleme- suntem bine mersi ..Ocupa-te de natia ta de prostia de hotia de mitocania de indobitocirea voastra Daca esti in stare sa judeci drept si corect. In legatura cu minciunea poate ca voi-tu o sa aveti surpriza -daca va lasati dusi de nas ,mintit prostit ,indobitocit de smecheri la un moment totul se naruie veti ramane numai cu teoriile voastre (ajunge sa te uiti la stiri ).Ai dreptate cu istoria din condei ,am vazut la Valenii de Munte nucul la umbra caruia N.Iorga a scris istoria romaniei .Istoria ..cu care va laudati -dar cum stam cu istoria revolutiei scrisa de S.Nicolaescu .Si aceasta istorie este contestata nu de unguri ci de romani …Asa ca sa te uiti in ograda proprie …

     • Mai Ungure se vede ca esti frustrat si plin de ciuda, ori ce ati face voi TRANSILVANIA ESTE PAMIN ROMINESC.

     • MAI DACULE CU nume de echipa de doi bani se vede ca suferi de indobitocire si de frustrare VREI SA AI ULTIMUL cuvant in discutie …Cunostintele tale de istorie te descalifica …Se zice nu,i important ce zice (scrie ) ci CINE ZICE …Asa ca un exercitiu demonstreaza-mi ce legatura au dacii cu romanii …Si Ceausescu a incercat dar a dat in bara- tricourile cu inscriptia DACIA 2040 AI AUZIT DE ELE stelica Eu l-am purtat (obligatoriu)dacu destept ce esti ….dar in trei patru saptamanini au venit sefii de la utc si le-au luat inapoi celebrele tricouri DE CE DESTEPTULE ????????>?Restul povesti

     • Poate, dar poti demonstra ca voi aveti legatura cu dacii sau tracii sau cu alte popoare europene? Dar fara bazaconii de gen limba maghiara e inrudita cu limba engleza, ca nu e. Poate daca asociezi Szia cu See ya. Hai ca e hilar deja. Deci ?

     • Mai ungure singurul frustrat esti tu, esti frustrat ca v-am batut de vam naucit pe unde v-am prins. EU zic mai bine sa iti revizueti tu istoria, si sa pui mina sa citesti ce este scris de istorici si surse academice. Dar na tu esti Ungur, trebuie sa fi mai destept de cit toti, si sa rescrii tu istoria cum ti se scoala tie. O sa iau legatura cu oameni de stinta si arheolgi care au facut descoperirile sa ia legatura cu tine ca sa ii lamuresti tu defapt cum a fost istoria.

     • ?? Sorry, you are only frustrated, how dare you write all of this if you were just heaily failed and disproved about the etimology of Erdély and the belonging of Transylvania during the history? 🙂 Hungarians does not rewrite anything, this is the charachteristic of the Indo-European and mostly some of Hungary’s neighbors state agenda, Romania belongs to the elit regarding this. Unfortunately any statement or point of view will not be true just because it is supported by and academy or whatsoever! Many Romanians put a stress pattern to this, if it would have any relevance, no! Relevance has only the proof and contemporary original documents or linguistic proofs, and this you don’t have for your theory, but the opposite can easily proved without any trouble as I did. The Academies are telling what they like or support, it’s a policy, also in Hungary, regarding the fake Finno-Ugrian theory. If there is no proof, moreover counter-proof, then bye-bye, it is not professional. Anyway, since I have a great experience with Romanians regarding historical question, you are just a simple amateur right now, do not exaggerate your ignorance. I am not surpised you did not react to my answers, because you received more K.O. 🙂 So who is really frustrated? 🙂

     • Are you kidding me
      there are a lot of academic sources, which state that Hungarians copied foreign
      language. In fact your own Hungarian
      academics state that the Hungarian language is composed of 30% uncertain origin
      21% Slavic 11% Germanic 9.5% Turkish, 6% Latin and Greek, 2.5% Romance, and 1%
      other unknown. As you can see Hungarian
      Language is everything but authentic. As
      for the Romanian language academics clearly establish its origin. Romanian Language derived from Latin into
      classical Latin, then it moved into continental Romance, Eastern Romance Balkan
      Romance, Proto-Romanian and Romanian.
      The Composition of the Romanian Language is as follows Romance 75.57%
      Slavic 14.7% German based influence and English Loan words 2.54% Greek 1.7%
      other 5.49% As you can clearly see Romanian Language is very well know and
      documented origin unlike the Hungarian Language where no one knows where 30%
      comes from.

     • I am not kidding, as being a professional. Your percentage are refer of some statistics of the origin of the words, but not the language (like grammar, etc.), you have to be precise enough! The Hungarian Academy varied many times this percentage, they modernized it since in the communist times it was told what you dare to state or not. Anyway you couting fails, because if we add them, they end up in 81%….there were times when they stated 30% foreign, 32% uncertain, 8 % Finno-Ugrian, 18 % Slavic, 12% German, and they demonstrated it as a proof of being Finno-Ugrian 🙂 Since some words’s origin cannot be disputed, we cannot also dispute the origin of the majority of words thar are missing in any other language, they has to be Hungarian. That’s why they put to uncertain or foreign 30%, 32%, although this is the original Hungarian root. The Austrians forced the Finno-Ugrian theory invented by them, after came the Pan-Slavist approach, to fit to the communist propaganda. to conceal any other diverse theory that was allowed, although now and then, they were already proved wrong. It is like in medicine a generation has to die to acknowledge the new research, so long skepticism will remain. The original, and majority root comparing to all foreign is very authentic, an agglutinative non-Indo Europen origin and substratum, an orignal heritage from the near East, the original agglutinative languages. This is the language inherited from Sabirs, but of course because of the huge dispute about origins and some problems of the attestation they will say only uncertain, but if it is about the langauge of the Huns, or Scythians, without any true attestation, just by a disputed and few words they are judged immediately being Turkic or Indo-European, just because of political interest. You have to see this lobby, that has a double measure regarding Hungarians. I just tell you, about the 7 conquering Magyar tribes 3 was Onogur, 4 was Sabir, and this dominated. The fact of the Sabir offspring is attested also by Constantinos Phorphyrogentos when he told they were called Sabartoe-Asphaloi = people Lower Sabiria.

      The Romanian language is more easy to document because it’s initial state was formed between the 4th-9th centuries, and today’s final vocabulary inthe 19th century. Before the neologism the Slavic origin words were dominating, since the languge of the administration and the church was Slavic and considering the latin heritage was also before well documented, it is not a surprise! But the words does not mean anything in Romanian, but has a clear root, meaning of a foreing language, it cannot be of Romanian offspring. I see a possible intelligent root in you, you will find out on your own if you wil not consider it as a Hungarian-Romanian battle, it is not about that, it is only about the objective approach of factual things.

