Analiza scrutinului european şi a mesajului electoratelor de pe Bătrânul Continent precum şi a celui ucrainean continuă să domine tematic coloanele presei apusene.