Către:
Primăria Sectorului 6 – Primar Gabriel Mutu
Consiliul Local Sector 6 – Consilieri Locali
Primăria Sectorului 6 – Direcţia Generală Arhitect Şef
Administraţia Domeniului Public Sector 6 – Director General – Cristian Tudor
Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6
Inspectoratul de Stat în Construcţii – Inspectorul General ISC – Emil Florin Albotă
Garda Naţională de Mediu – Comisar General Gabriela Dorojan

Memoriu- protest privind edificarea ilegala a unui bloc in str. Stupca nr. 5-7

Asocierea de proprietari din str. Stupca, Bucuresti, va sesizam in legatura cu demersurile care se fac pe langa Primaria sector 6 de catre dl. Lapadat Marius Ionel pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor in vederea edificarii unui imobil cu regim de inaltime Ds+P+4E in zona de case din care face parte si str. Stupca.
Dupa cumpararea a doua imobile (teren si constructie) pe aceasta strada, dl. Lapadat Marius Ionel a solicitat si obtinut de la Primarul Sectorului 6 Bucuresti Certificat de Urbanism 1779/535/09.11.2017 in vederea demolarii si construirii unui nou imobil, in certificat specificandu-se ca „se permite desfiintarea constructiilor existente” si „se permite construirea unui imobil cu functiunea de locuinte colective cu regim de DS+P+4E in baza unui Plan Urbanistic de Detaliu(PUD)” care este si descris in detaliu in cuprinsul Certificatului de Urbanism cu toate ca nu a fost inca aprobat iar Comisia Tehnica nu a analizat si avizat un astfel de PUD.
Este evident ca Certificatul de Urbanism departe de a fi un act de informare care arata conditiile urbanistice de la momentul solicitarii, este in acest caz un act administrativ, la limita autorizarii de constuire, in conditiile in care stipuleaza cum se va permite constuirea si cum se vor aviza si aproba toate actele administrative care acorda conditii speciale si derogatorii de la PUZ.
Pare ca, in loc sa fie un act de informare, Certificatul de Urbanism sus-mentionat este in realitate un act de consultare si avizare emis in considerarea unui PUD care nici macar nu fusese solicitat la acel moment.

Intelegem ca domnul Lapadat Marius Ionel a obtinut sprijinul Primarului Sect.6, a Consilierilor Locali si ai functionarilor din Primarie pentru realizarea acestui demers, obtinerea autorizatiei fiind o simpla formalitate in conditiile in care sunt influente de la nivelul politic pentru rezolvarea urgenta in sens favorabil a situatiei.
Asa se explica faptul ca proprietarii de pe str. Stupca nu au fost notificati si nici consultati cu privire la intentia de modificare a PUD-ului, in conditiile in care acestia ar fi afectati in mod direct de existenta unei cladiri cu regim de inaltime mare.
Str. Stupca, impreuna cu strazile inconjuratoare, sunt unele din putinele locuri de pe raza cartierului Militari care au pastrat caracteristicile constructive de la momentul realizarii zonei si este regretabil ca din partea administratiei locale nu exista niciun fel de interes pentru protejarea acestora,
Dandu-se prioritate proiectelor mari, speculative, in dauna parfumului local care era odata o caracteristica a cartierului si care a fost sacrificat in beneficiul gruparilor care, sub protectia functionarilor Primariei au putut construi fara niciun control imobile care nu se incadreaza nici din punct de vedere legal, nici functional sau estetic, in zona.

Reietaram argumentele pe care le-am prezentat si anterior:

1. parcela în cauză se află în mijlocul unor imobile cu destinaţia de locuinţe individuale, având preponderent un regim de înălţime P+mansardă (şi cu titlu de excepţie P+2), astfel încât se creează o discontinuitate nejustificată în ansamblul rezidenţial din zonă;

2. liniştea şi confortul locuitorilor vor fi grav afectate de prezenţa utilajelor grele necesare edificării construcţiei cu o înălţime de 18 metri, în condiţiile în care la nivelul străzii Stupca există restricţii de trafic pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone;
3. construcţia unui imobil cu peste 20 de apartamente va conduce la perturbarea traficului (strada Stupca are o lăţime de numai 10 m cu tot cu ambele trotuare) deoarece în zonă nu există locuri de parcare, iar reţeaua de utilităţi va fi suprasolicitată;
4. indicatorii urbanistici propuşi (respectiv înălţimea maximă permisă de PUZ Coordonator Sector 6 – 18 m şi retrageri faţă de limitele laterale de numai 3 m) urmăresc exclusiv satisfacerea intereselor materiale ale dezvoltatorului imobiliar, în detrimentul vecinilor, al căror confort şi intimitate sunt ireversibil afectate;

5. volumetria caracteristică a străzii Stupca – cel mult parter cu mansardă şi excepţional P+2 – nu permite inserţii urbanistice cu funcţiuni care produc disconfort şi disfuncţionalităţi;

6. creşte inacceptabil densitatea populaţiei, cu atât mai mult cu cât nu există infrastructură suficientă pentru deservirea locuinţelor din zonă, iar infrastructura trebuie asigurată în prealabil, însă nici iniţiatorul investitor persoană de drept privat, nici autoritatea publică locală – Primăria Sectorului 6 ori Primăria Municipiului Bucureşti – nici măcar nu au demarat procedurile pentru finanţarea dezvoltării echipărilor tehnico-edilitare necesare;

7. în documentaţia supusă avizării se susţine în mod neadevărat că „zona parcurge un amplu proces de restructurare, având puternice tendinţe de dezvoltare, atât rezidenţială, cât şi de servicii şi comerţ”. În realitate, pe str. Stupca sunt amplasate exclusiv locuinţe individuale, cu excepţia unui imobil unde funcţionează o grădiniţă, dar care are un regim de înălţime P+M.

8. creşterea densităţii şi regimul de înălţime propus intră în contradicţie cu vecinătăţile : aproape jumătate din strada Stupca străjuieşte CIMITIRUL MILITARI ! Vezi hartă:

9. Autorităţile locale sector 6 autorizează frecvent construirea de imobile la distanţe foarte mici faţă de celelalte clădiri, cu regim de înălţime peste cladirile existente, cu căi de acces ce încalcă prevederile de siguranţă, fără studii de oportunitate şi de însorire.

Va solicitam respectarea Planului Urbanistic Zonal care prevede constructii nu mai inalte decat distanta dintre aliniamente, respectiv cladiri cu maxim 2 niveluri si luarea de masuri in vederea reintrarii in legalitate raportat la Certificatul de Urbanism care a fost emis cu incalcarea flagranta a legii.