      About copying, yes we have loan words like every language in the word, but by copying geographical names we are in a huge minority. Some Slavic origin names we preserved, this had only dominance, other case the huge majority is original Hungarian. Regarding Romania, I already told you the situation, original Romanian names appear only after Romanians were settled in Transylvania, foreign toponyms are overwhelmingly dominating. Wallachia and Moldavia is dominating Slavic or Rumanized-Slavic toponyms, it has also historical reasons not just by the administration but the early Slavic presence. But also Turkic toponyms (Cuman, Yazig, etc.) were preserved, this is also true for Transylvania. So all in all the academic sources will remain acedemic, but they ignore the factual approach and they have a lack of interest to show a true picture. That’s why, not even any high Romanian University or Academy dare to present a statistics about the origin of toponyms of Romania….it would be so much shocking, the Daco-Patist’s would burn themselves alive…

     • I am sorry to inform you but city in Transylvania existed way before the Hungarians even migrated to Europe, so your whole logic is wrong. I am not going to talk to you about conspiracy theories, i want to talk in facts. You tell me that the Finno-Ugrian is an Austrian invention to force their communist propaganda?? haha your making me laugh my friend first of all the personal union between Austria and Hungary was from 1867 t0 1918. The first communist country to be Communist was Russia in 1918, after the destruction of the Tsar of Russia and the protector of the Orthodoxy. Austria was against communism and the communist party called KPO which was formed in 1918 and was banned from 1933 to 1945. So your whole communism logic makes no sense. Then in 1918 the soviet kingdom of Hungary attacked the Kingdom of Romania and after only 2 years the Romanian army was victorious in defeating the Hungarians. After the war the at the SECOND VIENA AWARD TRANSILVANIA WAS TAKEN AGAIN FROM ROMANIA AND GIVEN TU HUNGARY. So historically speaking Austria was always on your side

     • I am sorry to tell you, behaving you’d have any advance after you have been disproved heavily it’s so highly funny, as you think you could give me any new information on the topic. Not any logic have been failed, only yours, many times. But I know the Romanian soul, mostly they behave if nothing happened and they try to continue, it is their charachter, based on the Othodox soul when a belief in something is stronger than the wise argumentation. The existence of any cities in Transylvania prior the Hungarian conquest does no fail my argumentation, or what did you think? 🙂 What is sure, Romanian named communes appeared only after they were settled, the name of the cities that was not built by them were adopted, so what we are speaking of? Talk in facts? Why only now? I hope your English will be good enough not to misunderstand me! Because all of your argumentation is based on a mistake. It is obvious Austria and the communism has no connection (Jesus how could you suspect such major stupidity??, „The Austrians forced the Finno-Ugrian theory invented by them, after
      came the Pan-Slavist approach, to fit to the communist propaganda” –> this sentence does not mean communism or pan-slavism has any connection to Austria, vorbesti engleza corect??), but bot of them supported and forced a distorted and cheated history of the Hungarians. No no, Kingdom of Romania was not attacked by Hungary, in 1918 11.10. Kingdom of Romania attacked Hungary, if you speak you want to talk about facts why you cheat again? In 1940 just North-Transylvania was only given to Hungary. Austria ceased to exist in 1938. Before the dualism, they wanted always to conquer and destruct as, anyway formally having a Habsburg/Austrian King it was not legally represented, only by the revolutions during history. Well, between 1918-1920, they were not totally because they also wanted to take more territories from Hungary, however, we know it was Dr. Alexandru Vaida-Voivode’s idee to make totally wrong the relations between us. Think twice before you speak about „facts”, precisity not any case can be ignored, especially regarding you!

     • You’ve learned a false history, sorry. Hungarians came from Volga, the region around Urali Mountains and for the first time they were established by the north of The Black Sea. After they were put to go farther by pelasges, they go till the Panonia Field. After they were convinced in the battles with West Europe, they come to conquer Transylvania on East, where here already exist a population who speak a roman or latin language. In The Arch of Carpathian, there were sikhuly dacians, but they were not hungarians, but vlahi. Hungarians proceed to convert them by force to a hungarian speaking people. In Hungary, there are not living more than 30% hungarian genetic people, the rest of them are only hungarian speaking people with other origins. Don’t forget that a history built by a lie, it won’t resist in time and you’ll be punished for this sin.

     • Katy, Katy, what you tell here is a well-known anti-Hungarian form of speech, and many Slovak and Romanian – even non-extremist – are propagating this. Even after they fringe theory cannot be proved or lacks of precisity. The Orthodox faith and belief is stronger many times than the common sense. Three Hungarian Onogur times could come from the Volga. Transylvania was conquered earlier although there was a strong Romanian attempt to force it was only conquered later, but even the Romanian historians cannot deny the presence of graves and artifacts the time Hungarians made the conquest. Sikhuly? Siculi you mean? Anyway, what proof you have that they were Vlachs? The latin/roman speaking population you base on Gesta Hungarorum or what? Or you refer to Eastern-Franks? What force you are speaking of? You cannot convert any people’s language by force, mothetr tongue cannot be changed like so. Anyway during the history, we had such a liberal policy to accept and settle more and more minorites, just see the Saxons and their language and heritage, it is totally opposing your statements. This 30% percent propaganda is also well known, with cheats manipulating with the population of Croatia, and please tell me which genetic research or other proof you base those 30% percent, because such genetic approval simply does not exist! You last sentence could be well addressed to those Romanians and Romanian histrorians, who did not follow Demsusianu’s intention, that the not those are the real patriots who want to rewrite and cheat history, but those who are revealing the truth and face with it to be able to learn and have the consequences for the future. We have been already punished even those since we never committed, you seem very stubborn, but you proved you don’t have the necesarry factual knowledge on the topic, although you’d be able to do it. I don’t wish you, or Romanians any punishment, I believe soon they will see the truth is better than the propaganda. A few generations more.

     • Transylvania wasn’t part of Hungary, but part of Austro-Hungarian Empire.

     • No No, Katy, where you left precisity? Hungary was part of Austria-Hungary, and Transylvania was part of Hungary. So what you state is non-exlusive. Or you did not know in 1867 the re-union was made between Hungary and Transylvania, following a vote? Or you don’t know the Austro-Hungarian Monarchy was a union of two separate countries? You never saw the two countries and the territories included? Katy, Katy, vreau sa fiti precisa….

     • Ma OMUL CU IDEI (idiot)ti-am scris o data ca esti un indobitocit frustrat ,care vrea sa aiba ultimul cuvant in orice discutie Dar nu obsrevi ca mustesti de prostie O istorie ADEVARATA NU TREBUIE REVIZUITA doar o minciuna se rescrie dupa placul celori carora se incearca sa se implementeze mituri povesti etc …In rest ai dat dovada inca o data de nivelul TAU de cultura si civilizatie ..Iarasi vii cu povesti- te scufunzi in mocirla prostiei cum te apuci sa clampani tastatura ….. Ca cine cu cine s-a batut drept acolo ma doare (desii este istorie )..important e ca TU ai ajuns de rasul curcilori Dar na tu esti cine esti nu am pretentii mari…Ti-am scris asa din plictiseala,ce sa fac am fost anuntat de raspunsul tau Inca o data istoria ADEVARATA NU SE RESCRIE (cum incearca unii) ..sa te obisnuiesti cu acest gand …

     • Dumnezeu nu are treaba cu istoria ???
      Prosti, hoti si mitocani sunt in toate natiile, raspanditi in mod egal si am vazut destui si destule si din natia ta. Si inca cum !!! Dar daca esti plin de atatea resentimente nu poti sa fii obiectiv si nici sa gandesti limpede.

