INSTRUCTIUNI PRIVIND SUBSCRIPTIA PUBLICA DE ACTIUNI LA SOCIETATEA COMERCIALA
“NAȘUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI SI ASOCIATII” S.A.

PENTRU PERSOANELE JURIDICE DIN ROMANIA:

Prospectul de emisiune de actiuni este intocmit si lansat in vederea dezvoltarii, finantarii si sustinerii investitionale a postului de televiziune „NAȘUL TV”, fiind oferite spre subscriptie publica actiuni reprezentand maximum 20% din capitalul social al Societatii

 

– Valoarea unei actiuni este de 440 lei;

– Cheltuielile de subscriere si constituire sunt de 1,5 lei pentru fiecare actiune cumparata;

– Comisioanele bancare aferente cumpararii de actiuni sunt de 0,22% din valoarea tranzactiei ( 1 leu/actiune) dar nu mai putin de 2 lei pe tranzactie;

– Cumpararea actiunilor se poate face de la orice agentie sau filiala CEC BANK din tara;

Contul colectoar pentru incasarea valorii actiunilor si a cheltuielilor de subscriere si constituire sunt:

Cont LEI : RO02CECEB31830RON3071310

In cazul platii prin virament bancar, datele beneficiarului sunt:

Denumire Beneficiar : S.C. “NAȘUL , PRIETENII DE PRETUTINDENI SI ASOCIATII” S.A.

Banca Beneficiarului: CEC BANK S.A.

Cod BIC : CECEROBU

La explicatii se mentioneaza : contravaloarea……(numarul) actiuni subscrise.

– Pentru cumpararea actiunilor, la sediul agentiilor si filiallor CEC BANK se completeaza urmatorul formular de suscriere:

Formular de subscriere conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 31/1990 republicata

Nume,prenume/ denumire subscriitor platitor(informatie obligatorie)
Nume,prenume deponent (in cazul in care deponentul este un reprezentant legal al subscriitorului)
CNP/CUI subscriitor (informatie obligatorie)
Adresa/ sediu social subscriitor (informatie obligatorie)
 Nr. telefon,subscriitor(informatie obligatorie)
 Adresa e-mail( informatie optionala)
 Numar actiuni (cifre si litere)(informatie obligatorie)
Suma depusa(informatie obligatorie)
Data depunerii(informatie obligatorie)
 Declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune – semnatura(informatie obligatorie)Subsemnatul, declar ca am luat cunostinta si accept prevederile prospectului de emisiuneSemnatura………………………..

 

– In cazul in care plata actiunilor se face prin viramant intrabancar/interbancar , persoanele juridice au obligatia completarii formularului de suscriere si trimiterii acestuia semnat de catre reprezentantii legali pe adresa de mail: [email protected] . Sau prin posta, cu confirmare de primire, la adresa: Str.Teodor Stefanescu Nr.8, etaj 2 , ap. 4, interfon 94, sector 3, Bucuresti.

– In cazul cumpararii actiunilor de la sediile agentiilor si filialelor CEC BANK , deponentii trebuie sa aiba asupra lor :

  • cartea de identitate a delegatului;
  • copie CUI a persoanei juridice cumparatoare a actiunilor;
  • delegatia/decizia de imputernicire a delegatului

 

– Perioada de subscriptie este cuprinsa intre 19.01.2011-30.03.2012;

– Programul de subscriere este de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:30 ;

– Prospectul de oferta publica va fi pus la dispozitia si de catre CEC BANK;

Descarca de aici formularul de subscriere.