INSTRUCTIUNI PRIVIND SUBSCRIPTIA PUBLICA DE ACTIUNI LA SOCIETATEA COMERCIALA

“NASUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI SI ASOCIATII” S.A.

PENTRU PERSOANELE FIZICE DIN DIASPORA:

Prospectul de emisiune de actiuni este intocmit si lansat in vederea dezvoltarii, finantarii si sustinerii investitionale a postului de televiziune „NAȘUL TV”, fiind oferite spre subscriptie publica actiuni reprezentand maximum 20% din capitalul social al Societatii

 

–          Pentru persoanele din Diaspora care doresc sa cumpaere actiuni, valoarea fiecarei actiuni este de 104,56 Euro sau 129,85 USD .Transformarea s-a efectuat la cursul BNR din data de 16.01.2012;

–          Cheltuielile de subscriere si constituire  sunt in suma  de 0,35 Euro sau 0,44 USD/ actiune;

–          Comisioanele bancare aferente cumpararii de actiuni sunt cele ale bancilor prin care se efectueaza  plata actiunilor.

Bancile cu care CEC BANK are incheiate conventii si nu percep comisioane ale bancilor intermediare sunt prezentate in tabelul urmator:

–          Pentru efectuarea platii actiunilor cumparate se vor folosi urmatoarele date :

Denumire Beneficiar :  S.C. “NASUL , PRIETENII DE PRETUTINDENI SI ASOCIATII” S.A.

Banca Beneficiarului: CEC BANK S.A.

Cod BIC (SWIFT BANCAR) : CECEROBU

Cont Euro (IBAN)            RO03CECEB318C1EUR3071311

Cont USD  (IBAN)          RO10CECEB318B8USD3071312

La explicatii se mentioneaza : contravaloarea……(numarul) actiuni subscrise pentru societatea “NASUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI SI ASOCIATII S.A.

 

–          Dupa efectuarea platii , se completeaza Formularul de subscriere prezentat mai jos , se semneaza si se transmite pe adresa de mail [email protected]. Sau prin posta, cu confirmare de primire, la adresa: Str.Teodor Stefanescu Nr.8, etaj 2 , ap. 4, interfon 94, sector 3, Bucuresti.

 

Formular de subscriere conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 31/1990 republicata

Nume,prenume/ denumire subscriitor platitor(informatie obligatorie)
Nume,prenume  deponent (in cazul in care deponentul este un reprezentant legal al subscriitorului)
CNP/CUI subscriitor (informatie obligatorie)
 Adresa/ sediu social subscriitor (informatie obligatorie)
Nr. telefon,subscriitor(informatie obligatorie)
Adresa e-mail( informatie optionala)
Numar actiuni (cifre si litere)(informatie obligatorie)
Suma depusa(informatie obligatorie)
Data depunerii(informatie obligatorie)
Declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune – semnatura(informatie obligatorie)Subsemnatul, declar ca am luat cunostinta si accept prevederile prospectului de emisiuneSemnatura………………………..

 

–          Cumparatorii actiunilor trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate;

–          Perioada de subscriptie este cuprinsa intre 19.01.2011-30.03.2012;

–          Prospectul de oferta publica va fi gasit pe site-ul www.nasul.tv ;

Descarca de aici formularul de subscriere.