     • No am ajuns la baza problemei !Daca nu stii raspunsul la ceva ,nu cunosti explicatia vreunei intamplari repede APELEZI LA DUMNEZEU …Eu din start nu am resentimente fata de nimeni DAR nu accept ca niste indobitociti niste oameni mintiti prostiti sa vina si sa ma ia la suturi ….Credinta in dumnezeu este religie sau credinta si eu sunt credincios ,dar im-i plac si stiintele exacte .Credinta in dumnezeu nu este istorie Iti scriu si tie si inca o data ISTORIA ESTE O STIINTA EXACTA CU DATE LOCURI CONCRETE EXACTE si cu oameni cu nume si cu data nasterii si a decesului !In rest povesti mituri sau minciuna …si daca it-i convine sau ba !No acuma va las ca nu an timp pentru toti ,,desteptii” Ramai mai bine cu dumnezeu decat sa te bagi in ceea ce nu cunosti …..

     • Da, raman cu Dumnezeu si nu uita ca El stie tot. Fara El nu se intampla nimic aici, El e managerul popoarelor. Dar pentru tine Dumneze o fi un mit oarecare…

     • Katy, you have to admit the Romanian historiography silences hevaily abouth the Romanian massacres in Transylvania all times, but is highlighting Hungary always…where is the objectivity?

     • Baza exista, dar voi sunteti aia chiori si refuzati sa o vedeti. Spuneti ca Transilvania a fost a vostra pentru 1000 de ani? Ma faci sa rid uite aici Dovezile. Transilvanya a apartinuti Daciei intre seculul 1 si 3, intre secoul 4 si 5 a apartinut Hunilor, intre secolul 5si 6a fost a triburilor Germanice Gepids. Intre secoulul 6 si 9 a apartinut avarilor iar in seculul 9 a apartinut primului imperiu Bulgar. Iar dupa batalia de la Mohacs din anul 1526 Transilvania a fost cucerita de Impriu Maghiar. in seculul 16 si 17 Transilvania a fost in vasal al imperiului Otoman. Pentru ca principalitatea Otomana avea suzeranitate dubla, (Otomoana si Habsburg), Habsburg a primit posesia Transivaniei in anul 1690. Decia tentie a fost vaasalul Habsburg in anul 1690. In anul iar in anul 1867 Transilvaniua a fost incorportata in Statul Maghiar pentru 51 de ani, iar in anul 1918 ajuns a Rominiei. Sincer va rog frumos sa imi aratati unde sunt cei 1000 de ani despre care vorbesti???? Transilvania a fost un vaasal peste 2000 de ani de existenta, iar singura portinue din istoria unde a fost a Ungariei a fost acei 51 de ani intre anul 1867 pina in 1918. Jignirile ca eu nu imi afisez numele pe internet sincer nu ma afecteaa, asta nu reflecta mai deloc daca am sa nu dreptate. Presupun ca esti deacrod cu ce am scris mai devreme in legtura cu limba Maghiara ca vad ca nu ai contestato deloc. Sunt sigur ca nu vei contesta nici aceste parcurs istoric care se dovedeste cu documente care scrie despre cele 8 orase din Transivania care existau in Tranisvania cu mult inainte sa vina Unguri in zona noastra de la Otomani. Orasele sunt Brasov, Sibiu, Cluj, Alba Iulia, Sighisoara,Bistrita, Medias si Sebes.

     • No inca o data ai dat in bara eu sunt brasovean si sa nu vii sa-mi spui ca Brasovul este oras dacic Ca te rad si gainile Nu ma apuc sa fac istorie cu tine ca am treburi mai interesante de facut si nu ai nivelul de inteligenta sa intelegi despre ce vreau sa scriu …Concluzia –-INVATA INVATA INVATA cum spunea si LENIN acela din piata rosie …HA HA HA

     • Nope! About Transylvani belonging: 1000-1526 Kingdom of Hungary, 1527-1570 Eastern Hungarian Kingdom, 1570-1867 Principality of Transylvania or any form of it was independent or vassal, but having Hungarian administration or Diet, or by Habsburg or Habsburg appointed ruler or crown it remained still a Hungarian state legally, since Austrians just were able to do anything trough the inheritance of the Hungarian Crown. in 1867 (also 1848 for a short time) in was administratively re-united with Hungary. So that „1000” years simbolic is in realiy a 920 years of Hungarian legal ownership, and not in 1918, but 1920 it was annexed to Romania. That „51 years” cheap propaganda is only spoken by some ill-minded primitives like Pascu, Dogaru or Tudor, all of them clinical persons. Old cities always existed and were rebuilt, but it has zero connection to you who were first settled in 1210. But thank you for listing Hungarian cities, like Brassó (Boro-sug), Nagyszeben (cibin), Kolozsvár (Kolos, clus, vár), Gyulafehérvár = (self-definitve), Beszterce (bistrica), Medgyes, and Szászsebes that none of are of Romanian origin, but mostly Hungarian, Slavic and German!

     • Dear, you are totally wrong, unfortunately it is very common by Romanians, because also in the highest quality universities the origin of the toponyms they let obscure because it does not fit to the mainstram and adored Romaninan theories. First of all, the Finno-Ugric theory or langugae family is almost as fake, as the Daco-Roman theory,it was constructed by a German-Austrian pressure, because the Indo-German history writing decided to have the Scythians as ancestors, and they officially ordered where someone dare to „search” the relatives of Hungarians. János Sajnovics made a capital mistake of comparing words of the Lapp langauge in Danish phonetics, any serious or modern approach there is only one single word that is common with Finno-Ugrians, so this theory is anyway ridicoulus, because the genetic relation of the Finno-Ugric speaking nation are also excluded. The very little charachteristic that the langauge share – being agglutinative etc. – is because the ancient time these nations had a common linguistical root, but they developed more thousand years separately. We don not even understand a single expression, a word from i.e. the Finnish language, we cannot stop laughing, common jokes are made of this. Anyway, the percentage of the so-called Finno-Ugric words are so little that not any case the Magyar langauge could be called as a member of it. So you corruption theory is wrong, and you’ll see it is totally true and dominating for the Romanian lanugage, regarding toponyms and any geographical names. The Romanian word „Ardeal” is the latest emerging form of the expression, borrowed from the Hungarian Erdély (original form Erdő-elve, of course much more earlier documented than the first Romanian version), and it’s meaning is not „land of forested heights”, but „Land beyond the woods”, so your „linguist that studied the Magyar phonology” proved not enough they cannot speak or understand properly Hungarian, but they are cheap beginners regarding the origin of the toponyms.

      Moreover the latin name Transylvania was also translated from Erdő-elve, like all names that could in the early centuries after the Kingdom of Hungary was created, similarly to Székesfehérvár (Alba Regia), Gyulafehérvár (Alba Iulia). It is confirmed also by the name of Wallachia, that is in Hungarian Havasalföld, in older form Havas-elve, that has the same form and root like Transylvania, and means „Land beyond the Alps”, and its transliteration to latin is „Transalpina”. So if anyone woukd try to prove „Ardeal” is the original one, it will heavily fail, because at the same time it has to prove Havaselve’s Romanian roots, that is impossible since it consists also about clear Hungarian words like Erdőelve. So Joseph Land Pic and the others are not so preofessional, the ignored the professional investigation of a question, and just because coincidentally there is some other Indo-European toponyms having similar phonology, they choose the most easy way – like mostly Indo-Europphils doing – they judge everything immediately being of Indo-European origin, even without serious proof or evidence, as they do it with ancient languages or nations.

      The form Ardil and the rabbi’s letter also does not prove any Romanian origin since, since it is the Turkic name and form of Erdély (Ardil, Erdel), they have also an agglutinative language, and Jews (sephardim or askenazi) as they migrated that time from some parts of eastern Europe and Asia, sorrounded by Turkic nations of course they gathered that etymology, to say nothing of the Avars, and Szeklers earlier could have used this form, since they share the same type of language.

      Unfortunately, what Romanians does not like to hear, by the own usage of words prove, they are the biggest borrowers regarding toponyms, totally in Transylvania (there is not a single original toponym of Romanian origin earlier the Hungarians settled them, only after a very little number of Romanian names emerged almost in a millenia, Hungarian names are heavily dominating, then Slavic topnyms, finally Saxon ones that the Romanians adopted), in other parts of Romania the Slavic origin toponyms are dominating. However it is not a surprise, since they migrated all the territories they have now. So I urge Romanians to study this because they don’t have to vision holy origin theories until they do not make a really professional and honest investigation.

      Finally let’s see your examples of course proving totally the opposite but being favorite examples for laymans like Stefan Pascu, who think one or two showcase examples of a coincidental similarty is proving a false theory, also again Hungarian was the source:

      -the name „Andreas” has two form in Hungarian: András and Endre

      – Eger is and old Hungarian city, and it’s name comes from the Éger tree (Alnus), every form of this in the Carpathian Basin is deriving from this and the Romanians phonethized this as Ager, it is was a borrowing of a Hungarian toponym, but more examples: Égerhát – Arghigat, Egerszékpataka – Eghersec, Egerpatak – Agherpatac (patak=creek)

      – the Saint (Szent) form is so much internationl and common in the Christian Europe, we had it earlier than the first Romanian was settled to Transylvania sorry. It is also clear in many Hungarian commune names the Romanian version rewritten and adopted it in various forms, proving with this they cannot be the borrowers: Marosszentanna – Santana de Mures, Csapószentgyörgy – Sfantu Gheorghe, Szentanna – Sintana, Szentleányfalva – Sanleani – even this shows (leány = young lady) the Romanian from just transcripted all in one the Hungarian original toponym, including Szent, leani does not mean anything in Romanian!

      – Egres is a Hungarian word, a plant (Ribes uva-crispa), and this is widerpeadly occuring in the Carpahian basin, like Egres – Igris, Egrespatak – Aghires, Egrespuszta – Agriesel, Egrestő – Acris (Varna Buzaului) (Romania), also in today’s Hungary Egres-creek in Nógrád county, Szécsegres – Egres (Slovak adoption), so with you „Agres” example you don’t prove anything, but you have so many different forms adopted from Magyar, it clearly shows what is the source!

      But let’s see more adoption from „Erdő” to Romanian:

      Erdőd -> Ardud

      Erdőfalva -> Ardiova

      Erdőfalva -> Ardeu

      Erdődszád -> Ardusat

      They have no Romanian meaning also, a clear transliteration of the original, clear Magyar topnyms that is only present in the Magyar langauge.

      Sorry.

      PS: Hungarians are not Mongols, or bozgors, sorry…The Romanian language were formed the time like all Neo-Latin nations, between the 4th and 9th century..not so ancient!

     • inca ceva tinere, vrajeala aia ca Ungaria a avut Transivania pentru 1000 de ani, sa dovdit de mult a fi o minciuna gogonata.

     • Auzi ba fost angajat de la electorpiraza sacele care sa mutat in Arad, vezi ca mai ai unpic si treci grangtia la unguri daca nu iti convine in Romania

     • Baaa stelica nu poti dormii din cauza asta ?vezi ca din cauza prostiei tale ai ajuns ultimul om de la cine accept sfaturi …in rest invata si invata ….oriunde ai fii !!!

     • pai nu pot frate, ca stiu ca sunt cioacle bozgoresti care nu ma lasa sa dorm noaptea.

     • Baaa nu am nevoie de un frate ca tine ,indobitocit ,las si prost de a binelea !Ma gandeam la cei 7 ani de acasa ai tai ..Probabil seamana cu a celori de la vaslui (cei 7 violatori )Dar asta e problema ta si nu am chef sa comentezi aberatiile tale Sa fii iubit de semenii tai !

     • Uite un remediu pentru insomnie -rezolva-ti problemele cu doua degete …ori cu mana stanga ori cu cea dreapta ..multi tantalai aplica aceasta metoda !!!!

  • Mai,draga omule,iti vorbeste gura prostii,cand ti-e creierul plecat de acasa! Nu ti- e rusine sa spui ca limba romana s-a format acum 150 de ani? Habar nu ai despre ce vorbesti!Limba aia romana despre care de dai stiutor este LIMBA LITERARA,adica acea forma eminamente scrisa,acceptata ca limba de utilizat in mediile instruite. La orice popor, limba literara moderna este, evident, o forma mult mai recenta a limbii respective, de ce ar fi altfel in cazul romanei? Ai auzit, desteptule, de Palia de la Orastie. macar? Este unul dintre manuscrisele de secol XVI, in care ai sa intalnesti o prea frumoasa limba romana, nu cu mult diferita de ce vorbim noi azi.Daca ai buna credinta,ia un fragment de text si convinge-te! Evident, varianta vorbita a limbii romane a existat cu mult inainte, ceea ce e si firesc. Dar sigur, daca esti plin de rea credinta(dupa cum te banuiesc) , ai sa repeti aceleasi gogomanii pana cand ai sa obosesti!

   • Oau!Secta ”dacizatorilor” DE RUSIA a primit ”întăriri” de la FRAȚII EI ÎNTRU MANIPULARE-maghiarii.

    PROPAGANDA RUSEASCĂ a ”dacizării” A FOST DEMASCATĂ cu probe zdrobitoare și s-a fâsâit iremediabil.Și la ce s-au gândit escrocii lui TOXINkgb?
    Soluția ”salvatoare”:hai să pozăm în ”mari luptători” anti-unguri.
    Poate mai prostim câțiva ROMÂNI creduli și naivi !
    Doar că MASCA MINCINOASĂ a ”luptei cu ungurii” se face țăndări dacă ai o fărâmă de rațiune și analizezi CE SPUN UNGURII și CE SPUNE Secta ”dacizatorilor” DE MOSCOVA.

    Postacii Călăilor OCUPANȚImaghiari
    (vezi ”istoricul”plătit de unguri ROESSLER :

    România și românii AU APĂRUT DOAR ACUM 150 DE ANI!
    (ungurii contestă ROMANIZAREA dacilor)

    Secta ”dacizatorilor” DE RUSIA:

    România și românii AU APĂRUT DOAR ACUM 150 DE ANI!
    (”dacizatorii” KGB contestă ROMANIZAREA dacilor)

    Aceeași Mărie cu altă pălărie.”Pălărie valahă” la postacii unguri și
    ”pălărie dacică” la sectanții ”dacizați” de Rusia.
    ”Nuanțe” nesemnificative ale aceluiași ATAC RUSO-UNGURESC ANTI-ROMÂNESC!
    În”obsedantul deceniu”( de după TRĂDAREA din 1944 a lui mihăiță SLUGOIUL RUȘILOR) , OCUPANȚII RUȘI ne impuseseră ”istoria” LUI ROLLER.

    ”Românii SUNT SLAVI !”
    (rușii contestau ROMANIZAREA dacilor)

    DA! Și ungurii,și Secta ”dacizatorilor”,și propaganda Ocupanților RUȘI CONTESTĂ ROMANIZAREA dacilor.
    Așa a fost dintotdeauna.
    Dușmanii de moarte ai Neamului Nostru ROMÂNESC AU NEGAT și ATACAT MEREU adevărul incontestabil AL ROMANITĂȚII ROMÂNILOR.

    Pentru că ROMANITATEA ESTE ESENȚA ROMÂNIEI și a ROMÂNILOR.

    • Ce e ,bre, iar ai dat iama de la spitalul de nebuni? Eu nu sunt nici prietenul rusilor, nici dusmanul maghiarilor, ci doar un om care, atunci cand crede in ceva,spune si ofera si argumente pentru asta.Intamplator,cel pe care l-am ,,contracarat” cu argumente, si care mai e si nesimtit pe deasupra, jignind fara rost un popor,are nume maghiar, dar asta nu are nimic a face cu etnia, ci cu prostia!

     Daca nu ai nimic important de spus,ti-as fi recunoscatoare daca m-ai lipsi de coment-urile matale, ma plictisesc ingrozitor! Multumesc anticipat!

     • A,nu,matale nu ești cu nimeni…Ești ”imparțialitatea întruchipată” în SECTA ”dacizatorilor” DE RUSIA..
      Și te faci a nu vedea că „agenda politică” A RUSIEI este declanșarea UNUI RĂZBOI IDENTITAR ROMÂNO-ROMÂN.
      folosind un AMESTEC TOXIC de adevăruri trunchiate și minciuni nerușinate.

      Dacă încă nu ai priceput asta ești o victimă sigură a PROPAGANDEI ANTI-ROMÂNEȘTI a SECTEI ”dacizatorilor”.

      Secta ”dacizatorilor” i-a transformat pe ROMÂNII CREDULI în ”idioții utili” ai Moscovei.
      Rusia încearcă MUTAREA FRONTULUI IDENTITAR din ROMÂNIA de est(Basarabia ocupată)în România.
      Războiul IDENTITAR RUSESC ”moldovean versus ROMÂN” se vrea acum a fi transformat în Războiul IDENTITAR RUSESC ”dac versus ROMÂN”.

      „Ca urmare, la război ca la război

      (chiar dacă este vorba de unul geopolitic).
      Operațiunile de luptă
      TREBUIE TRANSFERATE PE TERITORIUL INAMIC .”

      Andrei Safonov – președintele „Asociației politologilor independenți din Transnistria” în „UCIDEŢI DRAGONUL ROMÂNIA !” din 17.12.2009 ”Novaia Gazeta”-Tiraspol

      Încă odată,repet,dacă încă nu ai priceput asta ești o victimă sigură a PROPAGANDEI ANTI-ROMÂNEȘTI a SECTEI ”dacizatorilor”.

      Ai citit ce am postat mai jos despre Eminescu?
      Nici gând de nicio ”Daciei mare” cum aberează și MINTE
      CU NERUȘINARE Secta ”dacizatorilor” DE MOSCOVA.
      Călăii Ocupanți RUȘI au clocit în laboratoarele KGB de la Lubyanka și MANIPULAREA IDENTITARĂ RUSEASCĂ ANTI-ROMÂNEASCĂ”Noi NU suntem urmașii ROMEI” !

      ”STATALIȘTII-moldoveniști”,agenții ANTI-UNIONIȘTI și ANTI-ROMÂNI de peste Prut sunt și cei mai mari ”DACIȘTI”.
      Nicolae PascaruKGB este un exemplu de PROPAGANDIST al ”dacismului” DE MOSCOVA..

      P.S.
      Mai citește despre rolul ”Doamnei CLARA” din ”Vlaicu Vodă”…
      Sau poate acesta e mesajul din „CLARA-CLARA”.
      ”Nu vă E CLAR că SUNT CLARA?”
      P.P.S.:Plictiseală plăcută în continuare.

     • Lasa nu mai fii tu ingrijorat de soarta poporului roman, ca nu esti vreun mesia. Oricum sustii niste lucruri strambe.

     • Tu este mitica !!! Voi sudistii nu aveti cultura, istorie ,nici limba…vorbiti ceva amestecatura slavo-turcica cu cuvinte latinesti furate din limba maghiara !

     • Ca sa iti parafrazez proasta limba romana pe care o vorbesti, eu cred ca ,,tu este teribil de infatuat si ignorant”!( cauta repede un dictionar).Nu te face singur de ras incercand sa descrii profilul limbii romane pentru ca iti da prostia pe dinafara.Ai analizat vreodata limba romana(da de unde, ca nici macar nu o cunosti!), sa vezi procentajul de cuvinte slave/turcice ?De magaria aia, ,,cuvinte latinesti luate din maghiara”, nu mai are rost sa vorbesc,un mai bun exemplu de ineptie nu exista.Te pomenesti acum ca maghiara o fi mai ,,latina” decat romana,am trait sa o aud si pe.asta! In schimb, eu stiu destul de multa maghiara incat sa descopar, in fiecare zi, noi si noi cuvinte maghiare luate din romana,da,limba aia care nu exista, dupa creierul tau cret! Inclusiv lingvistii vostri,lingvisti seriosi, admit ca maghiara a luat destul de multe cuvinte din romana,unii spun cateva sute,altii chiar pana la doua mii.
      Tu vorbesti de cultura,fatarnicule,cand vorbesti tu de cultura aduci o jignire inteligentei umane!
      Daca eu ,,este mitica”, atunci tu esti cel mai prost dintre toti maghiarii pe care i-am cunoscut( si sa stii ca am cunoscut o gramada de oameni de treaba printre voi,oameni inteligenti, cu care ai ce discuta-evident , nu e cazul tau…).

     • voi miticii traiti pe Luna ? limba romina este mixtura slavo-turcica cu cuvinte latine preluate din limba maghiara. La noi Bazinul Carpatic timp de 800 de ani latina a fost limba oficiala…la voi mitici, dinafara Carpatiilor limba slavona apoi limba turca timp de 500 de ani. Limba maghiara dupa limba engleza are cel mai larg vocabular si 40% din cuvinte sunt de origine latina medievala. Eu am studiat limba maghira si engleza deci stiu mai bine decat voi mitcii needucati ! Deci ciocul mic si joc de glezne…mai invata ceva istorie adevarat si micunii rominestii !

     • Oare are rost sa imi bat capul cu tine?Dar hai, de data asta,macar,ca sa lamurim treaba,macar poate pentru altii,ca tu cred ca esti un caz iremediabil.E curios ca vorbeste despre influenta turceasca vorbitorul unei limbi cu asa de importante afinitati cu limba turca!Limba maghiara are destule cuvinte turcesti,venite pe doua cai:una se datoreaza unei stravechi radacini comune( ca doar aveti stramosi comuni,indepartati,dar comuni),alta se datoreaza influentei turcesti,mai ales de pe vremea cand erati pasalac( he-he!).Asa ca las-o balta cu asta.
      In privinta latinei, ma faci sa iti insirui o lista intreaga de cuvinte pe care le avem din latina,cultivatul lui peste,care nu sunt luate din maghiara(Doamne,ce prostii poti sa spui), nici venite pe cale culta,din alte limbi romanice,sunt deci MOSTENITE, direct de la sursa: frate ,sora,paine,om , floare, mana,a vedea, a auzi, a sti , a canta, vara, primavara,munte,soare,luna,cer,mar,cires,mare,cuvant, a da,a face, batran, ochi,ou,pamant,oaie, vulpe, lup,,noapte,zi,bun, a crede, lung, asin, caine si pot sa continui asa pana la noapte.Toate sunt cuvinte din vocabularul fundamental (daca stii ce inseamna aia),prezente in cele mai vechi texte in limba romana.Ia cauta-le in maghiara,MAIMUTOIULE, sa vedem, le gasesti? Asta inseamna cultura, clovn ce esti,nu sa te umfli in pene ca stii tu, ca ai studiat, stii pe dracu! Numai trancaneala e de tine si jignitul celorlati,in rest ,nu ai nimic in capul ala,vajaie vantul ca pe Baragan( ca tot ai tu o fixatie cu Valahia)

     • Oare limba maghiara cum are cuvinte din greca antica ? Preulat din greca antica prin intermediul altei limbi. Asa se intimpla cu rominii, au preluat cuvinte maghiare care originar provin din latina. Pashalik era in Valahia 500 de ani, atunic valahii erau sclavii turciilor imperuna cu tiganii, din aceasta amestecatura a luat nastere poporul rom sau romin. Rominii nu au nimic din punc de vedere genetic cu romanii antici. Nu era cum sa intre intr-o familie de legionari un cioban valah de origine tiganeasca.Nici azi cei dusi la cules de mandarine in iatlia nu au cum sa intre intr-o familie nobila italiana.

     • 1.Tocmai ce ti-am demonstrat mai sus ca acele cuvinte pe care ti le-am insiruit NU provin din maghiara,pentru simplul fapt ca ele nu exista in maghiara.Nu sunt nici preluate din vreo alta limba romanica,pentru simplul fapt ca ele sunt mult mai vechi (atestate in cele mai vechi texte) decat perioada in care romana a preluat cuvinte latine din alte limbi romanice.
      2.E usor sa faci diferenta dintre un cuvant preluat prin intermediere si altul luat direct .Dovada? Asupra cuvintelor preluate direct,in timpuri vechi,cand limba se forma, au actionat stravechile LEGI FONETICE(,care au dus la transformarea cuvintelor din latina,in romana,in forma in care sunt ele azi) precum rotacizarea,caderea consoanelor finale,monoftangarea,diftongarea,etc..:
      lat.canem-rom.caine(diftongarea lui ,,a”,caderea consoanei finale)lat.veteranus-rom.batran( betacizare,caderea consoanei finale)
      lat.florem-rom.floare(diftongarea lui,,o”,caderea consoanei finale)
      lat.malus-rom.mar(rotacizare,caderea consoanei finale).Si pot iarasi sa o tin asa,pana la noapte.Vezi tu,asa se sustine un punct de vedere,cu ARGUMENTE,nu e destul sa torni aberatii pe care sa nu le poti sustine,dar sa te crezi in schimb mare destept.Legile astea fonetice sunt cunoscute si de catre lingvistii de la Oxford,dar pentru un australopitec ca tine,ele sunt innaccesibile…
      3.Vezi cum o iei razna si aberezi fara motiv?Am zis eu ceva despre greci? Stiu ca pentru tine e greu sa te mentii pe linia subiectului,dar mai incerca,totusi…
      4.Printre romanii aia din Italia si Spania(la cat ii jignesti,vai de dosul tau daca pune vreunul mana pe tine…),sunt si o gramada de profesori,medici,oameni de stiinta,situati in cele mai inalte pozitii ale societatii occidentale.In comparatie cu ei,tu nu le ajungi nici cat pana la genunchiul broastei.Sunt mandra cu toti romanii cinstiti, de la culegatorul de capsune(a munci nu e o rusine ,rusine e sa scrii tampenii pe net) pana la gramada de romani cu IQ mult peste medie,din Silicon Valley.Stiai ca cea mai vorbita limba,in Silicon Valley, dupa engleza, este limba romana?
      Concluzie:esti patetic,frustrat pana la maduva,jalnic si nu mai meriti,categoric,nici un minut din timpul meu.Cand vei avea cu adevarat ceva de spus,sa imi scrii.Pana atunci,mana pe carte,puturosule!

     • Nu ai demonstrat nimic, nici nu intelegi limba maghiara, de unde stii ce exista si ce nu exista intr-o limba cu un vocabular de cinci ori mai larg decat cea romana !

     • Zsoltika, ne égesd se a magyarokat, se magadat tovább, honnét punciból tudnád hogy ismerem-e a magyar nyelvet vagy sem? A sok hülyeséget kicsit túlzásba vitted, mindenki tudja, még Kosztin Árpád, Réthy László, illetve Beksics Gusztáv is, aki profi a románokkal kapcsolatos kérdésben hogy a latin eredet nem vitatható, a dák annál inkább. Tény hogy a románok etnogenezise kicsit másképp fejlődött, de az újlatin nemzetek-nyelvek kialakulásával egyidőben. A latin héjat szláv hatás érte ami nem változtatta meg nagy métékben a latin jellegét, és csak utána jöttek az egyéb kölcsönszavak meg a nyelvújítás. Jó ÉJT! – NOAPTE buna!! Látod mi a hiba a képben?

     • romanii sunt latin vulgari amestecat cu slavii, nu latin civilizati ca italienii, francezii sau spaniolii…acolo se duc la cules de portocale 😀

     • Nincs okod röhögcsélni, ha a hülyéseiddel tovább égeted magad…most már akkor mégis van latin bennük? Úgy változtatod a véleményedet, mint az alsógatyádat? A franciákat bármiben is civilizáltnak tartani, akik Trianonért nagyban felelősek? Öcsipók, legalább arra kéne figyelned hogy legalább egy kommentben ne tedd magad köznevetség tárgyává! Mindenki tudja hogy 150 éve a nyelvújítás gyakorlatilag újlatin szavak átvétele volt, de semmi köze nem volt a nyelvtanhoz, sem egyéb adott latin nyelvi sajátossághoz. Ne kérdezzél hülyeségeket, ha elegendően fasz vagy ahhoz hogy nem tájékozódsz eléggé!

     • Din maghiara nu a furat nimeni nimic, pentru ca e o limba imposibila, neevoluata.

     • Dear Katy,
      the „impossible” designation is general opinion of some people because it is known Hungarian is one of the hardest language to learn, anyway there pretty much good examples, the same you’d learn any langauge that has a totally different structure. But to say it is „undeveloped”, is a total amateur designation, Hungarian is one the oldest language of Europe, spoken contonously without any major structural change, just see for counter-example the English, compare it’s today and mediavel age spoken form. The general opinion of foreign scientist of the Hungarian language you can find with an easy pull, it condisered one of the most logic, super-structural, fractal type agglutinative language with an enormous advanced expression power and having almost the most number of words, thus it’s expression capability – also in a short form – outnumbers most of the languages. It is also sad we gave so much successful scientists to the world, also in mathematics because our language logical, inferring and expressing capability helped to understand, symbolize and solve heavy concrete problems.

 4. NU „tracii erau greci” … ci grecii se trag tot din traci .. mai exact din pelasgi .. ca si tracii doar ca grecii dezvoltindu-si cultura si fiind mai agresivi le-au zis tuturor celorlalti „barbari” . Ahile era trac … dupa cum multe neamuri tracice(din Thesalia, Epir, etc) au luptat in razboiul troian de partea grecilor . Toata Anatolia , Dacia, peninsula bacanica si de fapt tot tarmul Marii Mediterane(numita in antichitate Marea Pelasgica) era populat de neamuri pelasgice.. popor antic .. inca de la potopul lui Noe, .. . si din care se trage limba latina . Luati toate popoarele care vorbesc limbi romanice si le veti vedea si asezarea si limbile vorbite… care nu se trag din latina ci au origine comuna ca si latina .. .latina fiind forma literara, culta a limbii barbare pelagice desavirsita in imperiul roman. Asa cum grecii si-au dezvoltat o limba culta care se trage tot din vechea pelasga dar cu multe influente proprii tot asa romanii au dezvoltat limba barbara pelasga in limba culta, moderna la acea vreme latina ..

  • Latina si romanii ma faci sa rad Limba barbara ….ha ha ha Isus nu a vorbit romaneste cumva ,prima biblie nu s-a scis in limba romana grecii nu sunt romani grecificati …?????bai tata …mai vorbesti de propaganda…

   • Dar a existat prima Biblie ??? Haaaa ! Asta e inventia evreilor, ca se scoata ei popor ales. Primele scrieri religioase vrei sa zici, da, sunt manuscrisele de la Qumran si nu erau in ungureste, erau in arimina.

 5. Tracii erau greci…peste toate mariile cunoscute erau orase helenizate. Ce legatura are cu migratorii balcanici valahi ???

  • ,,Tracii erau greci”….Poate oi fi avand si vreo marturie scrisa pentru asta,de care nu stim noi….

   • Tracii erau niste triburi de greci…toti stim din istorie, nu vad de ce va certati …

    • Inca o data:DOVADA! Sau ne place sa scriem prostii cu nemiluita?

     Toti autorii antici,inclusiv grecii, de la Homer si Platon tot inainte, au vorbit despre traci, de multe ori admirativ, asta e adevarul, ca doar au luat atatea zeitati de la traci si ei insisi au recunoscut-o.Citeste! Dar acum depinde ce citesti, ca daca o sa continui cu bazaconiile carora tu le spui ,,istorie”, esti nevindecabil…Nicaieri,nicun autor antic nu spune de traci ca ar fi greci, nu se vorbeste nici macar de o inrudire! Alta dovada:cultura materiala.Uita-te ce au lasat tracii in urma in Bulgaria de azi.Dincolo de similaritati/influente legate de lumea greco-romana, ce se vede cu ochiul liber e o cultura cu individualitatea ei certa, pe care niciun om de stiinta serios nu o neaga.Alta dovada:limba.Asa fragmente marunte, resturile de limba traca sunt de ajuns sa i se stabileasca profilul, nu e limba greaca in vecii vecilor! E o limba de sine statatoare avand , evident, radacina comuna indoeuropeana.Cam asta e,pe scurt.Acum,ca ti-am scris, parca imi pare rau,pentru ca mai mult ca sigur mi-am pierdut timpul cu tine, din pacate!

     • De ce trebuie cu orice preț RECREDIBILIZATĂ SECTA
      ”dacistă”?

      Pentru că MISIUNEA EI PERFIDĂ este
      NEGAREA ROMANITĂȚII ROMÂNILOR.

      Ori asta înseamnă NEGAREA ROMÂNIEI și a faptului că
      SUNTEM ROMÂNI de 2000 de ani.
      Acesta este scopul final al recredibilizării SECTEI ”dacizaților”,
      INOCULAREA UNEI URIAȘEI MINCIUNI ruso-ungurești:

      IMPOSIBILITATEA ROMANIZĂRII strămoșilor noștri daci
      de către STRĂMOȘII NOȘTRI ROMANI .

      Adică NEGAREA etnogenezei DACO-ROMANE.
      NEGAREA ROMANITĂȚII ROMÂNILOR.

     • NU „tracii erau greci” … ci grecii se trag tot din traci .. mai exact din pelasgi .. ca si tracii doar ca grecii dezvoltindu-si cultura si fiind mai agresivi le-au zis tuturor celorlalti „barbari” . Ahile era trac … dupa cum multe neamuri tracice(din Thesalia, Epir, etc) au luptat in razboiul troian de partea grecilor . Toata Anatolia , Dacia, peninsula bacanica si de fapt tot tarmul Marii Mediterane(numita in antichitate Marea Pelasgica) era populat de neamuri pelasgice.. popor antic .. inca de la potopul lui Noe, .. . si din care se trage limba latina . Luati toate popoarele care vorbesc limbi romanice si le veti vedea si asezarea si limbile vorbite… care nu se trag din latina ci au origine comuna ca si latina .. .latina fiind forma literara, culta a limbii barbare pelagice desavirsita in imperiul roman. Asa cum grecii si-au dezvoltat o limba culta care se trage tot din vechea pelasga dar cu multe influente proprii tot asa romanii au dezvoltat limba barbara pelasga in limba culta, moderna la acea vreme latina ..

   • Grecii de azi nu au nimic in comun cu grecii antici. Ei sunt o populatie slavo-turcica helenizate sub influenta religie greco-ortodoxa. Gercii antici erau blonzi cu ochi albastrii.

  • MASCA MINCINOASĂ a ”luptei cu ungurii” se face țăndări dacă ai o fărâmă de rațiune și analizezi CE SPUN UNGURII și CE SPUNE Secta ”dacizatorilor” DE MOSCOVA.

   Postacii Călăilor OCUPANȚI maghiari
   (vezi ”istoricul”plătit de unguri ROESSLER :

   România și românii AU APĂRUT DOAR ACUM 150 DE ANI!
   (ungurii contestă ROMANIZAREA dacilor)

   Secta ”dacizatorilor” DE RUSIA:

   România și românii AU APĂRUT DOAR ACUM 150 DE ANI!
   (”dacizatorii” KGB contestă ROMANIZAREA dacilor)

   Aceeași Mărie cu altă pălărie.”Pălărie valahă” la postacii unguri și
   ”pălărie dacică” la sectanții ”dacizați” de Rusia.
   ”Nuanțe” nesemnificative ale aceluiași ATAC RUSO-UNGURESC ANTI-ROMÂNESC!
   În”obsedantul deceniu”( de după TRĂDAREA din 1944 a lui mihăiță SLUGOIUL
   RUȘILOR) , OCUPANȚII RUȘI ne impuseseră ”istoria” LUI ROLLER.

   ”Românii SUNT SLAVI !”
   (rușii contestau ROMANIZAREA dacilor)

   DA!

   Și ungurii,și Secta ”dacizatorilor”,și propaganda Ocupanților RUȘI CONTESTĂ ROMANIZAREA dacilor.
   Așa a fost dintotdeauna.
   Dușmanii de moarte ai Neamului Nostru ROMÂNESC AU NEGAT și ATACAT MEREU adevărul incontestabil AL ROMANITĂȚII ROMÂNILOR.

   Pentru că ROMANITATEA ESTE ESENȚA ROMÂNIEI și a ROMÂNILOR.

   • Eu am studiat istorie la Oxford, deci nu stiu daca cineva contesta rominizarea daciilor, ce nu sa intimplat nu se vorbeste. Lumea civilizata si educata nu stie despre mituriile voastre imbecile !

    • Vai de mine,si asa te-au invatat aia la Oxford, ca limba romana a aparut acum 150 de ani si ca romanii se numesc mitici? Se vede treaba ca nu s-a prins mare lucru de tine, devreme ce esti la asemenea nivel.Cea mai mare masura a unui om educat este felul in care ii respecta pe ceilalti, pentru ca in felul asta se respecta pe sine.Mai du-te o data la Oxford,poate de data asta e cu noroc…

  • Provocator KGB cum spui?”migratorii balcanici valahi ”
   Ia citește urmaș AL BARBARILOR MONGOLI “Strategikon”,
   tratatul militar bizantin din secolul al VII-lea(anii 600 !!!).
   ”STRATEGIKON-ul” ROMAN denumește populația de la nord de Dunăre cu termenul de “ROMANI”.

  • Provocator KGB cum spui?”migratorii balcanici valahi ”
   Ia citește urmaș AL BARBARILOR MONGOLI Scrisoarea din noiembrie
   1234(!!!)
   adresată principelui Bela de către PAPA Grigore al IX-lea :

   „După cum am aflat, în episcopatul Cumanilor sunt nişte
   popoare (quidam populi),

   CARE SE NUMESC ROMÂNI (walati),
   care deşi DUPĂ NUME SE SOCOT CREȘTINI,
   îmbrăţişând diferite rituri şi obiceiuri într-o singură credinţă, săvârşesc fapte ce sunt potrivnice acestui nume.

   Caci nesocotind Biserica romană, primesc toate tainele bisericeşti, nu de la venerabilul nostru frate, episcopul cumanilor, care e diecezian al acelui ţinut, ci de la nişte pseudo-episcopi, CARE ȚIN DE RITUL GRECILOR, iar unii, atât ungurii cât şi teutonii, împreună cu alţi credincioşi din regatul Ungariei, trec la dânşii ca să locuiască acolo şi astfel,

   ALCĂTUIND UN SINGUR POPOR CU POMENIȚII ROMÂNI,

   nesocotindu-l pe acesta, primesc sus-numitele taine spre marea indignare a
   drept-credincioşilor şi spre o mare abatere a credinţei creştine”.”

   Ca să vezi,
   1234 și TOT NOI,ROMÂNII,eram menționați în scrisorile papale.

   Și asta în Estul României,în spațiul extracarpatic,
   ÎNAINTE de Descălecatul ROMÂNILOR Dragoș și BOGDAN I,
   ÎNAINTE de întemeierea Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei !!!

  • Provocator KGB cum behăi tu?”migratorii balcanici valahi ”
   Ia citește urmaș AL BARBARILOR MONGOLI despre
   ROMANIA Noastră în ”FASTI CONSULARES IDATIANI”

   ”Lista CONSULARILOR”

   În ”FASTI CONSULARES IDATIANI” apare menționat numele de ROMANIA în anii 261,295,334,376,382,386,
   iar în 403 avem o primă menționare a unui ”RUM”,consulul roman RUMORIDO.

   Să nu uităm de RÂMUNC duce din Țara Vlahilor(ROMÂNILOR)din
   vremea OCUPAȚIEI barbarului hun Atilla ( 433-453)

   și nici de Grigore Ureche în ‟ Letopisețul Țării Moldovei ” :

   ‟ ROMÂNII câți se află lăcuitori la Țara Românească și în
   Ardeal și în Maramureș de la un loc sunt cu moldovenii
   și TOȚI DE LA RÂM NE TRAGEM. ”

   ROMANIA Noastră în ”FASTI CONSULARES IDATIANI”
   (Lista anuală A CONSULARILOR,a înalţilor demnitari ai statului ROMAN sau a funcţionarilor şi a preoţilor)

   261 Gallieno IV. & Volusiano
   His Conss.hostes multi irruerunt
   IN ROMANIA.

   295 Tusco & Annulino.
   His Conss. Carporum gens universa
   IN ROMANIA se tradidit”

   Iată și celebrul citat descoperit de Marele ROMÂN Gheorghe Șincai:
   334 OPTATO & PAULINO.
   His Conss. Sarmatae servi universa gens Dominos suos
   IN ROMANIAM expulerunt. ”

   376 Valente Aug.V. &
   Valentin.jun.Aug.
   His Conss.Victi & espulsi sunt Gothi a gente Hunorum
   & suscepti
   sunt IN ROMANIA pro misericordia
   jussione Aug.Valentis. Et ipso anno introivit corpus Augusti Valentiniani
   Constantinopolim V. Kal. Januar.”

   382 Antonio & Syagrio.
   His Conss.Theodosius Aug. corpus Augusti Valentiniani in
   sarcophago deposuit die IX.Kal.Mart.
   Ipso anno universa gens Gothorum cum Rege suo (a)
   IN ROMANIAM se tradiderunt die V.Non. Octob.”

   386 Honorio nob.&Evodio.
   His Conss. victi atque expugnati ,
   & IN ROMANIA captivi adducti gens
   Greothingorum a nostris Theodosio & Arcadio.deinde cum victoria &
   triumpho ingressi funt Constantinopolim die IV. Idus Octob. ”

   403 Theodosio & RUMORIDO

   Ca să nu mai amintim de orașul roman ROMULA adică
   ”MICA ROMĂ” ,ROMULUS-Malva
   (azi Reșca-județul OLT,fost
   ROMANAȚI) reședința procuratorilor PROVINCIEI
   ROMANE ”Dacia Malvensis”
   ,construit aproape de orașul dac
   MALVA,posibilul loc de baștină al ROMULEI,mama Împăratului
   DACO-ROMAN Galerius…

   Un document epigrafic ,o inscripție consemnează întâlnirea
   aici a consularilor C. Arrius Antoninus -”CONSULARIS TRIUM DACIARUM ,și Publius Helvius Pertinax Augustus (1 August 126– 28 March 193) , viitorul împărat ROMAN, cu prilejul preluării de către Pertinax a funcției de guvernator general al celor trei Dacii ROMANE:

   Dacia Malvensis,Dacia Apulensis și Dacia Porolissensis.

  • Provocator KGB cum GROHĂI tu?”migratorii balcanici valahi ”
   Ia citește urmaș AL BARBARILOR MONGOLI în ”Cântecul Nibelungilor”
   despre strămoșul nostru ”RÂMUNC ducele din ţara ROMÂNILOR(vlahilor)”

   În alt caz numele etnic de „ROMÂN” apare alături de cel de „valah” (în forma
   „Vlâchen”),prin numele conducătorului, „ducelui” celor 700 de români,

   RAMUNC (RÂMUNC), care vizitează curtea barbarului hun Attila.

   Numele RÂMUNC este eternizat în Cântecul Nibelungilor, o epopee germană din perioada medievală (sfârşitul sec. al XII-lea – începutul sec. al XIII-lea).

   Cântecul Nibelungilor

   „Der herzoge RÂMUNC uzer Vlachen land”

   („RAMUNC ducele din ţara vlahilor”).

   “RÂMUNC, ducele din ţara vlahilor,
   A venit în grabă cu şapte sute de oameni.
   Ca păsările zburătoare se vedeau sosind;”

  • Vlahii din sudul Dunarii nu-s migratori alea sint paminturile lor inclusiv in vestul Anatoliei unde este Troia. Toata istoria stie ca slavii si ungurii au fost popoare migratoare . Daca scoti aceste popoare de pe harta ai sa vezi ce era in urma cu 2000 – 3700 de ani in Balcani si-n Anatolia . Nu-ti pui problema ca imperiul Otoman s-a extins abia in urma cu 1000 de ani !?/ Scoate-i si pe ei de pe harta si ai sa vezi ce ramane . Greci, barbari(traci(pelasgi) si romani , evrei ..

Comments are closed.